Narodni poslanik Darko Babalj Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Darko Babalj, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 8. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

                Koliko sredstava se isplati za redovne starosne penzije?

                Navesti podatke za protekli četverogodišnji period.

 

 

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-21/2019

Banja Luka, 08.11.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Darko Babalj, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 08. oktobra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

               

„Koliko sredstava se isplati za redovne starosne penzije? Navesti podatke za protekli četvorogodišnji period.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  na osnovu izjašnjenja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: O-90/2019-666 od 04.11.2019. godine, dajemo  sljedeći

 

O D G O V O R

 

„Fond vrši obračun sredstava za isplatu svih ostvarenih prava (starosne, porodične i invalidske), a za protekli četvorogodišnji period, ukupno je obračunato i isplaćeno kako slijedi:

 

Godina

Starosne penzije

Korisnici sa 65 godina života i 15 godina

staža osiguranja

Korisnici sa 40 godina penzijskog staža

Žene sa 35 godina staža osiguranja

Ukupno

Broj korisnika

Iznos u KM

Broj korisnika

Iznos u KM

Broj korisnika

Iznos u KM

Broj korisnika

Iznos u KM

2015.

83.973

309.936.354

40.366

195.357.598

11104

39.263.695

135.443

544.557.647

2016.

87.081

310.727.210

42.950

208.428.248

11396

41.265.835

141.427

560.421.293

2017.

88.630

313.292.934

44.736

218.996.489

12008

42.692.183

145.374

574.981.606

2018.

89.959

328.144.594

47.098

241.602.526

12843

47.942.308

149.900

617.689.428

Ukupno

 

1.262.101.092

 

864.384.861

 

171.164.021

 

2.297.649.974

 

*broj korisnika je prikazan za decembar kalendarske godine

 

Prema tome, u navedenom periodu, za starosne penzije je isplaćeno ukupno 2.297.649.974 KM.“

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                                                          Duško Milunović                                                       

 

                       

08.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10