Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Da li je tačno da veterinarska ambulanta ''Eko Vet'' iz Kneževa, vlasnik Kazimir Ivić, ne ispunjava uslove u pogledu kadra i da vrši nesavjesno pružanje veterinarskih usluga?

                Da li je tačno da su, ova veterinaska ambulanta i njen vlasnik, više puta prekršili pravila veterinarske struke i prakse i da o tome postoje inspekcijski nalazi?

                Da li je tačno da vlasnik ove veterinarske ambulante:

  • Manipuliše dokumentacijom za obilježavanje životinja i izdavanje zdravtstvenih uvjerenja;
  • Neblagovremeno odrađuje poslove koje mu je Ministarstvo povjerilo dodjelom epizootiološkog terena, gdje vlasnici trpe ogromne finansijske gubitke podsticaja i subvencija;
  • Želi da mu se odobre poslovi iz programa mjera koje finansira Ministarstvo, iako nije podnio odgovarajuću dokumentaciju u  zakonski predviđenom roku, jer nije imao stručni kadar;
  • Skriva svoj nesavjestan rad u organizaciji udruženja poljoprivrednika, koji ga pri tome ne podržavaju.

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-148/17

Datum: 29.3.2018.  godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                         

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović (Klub poslanika PDP) na dvadeset trećoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 17. februara 2018. godine, postavio je sljedeće poslanička pitanja:

 

Da li je tačno da veterinarska ambulanta „Eko Vet“ iz Kneževa, vlasnik Kazimir Ivić, ne ispunjava uslove u pogledu kadra i da pruža nesavjesno pružanje veterinarskih usluga?

Da li je tačno da su, ova veterinarska ambulanta i njen vlasnik, više puta prekršili pravila veterinarske struke i prakse i da o tome postoje inspekcijski nalazi?

Da li je tačno da vlasnik ove veterinarske ambulante:

-Manipuliše dokumentacijom za obilježavanje životinja i izdavanje zdravstvenih uvjerenja;

-Neblagovremeno odrađuje poslove koje mu je Ministarstvo povjerilo dodjelom epizootiološkog terena, gdje vlasnici trpe ogromne finansijske gubitke podsticaja i subvencija;

-Želi da mu se odobre poslovi iz programa mjera koje finansira Ministarstvo, iako nije podnio odgovarajuću dokumentaciju u zakonski predviđenom roku, jer nije imao stručni kadar;

-Skriva svoj nesavjestan rad u organizaciji udruženja poljoprivrednika, koji ga pri tome ne podržavaju.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je na osnovu člana 34. Zakona o veterinarstvu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj:75/17) i člana 5. Pravilnika o uslovima i postupku dodjele ovlašćenja za sprovođenje programa mjera i upisa u registar ovlašćenih veterinarskih organizacija (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 98/17) uputilo poziv za dodijelu poslova na epizotiološkoj jedinici Kneževo.

Obavještavamo Vas, da je Veterinarska ambulanta „EKO - VET“, Rajka Dukića bb, Kneževo, obratila se ovom ministarstvu dana, 12.12.2017. godine, sa zahtjevom broj: 045/2017 za dodijelu ovlašćenja za obavljanje poslova iz Programa mjera na teritoriji opštine Kneževo. Uvidom u dostavljeni zahtjev utvrđeno je da ista ima nedostatke koji sprečavaju postupanje po njemu jer nije dostavljena propisana dokumetacija odnosno navedena veterinarska organizacija nije dostavila važeću licencu izdatu od strane veterinarske komore Republike Srpske za drugog veterinara. Naime, članom 6. stav 1. tačka  Pravilnika o uslovima i postupku dodjele ovlašćenja za sprovođenje programa mjera i upisa u registar ovlašćenih veterinarskih organizacija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/17), propisano je da veterinarska organizacija uz zahtjev dostavlja kopije diploma i licenci za doktore veterinarske medicine. S obzriom na navedeno u prostorijama Ministarstva, direktor veterinarske ambulante „EKO - VET“, Rajka Dukića bb, Kneževo, Kazimir Ivić, je usmeno upoznat sa nedostacima i dat mu je rok da se Zahtjev kompletira, odnosno da se dostavi važeća licenca za drugog veterinara.

Veterinarska ambulanta „EKO - VET“, Rajka Dukića bb, Kneževo, dostavila je dana 29.01.2018. godine, dopunu dokumentacije. Pregledom dopune dokumentacije, konstatovano je da dostavljena licenca za drugog zaposlenog doktora veterinarske medicine Alena Pašića, nije izdata od strane veterinarske komore Republike Srpske, nego od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je u suprotnosti sa članom 26. stav 2. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Članom 56. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07 i 50/10) propisano je da ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što treba da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kome je dužan da to učini. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se uslijed toga ne može po podnesku postupati, organ će zaključkom odbaciti takav podnesak kao neuredan.

 

S obzirom da podnosilac zahtjeva nije otklonio  nedostatke u  ostavljenom roku njihov zahtjev je ministarstvo odbilo Zaključkom broj:12.05-335-1841/17, od 22.3.2018., tako da veterinarska ambulanta „EKO - VET“, Rajka Dukića bb, Kneževo, neće obavljati poslove iz Programa mjera zdravstvene zaštite životinja.  

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    M I N I S T A R                                                                                                         

                                                                                                                             Prof. dr Stevo Mirjanić

                                                                                                                              

 

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9