Narodni poslanik Dane Malešević Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dane Malešević, Klub poslanika DNS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Korito rijeke Save, dok je postojalo VP „Sava“ Gradiška, redovno je čišćeno, što je smanjivalo opasnost od paplava. Pitanje:

Kako organizovati čišćenje korita u novonastalnim uslovima kad više takvog preduzeća nema?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-352/21

Datum: 17.12.2021.

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Dane Malešević, Klub poslanika DNS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine poslaničko pitanje:

„Korito rijeke Save, dok je postojalo VP „Sava“ Gradiška, redovno je čišćeno, što je smanjivalo opasnost od poplava. Kako organizovati čišćenje korita u novonastalim uslovima kad više takvog preduzeća nema?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i čl. 244. i  245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20 ), dajemo sljedeći:

              

ODGOVOR

Od 2013. godine nadležna institucija za upravljanje vodama u Republici Srpskoj je Javna ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina.

Po pitanju odbrane od poplava rijeke Save, na području Republike Srpske duž cijelog toka rijeke Save postoji izgrađen zaštitni nasip u dužini od oko 115 kilometara. U periodu od 2010. godine do danas Savski nasip u Republici Srpskoj je skoro u potpunosti rekonstruisan cijelom dužinom od Kozarske Dubice, preko Gradiške, Srpca, Broda, Šamca do Bijeljine, sa visokom pouzdanošću odbrane od poplava rijeke Save.

Čišćenje korita rijeke Save sprovodi se samo za potrebe čišćenja međunarodnog plavnog puta rijeke Save, u koordinaciji država članica međunarodne Savske komisije.

 

                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                        M  I  N  I  S  T  A  R          

                      

                                                                                                                                                                                                         Dr Boris Pašalić

 

 

 

24.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10