Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 3. jula 2018. godine

 

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

 

                Da li ovo ministarstvo planira izmjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u smislu izmjena člana 63. stav (2) tačka (d) kojom se ukida ograničenje izdržavanja od tri godine za brata i sestru poginulog borca?

                Time bi se ukinula diskriminacija za poginule borce, koji su imali 18, 19 i 20 godina prilikom pogibije.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-19/18

Datum, 27. 07. 2018. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

             Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP,  postavio je na Dvadeset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03. jula 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite:

             „Da li ovo ministarstvo planira izmjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskg rata Republike Srpske u smislu izmjena člana 63. stav 2. tačka d) kojom se ukida ograničenje izdržavanja od tri godina za brata i sestru poginulog borca?

              Time bi se uklonila diskriminacija za poginule borce, koji su imali 18, 19, i 20 godina prilikom pogibije.“

            

O D G O V O R

 

           Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 134/11,  9/12 i 40/12), obezbjeđuje sticanje statusa i prava roditeljima poginulog borca i članovima njegove uže porodice (supruzi i djeci) a samo izuzetno bratu i sestri poginulog borca,  ukoliko ispunjavaju posebne uslove.

           Članom 13.  stav 1. tačka g) i članom 63.  stav 2. tačka d) propisani su uslovi pod kojim brat i sestra  mogu ostvariti status i prava propisana ovim zakonom a koji moraju biti kumulativno ispunjeni i to:

          -  ako nema drugih korisnika porodične invalidnine

          -  ako nema drugih lica koja su obavezna po zakonu da ih izdržavaju

          - ako su maloljetni ili nesposobni za rad  a nesposobnost je nastupila prije navršene 15. godine života

          -  ako ih je poginuli borac izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti i

         -   ako nisu smješteni u odgovarajuću ustanovu na teret budžeta

                                   

         Ovakvo zakonsko rješenje usklađeno je sa odredbama Porodičnog zakona koji propisuje  prioritetnu obavezu  izdržavanja između roditelja i djece i između bračnih  drugova, dok je istim zakonom izdržavanje između braće i sestara  predviđeno samo ukoliko nema srodnika za koje je utvrđena obaveza izdržavanja.

         Iz navedenog razloga smatramo da nema osnova za izmjenu Zakona u smislu brisanja uslova u pogledu izdržavanja koji su propisani za brata i sestru poginulog borca i izjednačavanje sa roditeljima i članovima uže porodice u sticanju statusa i prava.

 

                                                                                                                                               M I N I S T A R                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9