Narodni poslanik Branislav Borenović Fiskalnom savjetu Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

FISKALNI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 27.1-11-3/18

Dana, 27. februara 2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

n/r predsjedniku

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 26. januara 2018. godine Fiskalnom savjetu Republike Srpske poslaničko pitanje:

'' Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.''

U skladu sa članom 264. i 265. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), dostavljamo

ODGOVOR

Fiskalni savjet Republike Srpske uspostavljen je Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 94/15), kao nezavisni organ koji se uspostavlja sa ciljem da dodatno unaprijedi fisklanu odgovornost Republike Srpske, i to nezavisnom i stručnom analizom fiskalne politike.

Narodna skupština Republike Srpske je na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine donijela Odluku o izboru Fiskalnog savjeta Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 73/17).

Na dan 31, decembra 2017. godine obaveze Fiskalnog savjeta Republike Srpske iznosile su 15.589,26 KM, a odnosile su se na:

  1. Obaveze za lična primanja (K-zo 222000) u iznosu od 2.600,80 KM za decembarsku bruto platu;
  2. Obaveze za poslovanje u iznosu od 12.988,46 KM (K-to 223000), koje se odnose na obaveze za nabavku roba i usluga u iznosu od 1.929,70 KM, obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 6.766,00 KM (naknada za rad predsjednika i članova Fiskalnog savjeta, obaveze iz ugovora o dopunskom radu za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova za decembar 2017. godine) i obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca 4.292,76 KM i
  3. Obaveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 1.929,70.

Sve gore navedene obaveze izmirene su 22. januara 2018. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                      Predsjednik

                                                                                                                                         Dr Milenko Krajišnik

                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9