Narodni poslanik Jelena Trivić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine    

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

                Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.

ODGOVOR 1:

Broj : 10.1-011-46/19

Dana: 06.03.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

n/r Generalnog sekretara                                                         

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 29., 30. i 31. januara 2019. godine postavila je poslaničko pitanje upućeno Vladi Republike Srpske, a ono glasi:

 

 „Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

-              O stručnoj spremi

-              O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome“

 

u skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17) dostavljamo Vam sljedeći:

 

ODGOVOR

 

U ministarstvu uprave i lokalne samouprave sistematizovano je 49 radnih mjesta sa 65 izvršilaca, od čega su 36 radnih mjesta državnih službenika, 29 radnih mjesta su radna mjesta namještenika, jedno radno mjesto savjetnika ministra i jedno radno mjesto šefa Kabineta, popunjeno je 49 mjesta.

Organizacionu strukturu ministarstva čine osnovne organizacione jedinice a to su resori, posebne organizacione jedinice a to su kabinet i sekretarijat i unutrašnje organizacione jedinice a to su odjeljenja, odsjek i odsjek u okviru koga je i centralna pisarnica Vlade, odnosno:

-              Kabinet ministra,

-              Sekretarijat Ministarstva;

-              2 osnovne organizacione jedinice (resora)

-              Odjeljenja i

-              Odsjek.

 

Strukturu zaposlenih čine:

-              Sekretar ministarstva, diplomirani pravnik

-              2 pomoćnika ministra, VSS-diplomirani pravnik

-              Savjetnik ministra, VSS-diplomirani ekonomista

-              Šef kabineta ministra, VSS-diplomirani pravnik

Kabinet ministra

-              1 interni revizor, VSS - diplomirani ekonomista

-              1 rukovodilac Odsjeka za informisanje, status namještenika, VSS- politikolog

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS – tehničar prometa

Sekretarijat (u sastavu je centralna pisarnica)

-              1 rukovodilac Odsjeka, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista

-              1 rukovodilac Odsjeka, status namještenika, VSS – diplomirani mng. za javne službe

-              1 viši stručni saradnik, status namještenika, VSS -  diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, status namještenika, VSS - diplomirani pravnik

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS - tehničar elektrotehnike

-              1 zaposleni, status namještenika,  SSS - vozač motornih vozila

-              2  zaposlena, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar

-              3 zaposlena, status namještenika, SSS- poslovno pravni tehničar

-              4 zaposlena, status namještenika, SSS - gimnazija

Resor uprave

-              1 glavni republički upravni inspektor, VSS - diplomirani pravnik

-              7 upravnih inspektora, VSS - diplomirani pravnik

-              2 načelnika odjeljenja, VSS - diplomirani pravnik

-              2 stručna savjetnika, VSS - diplomirani pravnik

-              1 viši stručni saradnik, VSS – Sandra – profesor filozofije

-              1 viši stručni saradnik, status namještenika, VSS –diplomirani  ing. elektrotehnike

-              1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani ekonomista-mng

-              2 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani pravnik

Resor lokalne samouprave

-              2 načelnika odjeljenja, VSS - diplomirani pravnik

-              1 stručni savjetnik, VSS - diplomirani pravnik

-              1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani politikolog

-              2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani pravnik

-              1 stručni saradnik, SSS – gimnazija

 

 

S poštovanjem,                                                                                                                

        M i n i s t a r

                                                                                                                                                      Lejla Rešić

 

 

Dostavljeno:

-Naslov,

-a/a

 

Prilog:

-2 (dva) primjerka u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-Elektronska verzija-CD

 

ODGOVOR 2:

Broj:08.040/052-1339/19

Datum: 05.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima o stručnoj spremi, o ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome?“

                    U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći      

O D G O V O R

U Ministarstvu pravde Republike Srpske je pored ministra i šefa kabineta sistematizovano 48 radnih mjesta sa 54 izvršioca, od čega 33  radna mjesta državnih službenika i 15 radnih mjesta namještenika, odnosno 38 izvršilaca sa statusom državnog službenika i 16 izvršilaca sa statusom namještenika. Trenutno su, pored ministra, popunjena 33 radna mjesta.

Organizacionu strukturu Ministarstva čine Kabinet ministra, Jedinica za internu reviziju, Sekretarijat i tri osnovne organizacione jedinice, odnosno tri resora.

Strukturu zaposlenih čine:

 1. Kabinet ministra:
 1. Službenik za osnose s javnošću, namještenik, VSS diplomirani novinar,
 2. Interni revizor, državni službenik, VSS, diplomirani ekonomista,
 3. Sekretar koordinator ministra, namještenik, SSS, ekonomski tehničar
 4. Vozač ministra, namještenik, SSS, tehničar drumskog saobraćaja.
 1. Sekretarijat Ministarstva:
 1. Sekretar, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 2. Načelnik Odjeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove, državni službenik, VSS, diplomirani ekonomista,
 3. Načelnik  Odjeljenja za obuku, koordinaciju projekata i evropske integracije, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 4. Stručni savjetnik, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 5. Saradnik za kontrolu obračuna ličnih primanja, namještenik, VŠS, inženjer organizacije i menadžmenta,
 6. Saradnik za finansijsko knjigovodstvene poslove, namještenik, SSS, ekonomski tehničar,
 7. Saradnik za otpremu i razvođenje pošte, namještenik, SSS, Gimnazija,
 8. Saradnik za evidenciju i arhivu, namještenik, SSS, Gimnazija
 9. Vozač, namještenik, SSS, vozač motornog vozila,
 10. Vozač, namještenik, SSS, mašinski tehničar.
 1. Resor za pravosuđe:
 1. Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 2. Inspektor za poslove sudske i tužilačke uprave, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 3. Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 4. Viši stručni saradnik za poslove međunarodne pravne pomoći, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 5. Saradnik za poslove statistike, namještenik, SSS, Gimnazija,
 6. Saradnik za administrativno tehničke poslove, namještenik, SSS, daktilograf.
 1. Resor za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoći i sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije
 1. Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 2. Načelnik Odjeljenja za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva i besplatne pravne pomoći, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 3. Inspektor za poslove notarijata, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 4. Viši stručni saradnik za poslove advokature, pravobranilaštva  i besplatne pravne pomoći, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 5. Viši stručni saradnik za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 6. Viši stručni saradnik za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, državni službenik, VSS, diplomirani menadžet bezbjednosti.
 1. Resor za izvršenje krivičnih sankcija
 1. Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS, pješadijski oficir,
 2. Načelnik Odjeljenja za nadzor nad radom kaznenih i vaspitno-popravnih ustanova, državni službenik, VSS, diplomirani specijalni pedagog,
 3. Načelnik Odjeljenja za upravno-pravne i normativne poslove, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 4. Inspektor za nadzor nad ostvarivanjem prava osuđenih lica, državni službenik, VSS, diplomirani psiholog,
 5. Viši stručni saradnik za upravno-pravne poslove, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 6. Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove, državni službenik, VSS, diplomirani pravnik,
 7. Saradnik za statističke i analitičke poslove, namještenik, SSS, poljoprivredni tehničar.

 

S  poštovanjem,

 

 

 

DOSTAVITI:                                                         

 1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     

 

 1. A r h i v a                                                                                                      Anton Kasipović                                               

 

 

 

ODGOVOR 3:

Broj: 06.07/012-327-1/19

Datum: 18.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP postavila je na Drugoj sjednici sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo  finansija  Republike  Srpske  je  republički  organ  uprave  koji  obavlja  upravne  i  druge  stručne  poslove  navedene  u  Zakonu  o  republičkoj  upravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 115/18 ). Ministarstvo  obavlja  poslove  u  granicama  svoga  područja i  u  granicama  svojih  ovlašćenja.

Konsekventnom  primjenom člana  102.  Zakona  o  radu („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 01/16 ), člana 16 a  Zakona  o  opštem  upravnom  postupku („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 50/10 i 66/18 ) te  Zakona  o  zaštiti  ličnih  podataka,  u  skladu  sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 14/12, 70/12, 52/14, 41/17, 78/17, 94/17 i 118/18) dostavljamo  Vam  podatke  kako  slijedi :

 

 

Sistematizovano:  224 radna mjesta

Popunjeno:  175 radnih mjesta

Organizacionu strukturu Ministarstva finansija čine:

-              Kabinet Ministra

-              Sekretarijat

-              10 osnovnih  organizacionih  jedinica ( resora )

-              Centralna jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije (CJH) – status  osnovne  organizacione  jedinice,

-              Centralna jedinica za internu reviziju

Strukturu zaposlenih čine:

-              Sekretar, diplomirani pravnik

-              8 pomoćnika ministra, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 pomoćnik ministra, VSS –diplomirani pravnik

-              1 pomoćnik ministra, VSS –diplomirani menadžer iz oblasti komunikacija i odnosa s javnošću,

-              rukovodilac CJH, VSS –diplomirani ekonomista

•              Kabinet ministra

-              1 zaposleni,  VSS – docent doktor nauka iz prava

-              1 zaposleni, VSS – diplomirani novinar

-              1 zaposleni, VSS –diplomirani ekonomista-menadžer u javnoj upravi

•              Sekretarijat

-              1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike

-              3 rukovodioca odsjeka, VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani pravnik

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS – diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik , VSS –diplomirani ekonomista

-              2 zaposlena , status namještenika, VSS –diplomirani inžinjer elektrotehnike

-              1 zaposleni, status namještenika, VSS –diplomirani inžinjer elektrotehnike i računarstva

-              1 zaposleni, status namještenika, elektrotehničar

-              1 zaposleni, status namještenika, VSS –diplomirani pravnik

-              1 zaposleni, status namještenika, VSS –diplomirani ekonomska-menadžer finansija i bankarstva

-              1 zaposleni, status namještenika, VSS –diplomirani socijalni radnik

