Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

-VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Vlada Republike Srpske usvojila je idejno rješenje arhitetke iz Beograda, Slobodana Maldinija, koje uopšte nije bilo prijavljeno na međunarodnom konkursu raspisanom 25. jula 2015. godine. Prema saznanjima i dokumentaciji koju posjedujemo, Maldini je kao svoje idejno rješenje predstavio najbolje segmente iz dva nagrađena rada, bez uključivanja autora ta dva nagrađena rada u ovaj proces i predstavio to idejno rješenje kao svoj projekat. Napominjemo da je Maldini bio i član Komisije za odabir najboljeg idejnog rješenja, što ga dovodi u sukob intresa. Ovdje je direktno prekršen Zakon o javnim nabavkama, propisi iz oblasti zaštite autorskih prava, i drugi zakoni koji uređuju ovu oblast. Postavljamo pitanje:

Zbog čega povodom ovog svi ćute?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-79/16

Datum: 21.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj  sjednici održanoj 2. marta 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Vlada Republike Srpske usvojila je idejno rješenje arhitekte iz Beograda Slobodana Maldinija, koje uopšte nije bilo prijavljeno na međunarodnom konkursu raspisanom 25. jula 2015. godine. Prema saznanjima i dokumentaciji koju posjedujemo, Maldini je kao svoje idejno rješenje predstavio najbolje segmente iz dva nagrađena rada, bez uključivanja autora ta dva nagrađena rada u ovaj proces i predstavio to idejno rješenje kao svoj projekat. Napominjemo da je Maldini bio i član Komisije za odabir najboljeg idejnog rješenja, što ga dovodi u sukob interesa. Ovdje je direktno prekršen Zakon o javnim nabavkama, propisi iz oblasti zaštite autorskih prava, i drugi zakoni koji uređuju ovu oblast. Postavljamo pitanje:

Zbog čega povodom ovog svi ćute?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske je na 57. sjednici održanoj 21.01.2016. godine razmatrala Informaciju o provedenoj proceduri javne nabavke Konkursa za „Izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina“ i donijela Zaključak broj:04.2-012-SL/16 od 29.01.2016. godine, kojim je usvojila navedenu Informaciju, da se upoznala sa prezentacijom idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen području Donja Gradina (na sjednici je izvršena prezentacija drugonagrađenog, tećenagrađenog  nenagrađaenih radova i dorađenog rada) i obavezala da će istu proslijediti Narodnoj skupštini na razmatranje.

Ugovorni organ je imao obavezu,  po Izvještaju –Odluci konkursne komisije –žirija, da  izvrši kompilaciju pozitivno ocijenjenih i prihvaćenih elemenata iz dva nagrađena rada.

Ugovorom o djelu angažovan je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima prof. dr Slobodan Maldini, dipl.inž.arh. - arhitekta memorijalista, iz Novog Beograda da izradi idejno arhitektonsko rješenje Memorijalnog centra Donja Gradina koje je zasnovano na kvalitetnim elementima koje sadrže: drugonagrađeni i trećenagrađeni rad na Konkursu za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra Donja Gradina.

U Odluci o izboru idejnih rješenja, zapisniku i izvještaju Konkursne komisije-žirija navedeno je da rad pod šifrom „77310“ ima brojne i očigledne nedostatke i da isti treba uskladiti sa standardima, normama i zakonskim zahtjevima za projektovanje ove vrste arhitektonskih objekata. Takođe je navedeno da je potrebno pročistiti prostor, estetizovati fasadu sa svođenjem na manji broj prirodnih materijala i gabarite objekta uskladiti sa okruženjem, da manifestacioni plato treba proširiti i prilagoditi realnim potrebama, tri vjerska objekta preprojektovati u skladu sa zahtjevima vjerskih konfesija i potrebama posjetilaca, itd.

Nije se moglo pretpostaviti da nijedno od ponuđenih idejnih rješenja neće zadovoljiti u potpunosti, te da se neće nijednom od pristiglih radova dodijeliti prva nagrada.

Zakonom o javnim nabavkama, kao ni tenderskom dokumentacijom nije propisana obaveza ugovornog organa da angažuje ni drugonagrađenog ni trećenagrađenog da izvrši doradu idejnog rješenja, posebno kako ne bi favorizovala nijednog od učesnika konkursa, (čime bi bio prekršen Zakon o javnim nabavkama BiH), s obzirom da je sledeća faza pregovarački postupak za izradu Glavnog projekta Memorijalnog centra u Spomen - području Donja Gradina, koji će biti ponuđen drugonagrađenom i trećenagrađenom.

Članom 34. Zakona o javnim nabavkama propisano je da Konkursna komisija sprovodi postupak,  da je obavezna da o radu na svojim sastancima vodi zapisnike, koje potpisuju svi prisutni članovi i koji su sastavni dio njenog konačnog izvještaja o postupku i da odluku o izboru jednog ili više najpovoljnijih rješenja konkursna komisija donosi u izvještaju o postupku koji takođe potpisuju svi njeni članovi koju komisija po okončanju postupka dostavlja ugovornom organu na dalje postupanje.

Sledeća faza ugovornog organa je provođenje pregovaračkog postupka za izradu Glavnog projekta Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i članom 23. stav 1. tačka a. Zakona o javnim nabavkama.

Pregovarački postupak će se provesti sa dobitnikom druge i treće nagrade.

Napominjemo da dorađeno idejno rješenje – projektni zadatak Slobodana Maldinija košta 3.500.000,00 KM,  drugonagrađenog 14.192.172,00 KM, a trećenagrađenog 16.932.240,00 KM.

Izrada Glavnog projekta obračunava se procentualno u skladu sa vrijednošću investicije, što znači da bi i izrada Glavnog projekta bila skuplja tri do četiri puta za Republiku Srpsku.

Dorađeno idejno rješenje svedeno je na racionalnu i razumnu mjeru  ne zloupotebljavajući značaj i važnost Memorijalnog centra, i vodeći računa o najefikasnijem korišćenju javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom, u skladu sa članom 3. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Tačkom 7.1. tenderske dokumentacije propisano je da nagrađeni radovi isplatom nagrada postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji ih može koristiti u cjelosti ili pojedinostima.  

Nisu povrijeđena autorska prava niti je raspisivač konkursa trebao tražiti saglasnost da se radi kompilacija drugonagrađenog i trećenagrađenog rada.

Po prijemu, te detaljnoj i iscrpnoj analizi svih pristiglih radova,  konkursna komisija – žiri donijela je Odluku o izboru idejnih rješenja kao i nagradama, nakon čega je završila sa svojim radom. Ugovorni organ je ispoštovao zakonsku proceduru  žalbenog roka, i nakon toga, u skladu sa propisima, izvršio sve obaveze prema nagrađenima i članovima komisije.

Na osnovu izloženog smatramo da ne postoji sukob interesa.

Ugovor o javnoj nabavci nije zaključen i isti će biti zaključen tek nakon prezentacije svih idejnih rješenja u Narodnoj skupštini i provedenog pregovaračkog postupka, sa dobitnicima druge i treće nagrade.

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                      dr Dane Malešević

 

 

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9