Narodni poslanik Jelena Trivić Kabinetu predsjednika Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, zatražila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

OBAVJEŠTENJE

OD KABINETA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE

 

                Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.

ODGOGOR:

Broj: 01-4.1-011-545-1/19

Banja Luka, 13. mart 2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretar, Nebojša Zgonjanin

B A NJ A  L U K A

Predmet:               Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

                               Veza: Vaš akt broj: 02/2-243-1/19 od 04.02.2019. godine

 

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29., 30. i 31. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

 

U skladu sa članom 265. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dostavljamo sljedeći:

O d g o v o r

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi predsjednika Republike sistematizovano je 46 radnih mjesta sa 90 izvršilaca, od čega se 3 radna mjesta odnose na postavljena lica (generalni sekretar, šef Kabineta i savjetnici), a 43 radna mjesta odnosi se na zaposlena lica, odnosno namještenike.

Od ukupnog broja izvršilaca (90 izvršilaca) u Službi predsjednika Republike zaposleno je ukupno 72 izvršioca, od čega:

 • 1 generalni sekretar, status: postavljeno lice (mandat)

 

 • 1 šef Kabineta, status: postavljeno lice (mandat)

 

 • 10 savjetnika, status: postavljeno lice (mandat)
 • 4 savjetnika - radni odnos
 • 4 savjetnika - funkcionalna naknada
 • 2 savjetnika - bez naknade

 

 • 60  izvršilaca, status: namještenici
 • 52 izvršioca na neodređeno vrijeme
 • 8 izvršilaca na određeno vrijeme

Organizacionu strukturu Službe predsjednika Republike čine četiri osnovne organizacione jedinice i tri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 1. Kabinet predsjednika Republike
 • Biro za odnose sa javnošću predsjednika Republike
 • Biro za ustavni poredak
 1. Odjeljenje za pravne i opšte poslove
 2. Odjeljenje za materijalno - finansijske poslove
 3. Odjeljenje za tehnički nadzor i održavanje objekta
 • Odsjek za vozni park

 

Za poslove i zadatke u oblasti interne revizije organizovana je Jedinica za internu reviziju.

Strukturu zaposlenih u Službi predsjednika Republike, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, čine:

Služba predsjednika Republike

 

 • 1 generalni sekretar - VSS, status: postavljeno lice
 • 1 pomoćnik generalnog sekretara - VSS, status: namještenik
 • 1 tehnički sekretar - koordinator generalnog sekretara - VSS ili VŠS,

status: namještenik

Kabinet predsjednika Republike

 • 1 šef Kabineta - VSS, status: postavljeno lice
 • 1 sekretar predsjednika - VSS, status: namještenik
 • 1 sekretar - koordinator predsjednika - VSS, status: namještenik
 • 13 savjetnika predsjednika Republike, status: postavljeno lice
 • 2 tehnička sekretara - koordinatora predsjednika - VSS ili VŠS,

status: namještenik

 • 2 tehnička sekretara potpredsjednika Republike - SSS, status: namještenik
 • 1 tehnički sekretar u Kancelariji u I. Sarajevu - SSS, status: namještenik
 • 2 vozača predsjednika Republike - VKV ili SSS, status: namještenik
 • 1 vozač u Kabinetu predsjednika - SSS ili KV, status: namještenik

 

Kabinet predsjednika Republike - Biro za odnose sa javnošću predsjednika Republike

 • 1 šef Biroa - VSS društvenog smjera, status: namještenik
 • 2 stručna savjetnika za odnose sa javnošću - VSS društvenog smjera,

status: namještenik

 • 5 viših stručnih saradnika za odnose sa javnošću - VSS društvenog smjera,

status: namještenik

 • 3 prevodioca - VSS Filozofski fakultet, grupa stranih jezika

status: namještenik

 • 1 lektor - VSS profesor srpskog jezika i književnosti, status: namještenik
 • 1 stručni saradnik - sistem administrator - SSS, status: namještenik

 

Kabinet predsjednika Republike - Biro za ustavni poredak

 • 1 koordinator Biroa - VSS, status: namještenik
 • 1 viši stručni saradnik za rad Biroa - VSS društvenog smjera,

status: namještenik

 • 1 stručni saradnik za administrativne poslove - SSS, status: namještenik

Odjeljenje za pravne i opšte poslove

 • 1 načelnik Odjeljenja - VSS, diplomirani pravnik, status: namještenik
 • 1 stručni savjetnik za rad Senata Republike Srpske i kadrovske poslove

- VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, status: namještenik

 • 1 stručni savjetnik za javne nabavke i pravne poslove - VSS pravnog smjera,

status: namještenik

 • 1 viši stručni saradnik za pravne poslove - VSS pravnog smjera,

status: namještenik

 • 1 viši stručni saradnik za odlikovanja i opšte poslove

- VSS društvenog smjera, status: namještenik

 • 3 viša stručna saradnika za stručno-analitičke poslove

- VSS društvenog smjera, status: namještenik

 • 3 viša stručna saradnika za predstavke građana - VSS pravnog smjera,

status: namještenik

 • 2 viša stručna saradnika za poslove pisarnice i dokumentacije - VSS ili VŠS, status: namještenik

 

Odjeljenje za materijalno - finansijske poslove

 • 1 načelnik Odjeljenja - VSS, diplomirani ekonomista, status: namještenik
 • 1 viši stručni saradnik za obračunske poslove, osnovna sredstva i sitan inventar - VSS društvenog smjera, status: namještenik
 • 1 viši stručni saradnik za plansko-analitičke poslove - VSS ekonomskog ili drugog društvenog smjera, status: namještenik
 • 1 stručni saradnik za poslove likvidature - SSS društvenog smjera,

status: namještenik

 • 2 stručna saradnika za blagajničke poslove i operater u „SUFI“ sistemu

- SSS ekonomskog smjera, status: namještenik

Odjeljenje za tehnički nadzor i održavanje objekta

 • 1 načelnik Odjeljenja - VSS tehničkog smjera, status: namještenik
 • 1 viši stručni saradnik - sistem administrator i inžinjer za mrežu i hardver

- VSS smjer informatika, status: namještenik

 • 1 stručni saradnik - SSS, status: namještenik
 • 6 operatera za tehnički nadzor - SSS tehničkog smjera, status: namještenik
 • 3 recepcionara - SSS, status: namještenik
 • 1 domar - kućni majstor - VKV ili SSS tehničkog smjera, status: namještenik
 • 1 kurir - SSS, status: namještenik
 • 6 spremačica - SSS ili KV, status: namještenik

 

Odjeljenje za tehnički nadzor i održavanje objekta - Odsjek za vozni park

 • 1 šef Odsjeka - VSS, status: namještenik
 • 5 vozača - SSS ili KV, status: namještenik

 

Jedinica za internu reviziju

 • 1 rukovodilac Jedinice - VSS ekonomskog smjera, status: namještenik
 • 1 interni revizor - VSS ekonomskog smjera, status: namještenik

 

 

 

S poštovanjem,                                                                                                          GENERALNI SEKRETAR

 

                                                                                                                                                  Đuka Huremović

 

Prilog:

 

 • Jedan primjerak ćirilične i

jedan primjerak latinične verzije

 • Elektronska verzija (CD)

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10