-              2 zaposlena , status  namještenika, SSS- ekonomski tehničar

-              4 zaposlena , status namještenika, SSS-vozač motornih vozila

-              1 zaposleni, status namještenika, VŠS-saobraćajni inžinjer

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS-sradnik prevodioca

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS-prodavač-specijalista

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS- daktilograf, prve B-klase

•              Resor za makroekonomsku analizu

-              1 načelnik odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              7 viših stručnih saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

•              Resor za fiskalni sistem

-              1 načelnik odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              3 rukovodioca odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani pravnik

-              2 viša stručna saradnika, VSS –diplomirani ekonomista,

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani ekonomista-menadžer

-              8 viših stručnih saradnika, VSS – diplomirani pravnik

-              1 zaposleni, status namještenika, SSS-ekonomski tehničar

•              Resor za finansijski sistem

-              1 načelnik odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              2 rukovodioca odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              6 viših stručnih saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani pravnik

•              Resor za budžet i javne finansije

-              1 načelnik odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani pravnik

-              10 viših stručni saradnika, VSS – diplomirani ekonomista

•              Resor za upravljanje investicijama

-              2 načelnika odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              6 viših stručnih saradnika, VSS – diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani ekonomista-menadžer u bankarstvu

•              Resor za upravljanje dugom

-              3 načelnika odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              11 viših stručnih saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani pravnik

 

•              Resor za trezor

-              3 načelnika odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              4 rukovodioca odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              6 viših stručnih saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 zaposleni , status namještenika, diplomirani ekonomista

-              1 zaposleni , status namještenika, VSS – diplomirani menadžer poslovnih finansija

-              1 zaposleni , status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista poslovne ekonomije

-              1 zaposleni , status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista-menadžer

-              1 zaposleni , status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista-menadžer finansija, bankarstva i osiguranja

-              1 zaposleni , status namještenika, VSS –diplomirani ekonomista, menadžer specijalista finansija,bankarstva i trgovine

-              1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista-menadžer finansija i bankarstva

-              5 stručnih saradnika, SSS-ekonomski tehničar

-              2 stručna saradnika, SSS- Gimnazija

-              2 stručna sradnika, VŠS, ekonomist

-              1 stručni saradnik, VŠS, inžinjer informatije-programer

-              2 zaposleni , SSS-status namještenika, ekonomski tehničar

•              Resor za pravne poslove

-              2 načelnika odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik

-              6 viših stručnih saradnika, VSS –diplomirani pravnik,

-              2 viša stručni saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani ekonomista-menadžer finansija, bankarstva i trgovine

•              Resor za računovodstvo i reviziju

-              2 načelnika odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              2 rukovodioca odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              5 viših stručnih saradnika, VSS – diplomirani ekonomista

•              Centralna jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije (CJH)

-              4 načelnika odjeljenja, VSS –diplomirani ekonomista

-              2 viša stručna saradnika, VSS –diplomirani ekonomista

 

•              Resor za programiranje i koordinaciju finansijske podrške Evropske unije

 

-              1 rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani ekonomista

-              1 viši stručni saradnik, VSS –diplomirani novinar

-              1 viši stručni saradnik, VSS –magistar filozofije

•              Centralna jedinica za internu reviziju

-              Rukovodilac odsjeka, VSS –diplomirani ekonomista

-              Interni revizor, VSS – diplomirani ekonomista

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

ODGOVOR 4:

Broj: 07.032/011-66/19

Datum:06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molimo Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • o stručnoj spremi,
 • -o ustanovama, mjestu i datumu sticanja diplome.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske je:

Sistematizovano: - 81 radno mjesto

Popunjeno: - 63

Organizacionu strukturu Ministarstva prosvjete i kulture čine:

a)Kabinet ministra

 

b) Jedinica za internu reviziju

 

v) Sekretarijat ministarstva, sa sljedećim unutrašnjim organizacionim  jedinicama:

1. Odjeljenje za finansijsko-planske i računovodstvene poslove, sa unutrašnjim organizacionom jedinicom:

- Odsjek za filijale trezora

2. Odjeljenje za pravne, opšte i zajedničke poslove, sa unutrašnjom organizacionom jedinicom:

-Odsjek za evropske integracije

3. Odjeljenje za informisanje i informacione tehnologije

 

-osnovne organizacione jedinice-

a) Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje sa sljedećim unutrašnjim organizacionim jedinicama:

1. Odjeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

2. Odjeljenje za osnovno obrazovanje i vaspitanje

3. Odjeljenje za srednje obrazovanje i vaspitanje

b) Resor kulture, sa sljedećim unutrašnjim organizacionim jedinicama:

1. Odjeljenje za savremeno stvaralaštvo i kreativnu industriju

2. Odjeljenje za zaštitu kulturnog nasljeđa

 

Strukturu zaposlenih čine:

Ministar –magistar

a)Kabinet ministra:

2 zaposleni , vss diplomirani ekonomista

1 zaposleni, vss diplomirani flautista

1 zaposleni, vss diplomirani politikolog, namještenik

1 zaposleni, sss elektrotehničar elektroenergetike, namještenik

 

b) Jedinica za internu reviziju

1 zaposleni  vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

 

v) Sekretarijat ministarstva

1 sekretar, vss diplomirani pravnik, državni službenik

 1. Odjeljenje za finansijsko-planske i računovodstvene poslove

1 načelnik Odjeljenja, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni, doktor ekonomskih nauka, državni službenik

2 zaposlena,  vss diplomirani ekonomisti, državni službenik

1 zaposleni, magistar ekonomije, namještenik

2 zaposlena, vss diplomirani ekonomista, namještenik

1 zaposleni, sss diplomirani ekonomista, namještenik

1 zaposleni, sss ekonomski tehničar, namještenik

 

 • Odsjek za filijale trezora

7 zaposlenih, vss  diplomirani ekonomista, namještenik

3 zaposlena  všs ekonomista, namještenik

1 zaposleni, sss ekonomski tehničar, namještenik

 

 1. Odjeljenje za pravne, opšte i zajedničke poslove

1 načelnik Odjeljenja, vss diplomirani pravnik, državni službenik

6 zaposlenih, vss diplomirani pravnik,  5 državnih službenika i jedan namještenik

1 zaposleni, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni, sss mašinski tehničar, namještenik

1 zaposleni sss vozač cestovnih motornih vozila, namještenik

 

 • Odsjek za evropske integracije –

1 zaposleni, rukovodilac Odsjeka,  vss diplomirani pravnik,državni službenik

1 zaposleni, vss, doktor filoloških nauka, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani filolog, državni službenik

 

 1. Odjeljenje za informisanje i informacione tehenologije

1 načelnik Odjeljenja, vss diplomirani žurnalist, namještenik

2 zaposlena, vss diplomirani novinar, namještenik

1 zaposleni, vss profesor srpskog jezika i književnosti, namještenik

1 zaposleni, magistar računarstva i informatike, vss, namještenik

 

a) Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

1  pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, vss profesor srpskog jezika i književnosti, državni službenik

 

 1. Odjeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

1 načelnik Odjeljenja, doktor pedagoških nauka, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani pravnik, državni službenik

1 zaposleni, vss, profesor engleskog jezika i književnosti, državni službenik

 1. Odjeljenje za osnovno obrazovanje i vaspitanje

1 načelnik  Odjeljenja, magistar pedagoških nauka, državni službenik

1 zaposleni  diplomirani pedagog, vss, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni diplomirani pravnik, vss, državni služebnik

1 zaposleni, diplomirani novinar, vss, državni službenik

 1. Odjeljenje za srednje obrazovanje i vaspitanje

1 načelnik Odjeljenja, vss  profesor srpskog jezika i književnosti, državni službenik

2 zaposlena, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni, master pravnik, državni službenik

1 zaposleni vss diplomirani pedagog, državni službenik

1 zaposleni, sss, tehničar drumskog saobraćaja, namještenik

b) Resor kulture

1 pomoćnik ministra za kulturu, diplomirani politikolog – master, državni službenik

2 zaposlena, vss diplomirani ekonomista, državni službenik

1 zaposleni, vss profesor filozofije i sociologije, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani inženjer arhitekture, državni službenik

1 zaposleni vss diplomirani pravnik, državni službenik

1. Odjeljenje za savremeno stvaralaštvo i kreativnu industriju

1 načelnik Odjeljenja,  vss profesor srpskog jezika i književnosti, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani metalurški inženjer, državni službenik

1 zaposleni, vss profesor sociologije, državni službenik

2. Odjeljenje za zaštitu kulturnog nasljeđa

1 načelnik Odjeljenja, magistar umjetnosti iz oblasti konzervacije i restauracije, državni službenik

1 zaposleni vss, profesor geografije, državni službenik

1 zaposleni, vss diplomirani ekonomista, državni službenik.

 

 

      Dostaviti:                                                                                                   MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                

       - A/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

ODGOVOR 5:

Broj: S/M-053-58/19

Dana: 06.03.2019. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.''

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS broj:                         S/M-020-73/17 od 13.03.2017. godine, broj: S/M-020-73/17 od 22.02.2018. godine, broj: S/M-020-73/17 od 12.06.2018. godine i broj: S/M-020-73/17 od 11.12.2018. godine, sistematizovano je 2441 radno mjesto sa 7243 izvršioca, od čega: VSS 1603; VŠS 501; VKV 21; SSS 4929; KV 31 i NSS 158.

U odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta trenutni broj zaposlenih u MUP RS je 6976, od čega, VSS 1637; VŠS 491; VKV 25; SSS 4639; KV 25 i NSS 159, a potrebno je i istaći da je veliki broj zaposlenih stekao veći stepen stručne spreme od stepena koji je predviđen kao uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je zaposleni raspoređen, što samo po sebi čini predmetni zahtjev nesvrsishodnim.

