Narodni poslanik Želimir Nešković predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Zašto Cjenovnik lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za antibiotike nije u skladu sa Zakonom o lijekovima Republike Srpske (''Službeni glasni RS'', broj 19/2001), Zakonom o lijekovima BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 58/2008), kao i sa Pravilnikom o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka (''Službeni glasnik RS'', broj 116/2012)?

               U Zakonu o lijekovima RS u članu 77. stav 4. kaže se: ''Farmaceutskim otpadom smatraju se neispravni lijekovi ukoliko je pojedinačno pakovanje lijeka oštećeno''.

               Zakon o lijekovima BiH u članu 71. definiše označavanje lijekova u prometu u BiH, kao i šta mora biti na vanjskom i unutrašnjem pakovanju.

               Pravilnikom o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka u članu 14. stav 5. kaže se: ''Gotov lijek može se izdati samo u originalnom pakovanju. Stav 6. kaže: ''Izuzetno od stava 5. ovog člana, gotov lijek se može izdati bez originalnog pakovanja kada je to neophodno i odgovara dužini trajanja liječenja.

               Iako su pojedinačna pakovanja antibiotika prilagođena za odgovarajuće liječenje akutnih stanja, njihova cijena nije izražena na jednu kutiju, nego na jednu kapsulu. Zbog toga dolazi do nelogičnog zahtjeva Fonda zdravstvenog osiguranja da ljekari propisuju: ''Izdaj originalno pakovanje'' (D.P.O), a od farmaceuta zahtijevaju da ne poštuju ono što piše na receptu, nego da raspakuju originalno pakovanje i izdaju kapsule antibiotika na komad. To pravdaju onim stavom 6. Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijeka koji kaže IZUZETNO i kada je neophodno (vjerovatno zbog vanrednih situacija i izdavanja humanitarnih lijekova ako dođu u bolničkom pakovanju), a radnici Fonda zdravstvenog osiguranja su to pretvorili u svakodnevno i veoma često, na opšte nezadovoljstvo pacijenata, ljekara i farmaceuta.

               S ciljem sprečavanja promjene kvaliteta lijeka i poštovanja zakonskih normi treba zahtijevati od Fonda zdravstvenog osiguranja da i cijene antibiotika u svom Cjenovniku izrazi na kutiji, a ne na kapsuli.

ODGOVOR:

Broj: 11/07-012-71/16

Banjaluka, 23.02.2016. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje u vezi cjenovnika Fonda zdravstvenog osiguranja

      Republike Srpske.

               Poštovani,

               Na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 9, 10. i 11. februara 2016. godine, narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je sljedeće pitanje:

„Zašto cjenovnik lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za antibiotike nije u skladu sa Zakonom o lijekovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/2001), Zakonom o lijekovima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), kao i sa Pravinikom o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/12)?

U Zakonu o lijekovima RS, u članu 77. stav 4. kaže: Farmaceutskim otpadom smatraju se neispravni lijekovi ukoliko je pojedinačno pakovanje lijeka oštećeno.

Zakon o lijekovima BiH u članu 71. definiše označavanje lijekova u prometu u BiH, kao i šta mora biti na vanjskom i unutrašnjem pakovanju.

Pravilnikom o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka u članu 14. stav 5. kaže se: Gotov lijek može se izdati samo u originalnom pakovanju. Stav 6. kaže: Izuzetno od stava 5. ovog člana, gotov lijek se može izdati bez originalnog pakovanja kada je to neophodno i odgovara dužini trajanja liječenja.

Iako su pojedinačna pakovanja antibiotika prilagođena za odgovarajuće liječenje akutnih stanja, njihova cijena nije izražena na jednu kutiju, nego na jednu kapsulu. Zbog toga dolazi do nelogičnog zahtjeva Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da ljekari propisuju „Izdaj originalno pakovanje“, a od farmaceuta zahtijevaju da ne poštuju ono što piše na receptu nego da raspakuju originalno pakovanje i izdaju kapsule antibiotika na komad. To pravdaju onim stavom 6. Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijeka koji kaže IZUZETNO i kada je neophodno (vjerovatno zbog vanrednih situacija i izdavanja humanitarnih lijekova ako dođu u bolničkom pakovanju), a radnici Fonda zdravstvenog osiguranja su to pretvorili u svakodnevno i veoma često na opšte nezadovoljstvo pacijenata, ljekara i farmaceuta.

