Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 16. decembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

               Molim da mi se dostavi za Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, zbirna odobrena sredstva za broj košnica. Takođe, pojedinačno za svakog pčelara koji je ostvario podsticaj, njihov broj pčelinjih društava i pojedinačno odobrena sredstva (podsticaj za 2019. godinu).

ODGOVOR:

Broj: 12.03.2-011-598/19

Datum, 23.12.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

               Narodni poslanik Dragan Galić (Klub poslanika PDP-a) između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 16. decembra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim da mi se dostavi za Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, zbirna odobrena sredstva za broj košnica. Takođe, pojedinačno za svakog pčelara koji je ostvario podsticaj, njihov broj pčelinjih drusštava i pojedninačno odobrena sredstva.“

              

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti reguliše oblast pčelarstva na teritoriji Republike Srpske u skladu sa Zakonom o pčelarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/10).

S tim u vezi, svi pčelari na teritoriji Republike Srpske obavezni su se registrovati u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 116/11).

               U skladu sa članom 21. Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/19) pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju udruženja pčelara i pčelarske zadruge čiji su članovi upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji su izvršili ažuriranje evidencije o broju pčelinjih društava za prethodnu godinu i koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.

Na osnovu navedenog, prema zahtjevu ovlaštenog lica Udruženje pčelara „Bagrem“ Zvornik, premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvarili su sljedeći članovi udruženja:

 

Prezime i ime/Naziv korisnika  podsticajnih sredstava

Naziv mjere -po planu

Osnov za obračun (fizički obim)

Jedinica mjere (Grlo, Kljun,Kom, L, KM, Kg, T, ha i sl ...)

Obračunska jedinica  (cijena u KM ili  % od osnovice)

Ukupno isplaćeno po rješenju KM

Opština

TOKANOVIĆ DRAGOMIR

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

68

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

374,00

ŠEKOVIĆI

PETROVIĆ RADIKA

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

54

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

294,00

ZVORNIK

JOVANOVIĆ GOSPAVA

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

120

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

660,00

ZVORNIK

PERIĆ VLADO

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

92

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

506,00

ZVORNIK

STEVANOVIĆ RADOVAN

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

127

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

698,50

ZVORNIK

TADIĆ MARJAN

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

112

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

616,50

OSMACI

STANIŠIĆ MILORAD

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

88

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

484,00

ZVORNIK

JOKIĆ ZORAN

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

64

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

352,00

ZVORNIK

SEJFIĆ ALIJA

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

74

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

407,00

ZVORNIK

ĐURIĆ DESIMIR

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

60

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

330,00

ZVORNIK

JANKOVIĆ VLADAN

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

290

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

1.595,00

ZVORNIK

PANTIĆ PETAR

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

66

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

363,00

ZVORNIK

POPOVIĆ LAZAR

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

67

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

368,50

OSMACI

ČIKARIĆ FIKRET

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

82

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

451,00

ZVORNIK

TAHIĆ SANEL

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

52

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

286,00

ZVORNIK

PETROVIĆ STEVO

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

165

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

907,50

ZVORNIK

ILIĆ MILAN

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

75

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

412,50

ZVORNIK

MIHIĆ  BRANKO

PODRŠKA PČELARSKOJ PROIZVODNJI

750

PČELINJE DRUŠTVO

5,5 KM

4.125,00

ZVORNIK

UKUPNO

 

2.406

 

 

19.233,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                               

                                                                                                                                       Prof. dr Boris Pašalić         

 

 

 

21.01.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10