Narodni poslanik Dragan Čavić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP postavio je 23. marta 2016. godine, nakon nastavka Desete sjednice održanog 15., 16. i 17. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Ukoliko dođe do probijanja utvrđenih rokova iz člana 50. stav 1. i stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju od strane nadležnog organa javne uprave sa stanovišta važenja dokumenta prostornog uređenja, da li je dokument donesen u postupku u kojem su prekršene navedene odredbe Zakona po pitanju rokova pravno važeći i može se primjenjivati?

               Takođe se postavlja i pitanje koja su ovlašćenja nadležnih organa kada dođe do probijanja rokova u gore navedenom postupku, tj. šta su konkretno nosilac pripreme dokumenta i nadležna skupština dužni ili u mogućnosti uraditi kako bi se okončao postupak u predmetu kod kojeg je došlo do probijanja zakonskih rokova?

ODGOVOR:

Broj: 15.02-011-123/16

Datum, 31.03.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu je dana 28.03.2016. godine, putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj 04.2-011-109/16 od 25.03.2016. godine, dostavljeno poslaničko pitanje narodnog poslanika Dragana Čavića.

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP-a nakon nastavka Desete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanog 15., 16. I 17. marta 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:    

„Ukoliko dođe do probijanja utvrđenih rokova iz člana 50. stav 1. i stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju od strane nadležnog organa javne uprave sa stanovišta važenja dokumenta prostornog uređenja, da li je dokument donesen u postupku u kojem su prekršene navedene odredbe Zakona po pitanju rokova pravno važeći i može se primjenjivati?

Također se postavlja i pitanje koja su ovlašćenja nadležnih organa kada dođe do probijanja rokova u gore navedenom postupku, tj. šta su konkretno nosilac pripreme dokumenta i nadležna skupština dužni ili u mogućnosti uraditi kako bi se okončao postupak u predmetu kod kojeg je došlo do probijanja zakonskih rokova?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Prekoračenje propisanih rokova u članu 50. stav 1. i stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) nije sankcionisano odredbama Zakona u glavi VIII – KAZNENE ODREDBE.

U takvim situacijama nadležnost je republičkog urbanističko-građevinskog inspektora da izvrši nadzor nad izradom i donošenjem dokumenta prostornog uređenja u smislu člana 170. stav 1. tačka a) Zakona.

 

                                                                                                                   MINISTAR           

                                                                                                                                Srebrenka Golić  

 

 

 

 

 

23.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9