Napominjemo, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na osnovu Zakona o zaštiti tajnih podataka (''Službeni glasnik BiH'', broj: 54/05 i 12/09), a u skladu sa Odlukom o listi radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja su predmet osnovnih bezbjednosnih provjera, proširenih bezbjednosnih provjera i proširenih bezbjednosnih provjera sa bezbjednosnim istraživanjem, od 2010. godine vrše se bezbjednosne provjere zaposlenih u Ministarstvu. Prema propisima provjere vrši Državna agencija za istrage i zaštitu i Obavještajno – bezbjednosna agencija BiH. Između ostalog, provjere se odnose i na stečenu stručnu spremu, odnosno diplome svih nivoa obrazovanja koje je provjeravano lice steklo do momenta provjeravanja. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u odnosu na broj zaposlenih (6976) provjere su izvršene za 3466 zaposlenih.

Pored navedenog u periodu 2000 – 2002. godine od strane IPTF izvršene provjere svih zaposlenih, a koje su se između ostalog, odnosile i na vjerodostojnost diploma, te je svima koji nisu ispunili standarde za sertifikaciju prestao radni odnos.

Takođe, napominjemo da je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, propisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za koji je određen stepen tajnosti ''INTERNO'', a u skladu sa pozitivnopravnim propisima koji uređuju oblast zaštite tajnih podataka. Naime, pristup Pravilniku određen je Zakonom o zaštiti tajnih podataka i Pravilnikom o određivanju tajnosti podataka i postupcima za čuvanje i rukovanje tajnim podacima koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 21/17). Sam stepen tajnosti ''INTERNO'' onemogućava dostupnost podataka neovlašćenim licima, odnosno obezbjeđuje da pristup tim podacima imaju samo lica koja raspolažu dozvolom za pristup tajnim podacima odgovarajućeg nivoa.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                               mr Dragan Lukač

 

ODGOVOR 6:

Broj: 11/03-012-61/19

Banja Luka, 06.03.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić je na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29.,30. i 31. januara 2019. godine, postavila sledeće poslaničko pitanje:

„ Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

- O stručnoj spremi,

- O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17) dajemo sledeći

ODGOVOR

Sistematizovano:             91 radno mjesto (uključujući ministra)

Popunjeno:                        63 radna mjesta (uključujući ministra)

Organizacionu strukturu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite čine:

 • Kabinet ministra
 • Jedinica za internu reviziju
 • Sekretarijat ministarstva
 • 5 osnovnih organizacionih jedinica (resora)

Strukturu zaposlenih čine:

 • Ministar, VSS – doktor medicine
 • Sekretar ministarstva, VSS – diplomirani pravnik
 • 2 pomoćnika ministra, VSS – doktor medicine
 • 1 pomoćnik ministra, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 pomoćnik ministra, VSS – diplomirani socijalni radnik

Kabinet ministra:

 • 1 šef kabineta, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 savjetnik ministra, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 službenik za odnose s javnošću, status namještenika, VSS – diplomirani novinar
 • 1 sekretar koordinator ministra, status namještenika, SSS – programer

 

Sekretarijat ministarstva:

 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik
 • 2 načelnika odjeljenja, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 saradnik za personalne poslove i kancelarijsko poslovanje, status namještenika,

VŠS – inženjer organizacije i menadžmenta

 • 1 saradnik za kancelarijsko poslovanje, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 saradnik za kancelarijsko poslovanje, status namještenika, SSS - građevinski tehničar
 • 1 saradnik za arhivu, kurirske poslove i nabavke, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 saradnik za stručne ispite i opšte poslove, status namještenika, SSS – pravni tehničar
 • 1 saradnik za poslove obračuna, blagajne i knjiženja, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 saradnik za obračun materijalnih troškova, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 saradnik za računovodstvene poslove, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 saradnik za unos podataka, status namještenika, SSS – gimnazija
 • 1 viši saradnik za poslove prevođenja i lektorisanja, status namještenika, VSS – profesor Engleskog jezika i književnosti
 •  1 viši saradnik za javne nabavke, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 stručni saradnik za informatiku, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike
 • 1 vozač, status namještenika, SSS – elektrotehničar

Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata i finansiranje:

 • 1 viši stručni saradnik za studijsko-analitičke poslove, VSS – profesor Engleskog jezika i književnosti
 • 1 viši saradnik za javne nabavke, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer arhitekture
 • 1 viši saradnik za javne nabavke, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši saradnik za finansijski menadžment, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 saradnik za administrativno-tehničke poslove, status namještenika, VŠS – ekonomista za marketing i trgovinu
 • 1 saradnik za informacione tehnologije, status namještenika, SSS – tehničar elektroenergetike
 • 2 viša saradnika za građevinske radove, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer arhitekture
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši saradnik za ekonomsko-analitičke poslove, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista,
 • 1 viši saradnik za kapitalne investicije u zdravstvenom sistemu, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista,
 • 1 viši stručni saradnik za zdravstveno osiguranje i nacionalni zdravstveni račun, VSS – diplomirani ekonomista

Resor za javno zdravstvo, međunarodne odnose i evropske integracije:

 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – doktor medicine
 • 1 viši stručni saradnik za javno zdravstvo, VSS – doktor medicine
 • 1 viši stručni saradnik za javno zdravstvo, VSS – doktor medicine
 • 2 viša stručna saradnika za međunarodnu saradnju i evropske integracije, VSS –  diplomirani pravnik
 •      1 viši stručni saradnik za poslove prevođenja i lektorisanja u oblasti evropskih
 •         integracija, status namještenika, VSS – profesor Engleskog jezika i knjiženosti

Resor za zdravstvenu zaštitu:

 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – doktor medicine
 • 1 viši stručni saradnik za primarnu zdravstvenu zaštitu, VSS – doktor stomatologije
 • 1 viši stručni saradnik za sestrinstvo, VSS – diplomirani medicinar zdravstvene njege
 • 1 viši stručni saradnik za sestrinstvo, VSS – diplomirani medicinar – fizioterapeut
 • 1 viši stručni saradnik za bolničku zdravstvenu zaštitu, VSS – doktor medicine
 • 1 viši saradnik za zdravstvene tehnologije, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik za upravno-pravne poslove, VSS – diplomirani pravnik

Resor za farmaciju:

 • 2 rukovodioca odsjeka, VSS – magistar farmacije
 • 1 viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik za hemikalije, VSS – magistar farmacije
 • 1 viši stručni saradnik za hemikalije, VSS – diplomirani inženjer tehnologije
 • 1 saradnik za studijsko-analitičke poslove, VŠS – nastavnik matematike i fizike

Resor za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu:

 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani pedagog
 • 1 viši stručni saradnik za socijalnu zaštitu, VSS – diplomirani socijalni radnik
 • 2 viša stručna saradnika za upravno-pravne poslove, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik za podršku osobama sa invaliditetom, VSS – diplomirani defektolog
 • 1 saradnik za analitičke poslove, status namještenika, VSS – bačelor psihologije
 • 1 viši stručni saradnik za porodičnu i dječiju zaštitu, VSS – diplomirani psiholog 
 • 1 viši stručni saradnik za porodično-pravnu zaštitu i starateljstvo, VSS – diplomirani pravnik.

                S poštovanjem,     

 

 

Dostaviti:                                                                                                           MINISTAR

1.  Naslovu                                                                                                     Alen Šeranić, dr med.

2.  Arhivi

                                                                                                                        

 

ODGOVOR 7:

Broj: 20.01/011-44/19

Datum: 6. mart 2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Molimo Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

- O stručnoj spremi,

- O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dostavljamo sljedeći:

O D G O V O R

                U Ministarstvu porodice, omladine i sporta je, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/18 i 102/18), ukupno sistematizovano 50 radnih mjesta, od kojih su popunjena 42 radna mjesta, i to:

Sistematizovano: 50 radnih mjesta

Popunjeno: 42 radna mjesta

 

Organizacionu strukturu Ministarstva porodice, omladine i sporta čine:

 • kabinet ministra
 • interni revizor
 • resor za porodicu

-      resor za omladinu

                          -    odjeljenje za omladinsku politiku, unutrašnja organizaciona jedinica,

       -       resor za sport

       -       sekretarijat Ministarstva

          -     odjeljenje za normativno-pravne, kadrovske i admministrativno-tehničke poslove

          -     odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove

 

Strukturu zaposlenih čine:

 • Sekretar, diplomirani pravnik
 • 1 pomoćnik ministra, VSS – diplomirani vaspitač predškolske nastave (magistar predškolskog vaspitanja)
 • 1 pomoćnik ministra, VSS - diplomirani inžinjer elektrotehnike
 • 1 pomoćnik ministra, VSS - diplomirani ekonomista javne uprave

 

 • Kabinet ministra
 • 1 zaposleni, VSS - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 • 1 zaposleni, VŠS - nastavnik razredne nastave
 • 1 zaposleni, SSS - auto mehaničar – specijalista

 

 • 1 interni revizor, VSS - diplomirani ekonomista

 

 • Sekretarijat
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani pravnik
 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS - diplomirani ekonomista – menadžer
 • 1  viši stručni saradnik, VSS – diplomirani pravnik (doktor nauka)
 • 1  zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani novinar
 • 1  zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani politikolog
 • 1  zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani profesor razredne nastave
 • 1  zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista preduzetničke ekonomije
 • 1  zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomsko komercijalni trgovinski tehničar
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS -  upravno - administrativni tehničar
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ginekološko - akušerska sestra tehničar
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - ekonomski tehničar
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - vozač motornih vozila
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – trgovinski tehničar

 

 • Resor za porodicu
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - profesor filozofije i sociologije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani pedagog
 • 1 viši stručni saradnik, VSS -  profesor geografije i etnologije
 • 2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani demograf
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani geograf – demograf

 

 • Resor za omladinu
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani novinar
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani novinar (magistar nauka)
 • 1 viši stručni saradnik, VSS –  diplomirani pedagog (magistar nuka)
 • 1 viši stručni saradnik, VSS -  profesor filozofije i sociologije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani demograf
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani ekonomista

 

 • Resor za sport
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani menadžer sporta
 • 4 viša stručna saradnika, VSS - profesor fizičkog vaspitanja i sporta
 • 1 viši stručni saradnik, VSS -  profesor fizičkog vaspitanja i sporta  (doktor nauka)
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - profesor fizičkog vaspitanja i sporta (magistar nauka)
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani ekonomista

 

S poštovanjem,

                                                                                                                    MINISTAR

Sonja Davidović

 

 

Dostavljeno:

1.            Generalni sekretarijat,

2.            a/a

Prilog:

-              u pisanoj formi po dva  (2) primjerka na oba službena pisma (ćirilica i latinica)

-              u elektronskoj formi – CD (ćirilica i latinica)

 

ODGOVOR 8:

Broj: 05.02/011-62 -1/19

Datum: 06.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                            

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP-a, postavila je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

 

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u Ministarstvu energetike i rudarstva je sistematizovano ukupno 84 radna mjesta sa 87 izvršilaca, od čega se 65 radnih mjesta sa 68 izvršilaca odnosi na državne službenike, a 19 radnih mjesta sa 19 izvršilaca na namještenike, kao dva savjetnika i šef kabineta ministra koji se primaju u radni odnos za vrijeme trajanja mandata ministra.

