Narodni poslanik Dobrila Drinić Malić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dobrila Drinić Malić, Klub poslanika SP, postavila je između dvije sjednice, 12. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Da li je imenovana Komisija za pregled objekata u kojima se obavlja veterinarska djelatnost a u skladu sa članom  64. stav 4. Zakona o veterinarstu,  te koje su struke zastupljene u istoj?

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-327/18

Datum: 28.6.2018.  godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE     

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dobrila Drinić Malić (Klub poslanika SP) postavila je između dvije sjednice 12.06.2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je imenovana Komisija za pregled objekata u kojima se obavlja veterinarska djelatnost a u skladu sa članom 64. stav 4. Zakona o veterinarstvu, te koje su struke zastupljene u istoj?.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Članom 64. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/17) definisano da se ministarstvu podnose zahtjevi za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekte u kojima se obavlja veterinarska djelatnost, a ministar donosi rješenje kojim se imenuje Komisija za pregled objekata.

Pri imenovanju Komisije za pregled objekata obavezno se vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba pola, te komisija ima najmanje tri člana pri čemu je predsjednik Komisije lice zaposleno u Ministarstvu. Članovi komisije su u zavisnosti od objekata koji je predmet komisijskog pregleda veterinarske ili prehrambene struke. 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    M I N I S T A R                                                                 

                                                                                                                             Prof. dr Stevo Mirjanić

                                                                                                                             

12.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9