Klub poslanika SDS Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Osamnaestoj sjednici, održanoj 6. oktobra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Tražimo da nam dostavite podatke iz Registra donacija Republike Srpske od 2019. godine do dana dostavljanja podataka o donatorima, iznosu donacija, jedinicama lokalne samouprave u koju je donacija data i namjeni utroška donatorskih sredstava.

ODGOVOR:

Broj: 17.05-012-1911/21

Datum: 19.11.2021. godine 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalnog sekretara

                     PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Klub poslanika SDS na Osamnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane 06. oktobra 2021. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo da nam dostavite podatke iz Registra donacija Republike Srpske od 2019. godine do dana dostavljanja podataka o danatorima, iznosu donacija, jedinicama lokalne samouprave u koju je donacija data i namjeni utroška donatorskih sredstava.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju vodi Registar donacija u skladu sa Zakonom o donacijama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 96/05) koji sadrži podatke o korisnicima stranih donacija, donatoru, vrijednošću donacije i namjeni donacije. Registar donacija sadrži one donacije koje korisnici donacije sami prijave Ministarstvu, a na osnovu zakonske obaveze.

U skladu s tim, u nastavku Vam dostavljamo tabelarni pregled donacija čiji su korisnici jedinice  lokalne samouprave Republike  Srpskoj, a kojima raspolaže Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

                                                                                                                     

 

 S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                                         

                                                                                                                                          Zlatan Klokić

   

 

Dostavljeno:                                                                                                  

2 x Naslovu,

1 x a/a.                                                                                                                                        

 

NAPOMENA: Tabela dostupna u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

06.10.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10