 

Organizacionu strukturu  Ministarstva čine:

 • Kabinet ministra;
 • Sekretarijat;
 • Resor za elektroenergetiku;
 • Resor za energente;
 • Resor za rudarstvo i geologiju;
 • Resor za pravne poslove i EU integracije.

 

U Ministarstvu je trenutno zaposlen 51 radnik, kao i dva savjetnika angažovana za vrijeme trajanja mandata ministra.

 

Strukturu zaposlenih (prema stručnoj spremi) u pojedinim organizacionim jedinicama čine:

 

 

KABINET MINISTRA

 

 1.  

Savjetnik ministra (2)

 

VSS - profesor hrvatskog ili srpskog jezika i jugoslovenske književnosti i pedagogije

doktor ekonomskih nauka (dilomirani ekonomista)

 1.  

Stručni savjetnik za poslove informisanja i odnose s javnošću

 

VSS - profesor srpskog jezika i književnosti

 1.  

Viši saradnik za odnose sa javnošću

 

VSS - diplomirani novinar

 1.  

Vozač

SSS - mašinski tehničar

 1.  

Vozač ministra

 

III stepen – vozač motornih vozila

 1.  

Interni revizor

VSS - diplomirani ekonomista menadžer specijalista iz oblasti bankarstva, finansija i trgovine

 

 

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA

 

 1.  

Sekretar ministarstva

 

VSS – diplomirani pravnik

 1.  

Stručni savjetnik za strateško planiranje i analizu

 

VSS - profesor srpskog jezika i književnosti

Odjeljenje za organizacione, kadrovske i opšte poslove

 1.  

Načelnik odjeljenja za organizacione, kadrovske i opšte poslove

 

VSS – diplomirani pravnik

Odsjek za organizacione, opšte i poslove javnih nabavki

 1.  

Rukovodilac Odsjeka za organizacione, kadrovske i poslove javnih nabavki

 

VSS – diplomirani pravnik

 

 1.  

Saradnik za vođenje personalnih dosijea i operativno-tehničke poslove

SSS - mašinski tehničar

 1.  

Viši stručni saradnik za normativne i opšte poslove

 

VSS – diplomirani pravnik

 1.  

Viši saradnik za arhivu

 

VSS - diplomirani ekonomista - menadžer ljudskih resursa i poslovne informatike 180 ECTS;

diplomirani ekonomista 240 ECTS

14.

Saradnik za protokol

 

SSS - upravni tehničar

15.

Saradnik za tehničke poslove

 

osnovno obrazovanje i kurs daktilografa Ib klase

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

 

16.

Načelnik odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove

 

VSS - diplomirani ekonomista

Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove i finansijsko upravljanje i kontrolu

 

17.

Saradnik za obračun plata i naknada

 

SSS - ekonomski tehničar

18.

Saradnik za likvidaturu       

 

VS - ekonomista

 

RESOR ZA ELEKTROENERGETIKU

 

19.

Pomoćnik ministra za elektroenergetiku

 

VSS – osnovne studije iz diplomatskih nauka, master iz oblasti politike EU

20.

Stručni savjetnik za oblast koncesija, obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost

 

VSS – diplomirani novinar;

diplomirani ekonomista

Odjeljenje za elektroenergetiku i energetsku efikasnost

21.

Načelnik odjeljenja za elektroenergetiku i energetsku efikasnost

 

VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

22.

Rukovodilac odsjeka za korporativne aktivnosti sa javnim preduzećima i restrukturiranje

 

VSS –diplomirani ekonomista

 

Odsjek za opštu elektroenergetiku i energetsku efikasnost

 

 

23.

Rukovodilac odsjeka za opštu elektroenergetiku i energetsku efikasnost

 

VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

24.

Viši stručni saradnih za saradnju sa preduzećima za proizvodnju i prenos električne energije

VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

Odjeljenje za projekte, koncesije i obnovljive izvore energije

 

25.

Načelnik odjeljenja za projekte, koncesije i obnovljive izvore energije

 

VSS - diplomirani inženjer mašinstva

Odsjek za projekte, koncesije i obnovljive izvore energije

 

26.

Viši stručni saradnik za provođenje postupaka  za dodjelu koncesija 

 

VSS - diplomirani ekonomista - menadžer u javnoj upravi, za javne službe i administraciju 180 ECTS;

diplomirani ekonomista - menandžer javne uprave 240 ECTS

 

27.

Viši stručni saradnik za praćenje realizacije ugovora i dodijeljenih koncesija (2)

 

VSS - diplomirani pravnik

VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

28.

Viši stručni saradnik za projekte i sporazume

 

Magistar elektrotehničkih nauka (diplomirani inženjer elektrotehnike)

 

RESOR ZA ENERGENTE

 

29.

Pomoćnik ministra za energente

 

VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

Odjeljenje za naftu i naftne derivate

 

      30.

Načelnik odjeljenja za naftu i naftne derivate

 

doktor tehničkih nauka (diplomirani metalurški inženjer)

 

 

Odsjek za naftu

 

31.

Rukovodilac odsjeka za naftu

 

VSS - diplomirani inženjer tehnologije

32.

Viši stručni saradnik za ekonomsko-tehničku analizu u oblasti naftne privrede

 

VSS - diplomirani ekonomista

Odsjek za opremu pod pritiskom

 

Odjeljenje za gas

 

33.

Načelnik odjeljenja za gas

 

VSS - diplomirani inženjer mašinstva

Odsjek za gas

 

34.

Rukovodilac odsjeka za gas

 

VSS - diplomirani inženjer tehnologije

Odjeljenje za praćenje i razvoj industrijskih oblasti iz nadležnosti ministarstva

 

35.

Načelnik odjeljenja za praćenje i razvoj industrijskih oblasti iz nadležnosti ministarstva

 

VSS - diplomirani ekonomista

36.

Stručni savjetnik za politike i razvojne projekte za industrijske oblasti iz nadležnosti ministarstva

 

VSS - diplomirani inženjer mašinstva

Odsjek za praćenje i razvoj industrijskih oblasti iz nadležnosti ministarstva

 

 

RESOR ZA RUDARSTVO I GEOLOGIJU

 

37.

Pomoćnik ministra za rudarstvo i geologiju

 

VSS - diplomirani inženjer geologije za paleontologiju

38.

Stručni savjetnik za rudarstvo i geologiju

 

VSS - diplomirani inženjer rudarstva

Odjeljenje za rudarstvo

 

39.

Načelnik odjeljenja za rudarstvo

 

VSS - diplomirani inženjer rudarstva

Odsjek za rudarstvo, koncesije i projekte

 

     40.

 

Rukovodilac odsjeka za rudarstvo, koncesije i projekte

VSS - diplomirani inženjer rudarstva

 

 

Odjeljenje za geologiju

 

Odsjek za geologiju

 

41.

Viši stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove i praćenje ugovora o koncesiji

 

VSS - diplomirani ekonomista

42.

Stručni saradnik za obradu i analizu materijala iz oblasti rudarstva i geologije

 

VS - elektrotehničar računara;

inženjer informatike

 

RESOR ZA PRAVNE POSLOVE I EVROPSKE INTEGRACIJE

43.

Pomoćnik ministra za pravne poslove i evropske integracije

 

VSS – diplomirani pravnik

44.

Stručni savjetnik za oblast pravnih poslova i evropske integracije

 

VSS – diplomirani pravnik

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu koordinaciju u okviru resorne nadležnosti ministarstva i poslove usklađivanja propisa Republike Srpske iz resorne nadležnosti Ministarstva sa propisima EU

 

45.

Načelnik Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu koordinaciju u okviru resorne nadležnosti ministarstva i poslove usklađivanja propisa Republike Srpske iz resorne nadležnosti Ministarstva sa propisima EU

VSS - profesor engleskog jezika i književnosti

Odsjek za evropske integracije i međunarodnu koordinaciju u okviru resorne nadležnosti ministarstva i poslove usklađivanja propisa Republike Srpske iz resorne nadležnosti Ministarstva sa propisima EU

 

46.

Rukovodilac Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu koordinaciju u okviru resorne nadležnosti ministarstva i poslove usklađivanja propisa Republike Srpske iz resorne nadležnosti Ministarstva sa propisima EU

magistar pravnih nauka (oficir artiljerijsko - raketne jedinice i protivvazušne odbrane)

47.

Viši stručni saradnik za koordinaciju učešća u izgradnji infrastrukture kvaliteta

 

VSS - diplomirani inženjer mašinstva

 

 

Odjeljenje za pravne poslove u oblasti rudarstva i geologije, elektroenergetike i energenata

 

48.

Načelnik odjeljenja za pravne poslove u oblasti rudarstva i geologije, elektroenergetike i energenata

 

VSS - diplomirani pravnik

Odsjek za pravne poslove u oblasti rudarstva i geologije, elektroenergetike i energenata

 

49.

Viši stručni saradnik za pravne poslove u oblasti rudarstva i geologije

 

VSS - diplomirani pravnik

50.