S ciljem sprečavanja promjene kvaliteta lijeka i poštovanja zakonskih normi treba zahtijevati od Fonda zdravstvenog osiguranja da i cijene antibiotika u svom Cjenovniku izrazi na kutiju, a ne na kapsulu.“

ODGOVOR:    

               Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08) uređena je oblast lijekova i medicinskih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim Zakonom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske propisana je nadležnost u oblasti prometa lijekova i medicinskih sredstava na malo, po kojem osnovu je donesen Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 119/08, 1/12 i 33/14).

               Na osnovu Zakona o apotekarskoj djelatnosti donesen je Pravilnik o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 116/12 i 51/13), a kojim je definisan postupak i način propisivanja lijeka na recept od strane doktora medicine i doktora stomatologije (u daljem tekstu: doktor), kao i izdavanje lijeka na recept od strane magistra farmacije u apoteci.

               Kao što je u obrazloženju poslaničkog pitanja navedeno, Pravilnik definiše da se na jednom receptu može propisati lijek u količini, prema zdravstvenom stanju i prirodi oboljenja kod akutnog oboljenja u dozi potrebnoj za liječenje do 10 dana, da se lijek može izdati samo u originalnom pakovanju, ali i da se izuzetno, kada je to neophodno i odgovara dužini trajanja liječenja, lijek može izdati bez originalnog pakovanja.

Navedeni izuzetak je definisan upravo zbog činjenice da određeni antibiotici nemaju pakovanje u skladu sa potrebnom dužinom liječenja koju, na osnovu zdravstvenog stanja pojedinog pacijenta određuje doktor, a kako bi se zbog neutrošene, preostale terapije, onemogućilo stvaranje medicinskog otpada u kućnim apotekama i smanjila mogućnost pojave antibiotske rezistencije zbog eventualne samomedikacije preostalim lijekovima od strane građana.

Dakle, propisivanje i izdavanje lijeka bez originalnog pakovanja je omogućeno iz razloga racionalnog propisivanja terapije prema zdravstvenom stanju i potrebama svakog pojedinog pacijenta, odnosno, u cilju zaštite zdravlja stanovništva i javnog zdravlja uopšte.

Pravilnik je propisao obavezu magistra farmacije da kod izdavanja lijeka bez originalnog pakovanja na ambalaži naznači: naziv gotovog lijeka, količinu, rok upotrebe i broj serije, način upotrebe i čuvanja lijeka kao i druge podatke značajne za pravilnu upotrebu lijeka kojom odredbom je ispoštovan član 71. (označavanje lijekova) Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine.

Otvaranje originalnog pakovanja lijeka od strane zdravstvenog radnika, magistra farmacije u apoteci u cilju izdavanja antibiotske terapije u propisanoj dozi i za propisani period liječenja ne može se smatrati oštećenjem originalnog pakovanja, odnosno, preostala količina lijeka koja se čuva u zdravstvenoj ustanovi - apoteci nije farmaceutski otpad.

U skladu sa navedenim, jasno je da, u cilju omogućavanja naplate recepata na kojim je propisana antibiotska terapija koja se zbog dužine liječenja i zdravstvenog stanja pacijenta mora izdati bez originalnog pakovanja, u cjenovniku lijekova sa Liste lijekova koji se izdaju na recept na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske cijene čvrstih oralnih oblika antibiotika moraju biti izražene na jedinicu mjere kapsula ili tableta. Poslije izdavanja antibiotika bilo u originalnom pakovanju ili bez originalnog pakovanja, fakturisanje recepta Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske vrši se na broj izdatih kapsula ili tableta.

Na kraju, s obzirom da su u izradi Pravilnika učestvovali doktori medicine – specijalisti porodične medicine i magistri farmacije, nema mjesta tvrdnjama da zbog navedene odredbe postoji opšte nezadovoljstvo doktora, pacijenata i magistara farmacije.        

S poštovanjem.

 

                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                           Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9