 

Viši stručni saradnik za pravne poslove u oblasti elektroenergetike

 

VSS - diplomirani pravnik

51.

Viši stručni saradnik za pravne poslove u oblasti energenata

 

VSS - diplomirani pravnik

 

 

 

 

 

       
    Text Box: МИНИСТАР<br />
Петар Ђокић<br />
  Text Box: Достављено:<br />
1.	Наслову,<br />
2.	а/а.</p>
<p>
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

ODGOVOR 9:

Broj: 14.05-011-57/19

Datum:  06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima o: stručnoj spremi, ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome“?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

U Ministarstvu trgovine i turizma ukupno je sistematizovanih 72 radna mjesta od čega je popunjeno 59 radnih mjesta.

 

Organizacionu strukturu Ministarstva trgovine i turizma čine:

 

1) posebna organizaciona jedinica – Kabinet ministra

2) posebna organizaciona jedinica – Sekretarijat Ministarstva

3) osnovne organizacione jedinice – 3 resora

4) unutrašnje organizacione jedinice – 9 odjeljenja i 4 odsjeka

 

Strukturu zaposlenih Ministarstva trgovine i turizma čine:

-Sekretar, VSS-diplomirani pravnik

- 3 Pomoćnika ministra, VSS-diplomirani ekonomista i VSS-diplomirani pravnik

-Šef kabineta, VSS-diplomirani ekonomista

- 2 Savjetnika ministra, VSS-diplomirani ekonomista i VSS-diplomirani pravnik

 • Kabinet ministra

-1 zaposleni, status namještenika, SSS-šumarski tehničar

 • Sekretarijat

-1 Načelnik Odjeljenja, VSS-diplomirani ekonomista

-1 Rukovodilac Odsjeka, VSS-diplomirani pravnik

-6 zaposlenih, Viši saradnici,  VSS-diplomirani ekonomista, diplomirani menadžer javne uprave i diplomirani komunikolog

-7 zaposlenih, sa statusom namještenika, SSS-ekonomska škola, ekonomski smjer radnik u privredi, upravni tehničar i tehnička škola

 • Resor trgovine

-3 zaposlena, Načelnici Odjeljenja, VSS-diplomirani ekonomista i diplomirani pravnik

 -2 zaposlena, Rukovodioci Odsjeka, VSS-diplomirani ekonomista i diplomirani elektro inžinjer

-16 zaposlenih, Viši stručni saradnici, VSS-diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik i diplomirani inž. poljoprivrede

 -2 zaposlena, Saradnici,  VŠ- ekonomska i SSS-ekonomski tehničar

 • Resor turizma i ugostiteljstva

 -3 zaposlena, Načelnici Odjeljenja, VSS-diplomirani ekonomista i diplomirani pravnik

-13 zaposlenih, Viši stručni saradnici, VSS-diplomirani ekonomista menadžer javne uprave, diplomirani pravnik, diplomirani turizmolog, diplomirani geograf, diplomirani menadžer turizma, diplomirani prostorni planer, diplomirani inž. poljoprivrede i diplomirani ekolog

 - 1 Saradnik SSS-ekonomski tehničar

 • Resor za pravne poslove

-2 zaposlena, Načelnici Odjeljenja, VSS-diplomirani ekonomista i diplomirani pravnik

- 1 Rukovodilac Odsjeka,  VSS-diplomirani pravnik

 -7 zaposlenih, Viši stručni saradnici, VSS-diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani geograf-turizmolog i diplomirani turizmolog

-1 Saradnik, SSS-auto mehaničar.

 

S poštovanjem,

         MINISTAR

Dostaviti:

1. Imenovanom,                                                                   

2.  a/a.                                                                                                                                                  Dragica Kovač

                                                                  

 

ODGOVOR 10:

Broj: 16-05/1.1-011-2-3/19

Banja Luka, 04.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić iz PDP, postavila je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara  2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Molim Vas da mi dostavite spisak zaposlenih sa podacima: O stručnoj spremi, O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome“.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo  sljedeći

 

O D G O V O R

 

          Na dan, 29.01.2019. godine, imali  smo ukupno 119 sistematizovanih radnih mjesta (računajući i radno mjesto ministra), sa 95 zaposlenih/izvršilaca (računajući i ministra).

Struktura zaposlenih po posebnim organizacionim jedinicama ministarstva

                Kabinet ministra:

 •  3 zaposlena, VSS – dipl. ekonomisti,
 •  1 zaposleni, SSS – vozač motornih vozila.

Jedinica za internu reviziju:

 • 2 zaposlena, VSS – dipl. ekonomisti.

                Sekretarijat ministarstva:

 • 1 zaposleni, sekretar ministarstva, VSS – dipl. pravnik,
 • 4 zaposlena načelnika odjeljenja, VSS (1 dipl. pravnik, 1 dipl. politolog, i 2 dipl.  ekonomista),
 • 2 zaposlena rukovodioca odsjeka, VSS (1 dipl. ekonomista i 1 dipl. pravnik),
 • 2 zaposlena državna službenika, VSS (1 dipl. pravnik i 1 dipl. ekonomista),
 • 7 zaposlenih namještenika sa VSS (4 dipl. ekonomista, 1 dipl. informatičar, 1 dipl. inž. mašinstva, i 1 dipl. politolog), i
 • 13 zaposlenih namještenika sa SSS (10  ekonomskih tehničara, 2 mašinska tehničara, i 1 vozač motornih vozila.

Struktura zaposlenih po osnovnim organizacionim jedinicama ministarstva

Resor za rad i zapošljavanje imao je 24 zaposlenih radnika/izvršilaca, kako slijedi:

 • 1 zaposleni, pomoćnik ministra, VSS – dipl. pravnik,
 • 1 zaposleni, stručni savjetnik pomoćnika ministra, VSS – dipl. politolog,
 • 3 zaposlena načelnika odjeljenja, VSSS – dipl. pravnici,
 • 2 zaposlena rukovodioca odsjeka, VSS – dipl. pravnici,
 • 1 zaposleni rukovodilac odsjeka, VSS – dipl. ekonomista,
 • 11 zaposlenih državnih službenika, VSS (9 dipl. pravnika, 1 dipl. ekonomista, i 1 prof. filozofije i sociologije),
 • 3 zaposlena namještenika sa VSS (1 dipl. inž. proizv. men., 1 dipl. inž. arhitekture, i 1 dipl. inž. zaštite na radu), i 
 • 2 zaposlena namještenika sa SSS – ekonomski tehničari.

Resor za boračko-invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata imao je 36 zaposlenih  radnika/izvršilaca, kako slijedi:

Napomena: Radno mjesto pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih  žrtava rata na dan 29.01.2019. godine bilo je nepopunjeno.

 • 5 zaposlenih načelnika odjeljenja, VSS (4 dipl. pravnika i 1 prof. ONO),
 • 2 zaposlena rukovodioca odsjeka, VSS (1  dipl. prof. ONO i 1 dipl. građ. inženjer),
 • 18 zaposlenih državnih službenika, VSS (16 dipl. pravnika i 2 prof. ONO),
 • 5 zaposlenih namještenika, sa VSS (2 prof. ONO, 2 dipl. ekonomista, i 1 dipl. inž. poslovne ekonomije), i
 • 6 zaposlenih namještenika sa SSS (2 ekon. tehničara, 1 administrativni sekretar, 1 daktilograf, 1 birotehničar i 1 gimnazija). 

 

 

 

                                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                                                                             Duško Milunović

 

 

ODGOVOR 11:

Broj: 13.02/011-251/19

Datum: 06.03.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza broj: 04.2-011-44/19

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP-a na Drugoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

-O stručnoj spremi,

-O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske:

Sistematizovano je 50 radnih mjesta.

Popunjena su 34 radna mjesta.

Organizacionu strukturu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske čine:

 • Jedinica za internu reviziju
 • Kabinet ministra
 • Sekretarijat ministarstva
 • Resor drumskog saobraćaja
 • Resor željezničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja
 • Resor poštanskog saobraćaja, telekomunikacija i evropskih integracija.

Strukturu zaposlenih u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske čine:

 • Sekretar ministarstva, VSS - diplomirani pravnik,
 • Tri pomoćnika ministra,  VSS – diplomirani inženjeri saobraćaja,
 • Jedan interni revizor, VSS – diplomirani ekonomista –specijalista,
 • Jedan savjetnik ministra, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike,
 • Šef kabineta ministra, VSS – diplomirani profesor biologije,
 • Tri načelnika odjeljenja, VSS – diplomirani pravnici,
 • Jedan načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista,
 • Jedan stručni savjetnik, VSS – diplomirani ekonomista,
 • Jedan stručni savjetnik, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja,
 • Jedan stručni savjetnik, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike,
 • Tri viša stručna saradnika, državni službenici, VSS – diplomirani inženjeri građevinarstva,
 • Četiri viša stručna saradnika, državni službenici, VSS – diplomirani ekonomisti,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani mašinski inženjer,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani novinar,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani menadžer poslovne ekonomije.
 • Dva zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomisti,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani politikolog,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista- menadžer ljudskih resursa i poslovne informatike,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – saobraćajno-transportni tehniča,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – električar
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – kapetan,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – komercijalni tehničar.

 

Strukturu zaposlenih u Jedinici za internu reviziji čini:

 • Interni revizor,  VSS - diplomirani ekonomista –specijalista.

Strukturu zaposlenih u Kabinetu ministra čini:

 • Šef kabineta ministra, VSS – profesor biologije,
 • Savjetnik ministra - VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – saobraćajno-transportni tehničar,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – električar.

Strukturu zaposlenih u Sekretarijatu čine:

 • Sekretar, državni službenik, VSS - diplomirani pravnik,
 • Jedan stručni savjetnik, državni službenik, VSS - diplomirani ekonomista,
 • Jedan načelnik odjeljenja, namještenik, VSS - diplomirani ekonomista,
 • Dva zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani politikolog
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 • Jedan zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista - menadžer ljudskih resursa i poslovne informatike,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar.

Strukturu zaposlenih u Resoru drumskog saobraćaja čine:

 • Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja
 • Jedan načelnik odjeljenja, državni službenik,  VSS – diplomirani pravnik,
 • Jedan stručni savjetnik, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja,
 • Dva viša stručna saradnika, državni službenici, VSS – diplomirani inženjeri građevinarstva,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani ekonomista,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani mašinski inženjer.

Strukturu zaposlenih u Resoru željezničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja čine:

 • Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS - diplomirani inženjer saobraćaja,
 • Jedan načelnik odjeljenja, državni službenik, VSS – diplomirani pravnik,
 • Dva viša stručna saradnika, državni službenici, VSS – diplomirani ekonomista,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer građevinarstva
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – kapetan,
 • Jedan zaposleni, status namještenika, SSS – komercijalni tehničar.

Strukturu zaposlenih u Resoru poštanskog saobraćaja, telekomunikacija i evropskih integracija čine:

 • Pomoćnik ministra, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja,
 • Jedan načelnik odjeljenja, državni službenik, VSS – diplomirani pravnik,
 • Jedan stručni savjetnik, državni službenik, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani novinar,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani ekonomista,
 • Jedan viši stručni saradnik, državni službenik, VSS – diplomirani menadžer poslovne ekonomije.

 

 

                                                                                                                  M I N I S T A R

                                                                                                                              Neđo Trninić

 

 

ODGOVOR 12:

Broj:19/06-040/021-2/19

Datum: 05.03.2019. godine

 

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

             Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo  s lj e d e ć i

O D G O V O R

Sistematizovano: 76 radnih mjesta sa 97 izvršilaca

Popunjeno: 49 radnih mjesta sa 54 izvršioca

 

Organizacionu strukturu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo čine:

 • Kabinet ministra
 • Sekretarijat
 • 3 osnovne organizacione jedinice (resora)
 • 11 unutrašnjih organizacionih jedinica (odjeljenja)
 • 2 unutrašnje organizacione jedinice (odsjeka)

Strukturu zaposlenih čine:

 • 1 sekretar, VSS - diplomirani pravnik
 • 2 pomoćnika ministra, VSS - profesor filozofije i sociologije
 • 1 šef kabineta, VSS – diplomirani ekonomista - menadžer

Kabinet ministra

 • 1 šef kabineta, VSS – diplomirani ekonomista – menadžer
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – vozač motornih vozila

Sekretarijat

 • 1 sekretar, VSS - diplomirani pravnik
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani novinar
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani pravnik
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani ekonomista – menadžer
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani grafički dizajner
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – profesor srpskog jezika i književnosti
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS – gimnazija
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – mašinski tehničar

Resor za naučnotehnološki razvoj

 • 1 pomoćnik ministra, VSS - profesor filozofije i sociologije
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - profesor srpskog jezika i književnosti
 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – diplomirani inženjer arhitekture
 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike
 • 3 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani inženjer tehnologije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor filozofije i sociologije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista – menadžer
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani sportski naučnik
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista    
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike                                           

Resor za visoko obrazovanje

 • 1 pomoćnik ministra, VSS - profesor filozofije i sociologije
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani pravnik
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - profesor razredne nastave
 • 5 viših stručnih saradnika, VSS - diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani politikolog
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor razredne nastave
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor geografije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor fizičke kulture

Resor za informaciono društvo

 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 4 viša stručna sradnika, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani informatičar
 • 2 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani inženjer računarstva i informatike
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - gimnazija

 

 

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                          

mr Srđan Rajčević

 

 

ODGOVOR 13:

Broj: 12.02.1-011-58/19

Datum: 06.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

   REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

 

Narodni poslanik Jelena Trivić (Klub poslanika PDP) na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 29. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

                „ Molimo Vas da nam dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima: o stručnoj spremi i ustanovi , mjestu i datumu sticanja diplome „ ?

 

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

U Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je :

Sistematizovano : 122 Radna mjesta

Popunjeno : 113 radnih mjesta

 

Organizacionu strukturu Ministarstva čine :

 • Sekretarijat Ministarstva
 • Jedinica za internu reviziju
 • 5 osnovnih organizacionih jedinica (  resora) : Resor za  pružanje stručnih usluga u poljoprivredi , Resor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj, Resor za veterinarstvo, Resor za šumarstvo i lovstvo, Resor za vodoprivredu.
 • 9 Odjeljenja  i 1 Odsjek
 • 7 Područnih jedinica sa statusom odsjeka
 • Jedinica za internu reviziju

Strukturu zaposlenih čine :

( Savjetnik ministra, pomoćnici ministra, sekretar , načelnici odjeljenja, rukovodilac odsjeka, rukovodioci područnih jedinica, rukovodilac interne revizije, viši stručni saradnici, viši saradnici, stručni saradnici i ostali ).

 

U Ministarstvu je zaposlen  jedan savjetnik ministra za savjetodavstvo i zadrugarstvo -VSS,  dipl.inženjer poljoprivrede.

 

Sekretarijat Ministarstva:

 • sekretar, VSS, diplomirani pravnik
 • 2 načelnika odjeljenja, VSS( dipl. pravnik i dipl.ekonomista )
 • 1 rukovodilac odsjeka, namještenik, VSS, dipl.novinar
 • 8 viših stručnih saradnika, VSS, diplomirani pravnik
 • 4 zaposlena, status  namještenika, VSS, diplomirani ekonomista
 • 1 zaposleni, status  namještenika, VSS, profesor filozifije i sociologije
 • 1 zaposleni, status  namještenika, VSS, dipl.novinar
 • 1 zaposleni, status  namještenika, VSS, profesor srpskog jezika i književnosti
 • 3 zaposlena, status  namještenika, SSS, ekonomski tehničar
 • 2 zaposlena, status  namještenika, SSS, gimnazija
 • 2 zaposlena, status  namještenika, SSS, vozač motornih vozila
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, elektrotehničar

 

Resor za  pružanje stručnih usluga u poljoprivredi:

 • 48 viših stručnih saradnika, VSS, dipl.inženjer poljoprivrede
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, prehrambeni tehničar
 • 9 zaposleni, status  namještenika, SSS, veterinarski tehničar
 • 11 zaposleni, status namještenika, SSS, poljoprivredni tehničar
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, voćarsko-vinogradarski tehničar
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, mikrobiološki tehničar
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, metalski tehničar
 • 2 zaposleni, status  namještenika, SSS, gimnazija
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS, ekonomski tehničar
 • 1 zaposleni, status  namještenika, SSS kv vozač
 • 1 zaposleni, status  namještenika, daktilograf, I A klase

 

Resor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj

 • 1 pomoćnik ministra , VSS, dr poljoprivrednih nauka
 • 5 načelnika, VSS ( 4 dipl.inženjer poljoprivrede i 1 dipl.inženjer tehnologije )
 • 19 viših stručnih saradnika , VSS, dipl.inženjer poljoprivrede
 • 3 viša stručna saradnika, VSS, dipl.ing tehnologije;

 

Resor za veterinarstvo

 • 1 pomoćnik ministra, VSS, diplomirani veterinar
 • 5 viših stručnih saradnika, VSS, diplomirani veterinar
 •  

Resor za šumarstvo i lovstvo

 • 1 pomoćnik ministra , VSS, magistar nauka iz oblasti šumarstva
 • 2 načelnika, VSS ( 1 dipl. ing. šumarstva i 1 dipl. ekonomista)
 • 5 viših stručnih saradnika , VSS- dipl.ing šumarstva
 • 1 zaposleni, namještenik , SSS, šumarski tehničar

 

Resor za vodoprivredu

 • 2 viša stručna saradnika, VSS- dipl.ing građevinarstva
 • 1 viši stručni saradnik , VSS, dipl. ing mašinstva
 • 1 viši stručni saradnik, VSS, profesor geografije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS,  dipl.ekolog

 

Jedinica za internu reviziju :

 • 2 viša stručna saradnika, VSS, dipl. ekonomista .

 

 

                                                                                 M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                 dr Boris Pašalić

ODGOVOR 14:

Broj:     18.01-011-45-1/19

Datum: 06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje; dostavlja se      

                Narodni poslanik Jelena Trivić (Klub poslanika PDP), postavila je pitanje na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine, sledeće poslaničko pitanje:

Molim vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • o stručnoj spremi,
 • o ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sledeći:

                      ODGOVOR                                                     

Ministarstvo privrede i preduzetništva kao novoformirano ministarstvo u Vladi Republike Srpske još nema objavljen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu. Trenutno zaposleni u ministarstvu su službenici koji su preuzeti jednim dijelom iz nekadašnjeg Ministarstva idustrije, energetike i rudarstva i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i novoformirani kabinet Ministra (ukupno 33 zaposlena) i to kako slijedi:

Organizacionu strukturu Ministarstva čine:

 • Kabinet Ministra
 • Sekreterijat
 • 3 osnovne organizacione jedinice

Strukturu zaposlenih čine:

 • Ministar, VSS - diplomirani ekonomista
 • v.d. sekretar, VSS-diplomirani pravnik
 • 3 pomoćnika ministra – VSS diplomirani ekonomisti

Kabinet ministra:

 • 1 šef Kabineta, VSS- diplomirani politikolog,   
 • 2 savjetnika ministra, VSS – diplomirani ekonomisti

Sekreterijat:

 • 1 načelnik Odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši saradnik, VSS – diplomirani ekonomista

Resor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva:

 • 1 načelnik Odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 rukovodilac Odsjeka, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista - menadžer
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista

Resor za ekonomske odnose:

 • 1 načelnik Odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 načelnik Odjeljenja, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike
 • 4 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani ekonomisti
 • 2 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani pravnik

Resor za industriju:

 • 1 načelnik Odjeljenja, VSS - diplomirani inžinjer mašinstva
 • 1 rukovodilac Odsjeka, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 rukovodilac Odsjeka, VSS - diplomirani inžinjer mašinstva
 • 1 viši stručni saradnik , VSS - diplomirani inžinjer tehnologije
 • 4 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani inžinjer mašinstva

Napominjemo da je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva privrede i preduzetništva u proceduri i da je na isti data saglasnost Vlade Republike Srpske na 10 sjednici održanoj 27.02.2019. godine. Prema ovom Pravilniku, od ukupno sistematizovanih 62 radna mjesta sa 69 izvršilaca, 50 radnih mjesta sa 56 izvršilaca su radna mjesta državnih službenika, 10 radnih mjesta je sa 10 izvršilaca koji imaju status namještenika i 2 radna mjesta – šef Kabineta i savjetnik ministra sa tri izvršioca.

 

S poštovanjem,

 

 

 

MINISTAR

 

 

Vjekoslav Petričević

 

 

ODGOVOR 15:

Broj: 15.06-052-1356/19

Datum, 06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 08.02.2019. godine Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske proslijedio je na nadležno postupanje poslaničko pitanje, uz dopis broj 04.2-011-44/19 od 07.02.2019. godine, a koje je postavila narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP.

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, postavila je, Vladi Republike Srpske sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                U vezi predmetnog poslaničkog pitanja, dostavljamo vam tražene podatke u pregledu strukture zaposlenih u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao u prilogu.

Sistematizovano: 54 radna mjesta sa 64 izvršioca

Popunjeno: 52 izvršilac

Nepopunjenih radnih mjesta: 9 radnih mjesta

Organizacionu strukturu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju čine:-- Kabinet ministra

- Sekretarijat ministarstva

- 4 osnovne organizacione jedinice:

 1. Resor za urbanizam i prostorno planiranje,
 2. Resor za građevinarstvo,
 3. Resor za zaštitu životne sredine i
 4. Resor za koordinaciju projekata i razvoj;

  - 1 unutrašnja organizaciona jedinica:

  - Odjeljenje za ekonomske, finansijske i opšte poslove, kao unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Sekretarijata Ministarstva.

Strukturu zaposlenih čine:

- Sekretar ministarstva, VSS - diplomirani pravnik

- 2 pomoćnika ministra, VSS - diplomirani građevinski inženjer

- 1 pomoćnik ministra, VSS - diplomirani inženjer tehnologije

- 1 pomoćnik ministra, VSS – diplomirani ekonomista

 • Kabinet ministra:

1 zaposleni, VSS - diplomirani politikolog

1 zaposleni, VSS -  profesor ruskog jezika i književnosti

1 zaposleni, SSS - ekonomski tehničar

1 zaposleni, SSS - mašinski tehničar

 • Sekretarijat Ministarstva:

- 3 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani pravnik

- 1 zaposleni, SSS - upravni tehničar

- 1 zaposleni, SSS - ekonomski tehničar

- 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista

- 1 zaposleni, VSS - diplomirani ekonomista

-1 zaposleni, SSS - hemijsko tehnološki tehničar

- 1 zaposleni, SSS - poslovno-pravni tehničar

- 1 zaposleni, SSS - tehničar drumskog saobraćaja

- 1 zaposleni, SSS – kv. vozač

- 1 zaposleni, SSS – kvalifikovani radnik - automehaničar

 • Resor za urbanizam i prostorno planiranje:

- 1 stručni savjetnik za urbanizam i prostorno planiranje, VSS - diplomirani inženjer arhitekture

- 2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani inženjer arhitekture

- 2 viša stručna saradnika, VSS -  diplomirani pravnik

- 1 zaposleni, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike

- 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani geograf

- 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede

 • Resor za građevinarstvo:

- 1 stručni savjetnik za građevinarstvo, VSS - diplomirani građevinski inžinjer

- 6 viših stručnih saradnika, VSS- diplomirani pravnik

- 2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani inženjer građevinarstva

- 1 zaposleni, VSS – diplomirani pravnik

 • Resor za zaštitu životne sredine:

- 1 stručni savjetnik za zaštitu životne sredine, VSS - diplomirani inženjer tehnologije

- 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani inženjer šumarstva

- 2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede

- 2 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani pravnik

- 3 viša stručna saradnika, VSS - diplomirani ekolog

- 1 viši stručni saradnik, VSS - diplomirani inženjer zaštite životne sredine

 • Resor za koordinaciju projekata i razvoj:

- 3 zaposlenih, VSS - diplomirani ekonomista

 

Prilozi:     

 • 2 primjerka na ćirilici
 • 2 primjerka na latinici
 • CD (Word 2003)

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          MINISTAR             

                                                                                                                                    Srebrenka Golić

 

ODGOVOR 16:

Broj: 17.02 – 012-330/19

Datum: 06.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molimo Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • o stručnoj spremi,
 • -o ustanovama, mjestu i datumu sticanja diplome.“
 •  

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Sistematizovano: 51 radno mjesto, sa 75 izvršilaca  

Popunjeno: 36 radnih mjesta, sa 47 izvršilaca

Organizacionu strukturu Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju čine:

 • Kabinet ministra
 • Sekretarijat
 • 2 osnovne organizacione jedinice (resori)
 • Jedinica za internu reviziju

Strukturu zaposlenih čine:

 • 1 sekretar, VSS – diplomirani pravnik, master iz oblasti pravnih nauka
 • 1 pomoćnik ministra, VSS - diplomirani pravnik, magistar prava evropskih integracija
 • 1 pomoćnik ministra, VSS - diplomirani politikolog
 • Kabinet ministra
 • 1 šef kabineta u mandatu ministra, VSS- diplomirani politikolog za međunarodne odnose, master iz oblasti međunarodnih odnosa
 • 1 savjetnik u mandatu ministra, VSS- diplomirani komunikolog
 • 1 savjetnik u mandatu ministra, VSS- diplomirani ekonomista
 • 1 stručni savjetnik, VSS- diplomirani novinar
 • Sekretarijat
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – diplomirani inženjer strojarstva
 • 5 viših saradnika, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši saradnik, status namještenika, VSS – diplomirani pedagog
 • 1 viši saradnik, status namještenika, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti
 • 1 viši saradnik, status namještenika, VSS – menadžer za odnose sa javnošću
 • 1 viši saradnik, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer organizacije rada
 • 2 stručna saradnika, status namještenika, SSS- gimnazija
 • 1 stručni saradnik, status namještenika, SSS- elektrotehnička škola
 • 2 stručni saradnik, status namještenika, SSS- vozač motornih vozila - specijalista
 • Jedinica za internu reviziju
 • 1 interni revizor, VSS – diplomirani ekonomista
 • Resor za evropske integracije
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani ekonomista, magistar ekonomskih nauka
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani pravnik,
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani mašinski inženjer
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani politikolog za međunarodne poslove, master politikolog za međunarodne poslove
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani politikolog,
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani politikolog za međunarodne poslove
 • 3 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor filozofije i sociologije
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti, magistar engleskog jezika i književnosti
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani ekonomista, magistar ekonomskih nauka
 • 1 stručni savjetnik, VSS – diplomirani politikolog, magistar međunarodnih odnosa
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani demograf
 • 1 rukovodilac odsjeka, VSS – diplomirani socijalni radnik, magistar nauka socijalnog rada
 • 1 viši stručni saradnik, VSS – diplomirani ekonomist-menadžer u javnoj upravi, za javne službe i administraciju, master ekonomije iz oblasti menadžmenta
 • 2 viša stručna saradnika, VSS – diplomirani ekonomista
 • Pripravnici
 • 2 pripravnika – VSS - diplomirani politikolog
 • 1 pripravnik, VSS – diplomirani sociolog
 • 1 pripravnik, VSS – diplomirani inženjer informatike

 

 

                                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                                             Zlatan Klokić             

Dostavljeno:

- Naslovu  dva (2) primjerak u latiničnoj i dva (2) u ćiriličnoj verziji

- elektronska verzija                                                                                                                                                      

- 1 x a/a.            

 

 

ODGOVOR 17:

Broj:  26.01-011-102/19

Dana, 06.03.2019 godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

“Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • o stručnoj spremi,
 • o ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.”

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 123/18), kao i članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 31/11 i 34/17),  dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije, ima ukupno:
sistematizovanih: 58 radnih mjesta sa 84 izvršioca;
popunjenih: 47 radnih mjesta sa 64 izvršioca.

Organizacionu strukturu Sekretarijata čini:

 5 osnovnih organizacionih jedinica (Sektora)

Strukturu zaposlenih čine:

 • Direktor, VSS - magistar ekonomije iz oblasti osiguranja i upravljanja rizicima;
 • Zamjenik direktora - nepopunjeno;
 • 1 stručni savjetnik, VSS - dipl. novinar;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - ekonomista.

Sektor za pravne, kadrovske, računovodstvene poslove, drugostepeni postupak, razvoj, informisanje i analitiku čine:

 • 1 pomoćnik direktora, VSS - nepopunjeno;
 • 2 načelnika odjeljenja, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS - dipl. ekonomista;
 • 4 viša stručna saradnika, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - nepopunjeno;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - dipl. komparativista i dipl. bibliotekar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - dipl. informatičar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - dipl. menadžer;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VŠS - inžinjer organizacije i menadžmenta;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS - upravni tehničar;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS - mašinski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - administrativni tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - ekonomski tehničar.

Sektor za migracije i poslove readmisije čine:

 • 1 pomoćnik direktora, VSS - nepopunjeno;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - profesor proizvodno tehničkog obrazovanja;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - dipl. geograf;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - politikolog za međunarodne odnose;

Sektor za planiranje, projektovanje i poslove realizacije projekata obnove i izgradnje čine:

 • 1 pomoćnik direktora, VSS - nepopunjeno;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - dipl. mašinski inžinjer;
 • 1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS - dipl. građ. inžinjer;
 • 3 viša stručna saradnika, VSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - nepopunjeno;
 • 2 viša stručna saradnika, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - dipl. inžinjer građevinarstva;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - dipl. menadžer javne uprave;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - dipl. informatičar;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - mašinski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - ekonomski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - šumarski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - tehničar elektro energetike.

Sektor za imovinsko-pravne poslove, smještajne kapacitete i socijalno stanovanje čine:

 • 1 pomoćnik direktora, VSS - nepopunjeno;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 načelnik odjeljenja, VSS - profesor razredne nastave;
 • 10 viših stručnih saradnika, VSS - dipl. pravnik;
 • 2 viša stručna saradnika, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, VŠS - mašinski inžinjer;
 • 1 zaposleni, VŠS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - hemijsko-tehnološki tehničar;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS - nepopunjeno;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - daktilograf.

Sektor za održivi povratak i ljudska prava čine:

 • 1 pomoćnik direktora, VSS - nepopunjeno;
 • 1 stručni savjetnik,, VSS - dipl. pravnik;
 • 2 viša stručna saradnika, VSS - dipl. pravnik;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - dipl. psiholog;
 • 1 viši stručni saradnik, VSS - dipl. ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - nepopunjeno.

 

S poštovanjem,

                                                                                                   v.d. D I R E K T O R A

                                                                                                       mr Dragan Štrbac

 

 

ODGOVOR 18:

Broj: 25.04-057-37-1/19

Datum: 06.03.2019.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet:            Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29., 30. i 31. januara 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Molimo Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovama, mjestu i datumu sticanja diplome.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Rjepublike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

U Republičkoj upravi civilne zaštite prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizovano 184 radna mjesta, a popunjeno 168 radnih mjesta.

 

Organizacionu strukturu i strukturu zaposlenih čini kako slijedi:

Organizacione jedinice u Republičkoj upravi osnivaju se kao osnovne, unutrašnje i

 •  

 

 • Osnovne organizacione jedinice u Republičkoj upravi su tri sektora

 

 • Unutrašnje organizacione jedinice u Republičkoj upravi su odjeljenja i to:

 

 • Odjeljenje za planiranje i mjere civilne zaštite,
 • Odjeljenje za obuku, međunarodnu saradnju i informisanje,
 • Odjeljenje za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje,
 • Odjeljenje za razvoj i analitiku,
 • Odjeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove,
 • Odjeljenje za kapitalnu imovinu i investicije,
 • Odsjek za mjere civilne zaštite i
 • Odsjek za analitičke poslove.
 • Područne organizacione jedinice

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Banja Luka,
 • Područno odjeljenje civilne zaštite Bijeljina,
 • Područno odjeljenje civilne zaštite Doboj,
 • Područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac i
 • Područno odjeljenje civilne zaštite Trebinje.

 

 • Strukturu zaposlenih čine:

 

 • Direktor, VSS -  diplomirani politolog,
 • Zamjenik direktora - VSS, diplomirani inžinjer elektrotehnike
 • Stručni savjetnik, VSS – profesor fizičke kulture
 • Glavni republički inspektor zaštite i spasavanja, VSS diplomirani pravnik
 • Inspektor zaštite i spasavanja, VSS – diplomirani pravnik

 

 

 • Sektor za organizaciju, planiranje i obuku

 

 • Pomoćnik direktora za organizaciju, planiranje i obuku, VSS – diplomirani ekonomista

 

 • Odjeljenje za planiranje i mjere civilne zaštite

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor opštenarodne odbrane
 • 1 Viši stručni saradnik za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu, VSS – diplomirani politolog iz oblasti sigurnosti
 • 1 Stručni saradnik za spasavanje na vodi i pod vodom, SSS – pogonski tehničar mašinske obrade

 

 • Odjeljenje za obuku, međunarodnu saradnju i informisanje

 

 • 1 Načelnik, VSS – Bakalaureat/Bachelor Međunarodni odnosi,
 • 1 Viši stručni saradnik za planiranje, obuku i međunarodnusaradnju, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti,
 • 1 Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju, VSS – diplomirani inžinjer poljoprivrede

 

 • Odjeljenje za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor fizičke kulture
 • 1 Viši stručni saradnik za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VSS – diplomirani menadžer IT sistema
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS –  opšta gimnazija
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – tehničar drumskog saobraćaj
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – tehničar drumskog saobraćaja
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – tehničar drumskog saobraćaja
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – opšta gimnazija

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Banja Luka

 

 • 1 Načelnik, VSS – diplomirani mašinski inžinjer
 • 1 Viši stručni saradnik za planiranje, mjere i obuku civilne zaštite, VSS – diplomirani menadžer bezbjednosti
 • 1 Viši stručni saradnik za planiranje, mjere i obuku civilne zaštite, VSS – diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 • 1 Viši stručni saradnik za zaštitu i spasavanje od požara, VSS - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 • 1 Viši operativac za organizaciju, osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VŠS – ekonomista
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – tehničar elektro energetike
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – elektrotehničar specijalista za računarsku opremu
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – elektrotehničar specijalista za telekomunikacijske mreže
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – pravna i birotehnička
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – elektrotehničar usmjerene elektroenergetike

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Bijeljina

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor sociologije
 • Viši stručni saradnik za zaštitu i spasavanje od požara i druge mjere civilne zaštite, VSS – profesor odbrane i zaštite
 • 1 Viši operativac za organizaciju, osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VŠS – ekonomista za spoljnu trgovinu
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS - elektrotehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – automehaničar specijalist
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – metaloglodač
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – ekonomsko-komercijalna trgovinska
 • Tehnički sekretar, SSS opšta gimnazija

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Doboj

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor opštenarodne odbrane
 • 1 Viši operativac za organizaciju, osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VSS – diplomirani inžinjer zaštite na radu i životne okoline
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – vozač motornih vozila - instruktor
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS –  mašinski tehničar
 • Tehnički sekretar, SSS – ekonomski tehničar

 

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Trebinje

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor opštenarodne odbrane
 • Viši stručni saradnik za zaštitu i spasavanje od požara i druge mjere civilne zaštite, VSS – strukovni inžinjer zaštite životne sredine zaštite od požara
 • 1 Stručni saradnik za planiranje i obuku, VŠS - pravnik
 • Viši operativac za organizaciju, osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VŠS – menadžer hotelijerstva
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS -  autoelektričar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – ekonomski tehničar
 • Tehnički sekretar, SSS – fizikalni tehničar

 

 

 • Područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac

 

 • 1 Načelnik, VSS – profesor opštenarodne odbrane
 • 1 Stručni saradnik za planiranje i obuku, VŠS – inžinjer stočarske proizvodnje
 • Viši operativac za organizaciju, osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, VŠS – diplomirani menadžer bezbjednosti
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – grafički tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – gimnazija
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS -  ekonomsko-komercijalni tehničar
 • 1 Operativac za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje, SSS – drumski tehničar

 

 

 • Sektor za deminiranje

 

 • 1 Pomoćnik direktora za deminiranje, VSS – diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
 • 1 Glavni operativac za protivminske akcije, VSS – diplomirani menađer bezbjednosti
 • 1 Operativac u EOD operacijama, VSS – diplomirani pravnik za  bezbjednost kriminalistiku
 • 1 Viši kontrolor za osiguranje kvaliteta u deminerskim i EOD operacijama, VSS – diplomirani mašinski inžinjer
 • 1 Viši kontrolor za osiguranje kvaliteta u deminerskim i EOD operacijama, VSS – profesor fizičke kulture
 • 1 Viši referent za planiranje i izvještavanje, VSS – građevinski inžinjer
 • 1 Referent za administrativne poslove i dokumentaciju, SSS – konfekcijski tehničar
 • 1 Referent za administrativne poslove i dokumentaciju, SSS – opšta gimnazija
 • 1 Vođa tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a, SSS – mehaničar mašina i alatljika
 • 1 Vođa tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Vođa tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Vođa tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Operater za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, SSS - mehaničar mašina i alatljika
 • 1 Operater za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, SSS – poljoprivredni tehničar
 • 1 Operater za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, SSS – tehničar cestovnog prometa
 • 1 Operater za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, SSS – elektromehaničar
 • 1 Vozač i operater veze, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Vozač i operater veze, SSS – vozač motornih vozila u drumskom saobraćaju
 • 1 Vozač i operater veze, SSS – vozač motornih vozila u drumskom saobraćaju
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – hemijski tehničar
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – trgovina ugostiteljstvo i turizam
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – pogonski inžinjer smjer struja
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – geološki tehničar
 • 1 Vođa deminerskog tima, SSS – trgovac
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS – mehaničar rashladnih kompresora i klima uređaja
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS – mehaničar motora i motornih vozila
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS -  mehaničar mašina i alatljika
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS – geološki tehničar
 • 1 Zamjenik vođe deminerskog tima, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Deminer, SSS – gimnazija
 • 1 Deminer, SSS – drvni tehničar
 • 1 Deminer, SSS – alatničar
 • 1 Deminer, SSS – elektrotehničar
 • 1 Deminer, SSS – konobar specijalista
 • 1 Deminer, SSS – stolar
 • 1 Deminer, SSS – rukovalac šumskom mehanizacijom
 • 1 Deminer, SSS – metaloglodač
 • 1 Deminer, SSS – mehaničar mašina i postrojenja
 • 1 Deminer, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Deminer, SSS – mehaničar mašina i alatljikas
 • 1 Deminer, SSS – metaloglodač
 • 1 Deminer, SSS -  elektromehaničar za mašine i opremu
 • 1 Deminer, SSS – mehaničar motora i motornih vozila
 • 1 Deminer, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Deminer, SSS – monter TT mreže
 • 1 Deminer, SSS – upravna ugostiteljska
 • 1 Deminer, SSS – bravar
 • 1 Deminer, SSS – elektroničar mehaničar za  industrijske mašine i uređaje
 • 1 Deminer, SSS – metalostrugar
 • 1 Deminer, SSS – stolar za građevinski stolariju i namještaj
 • 1 Deminer, SSS – elektro mehaničar za mašine i opremu
 • 1 Deminer, SSS – elektrotehničar energetike
 • 1 Deminer, SSS – elektrotehničar komunikacija
 • 1 Deminer, SSS – nanosilac zaštitnih prevlaka
 • 1 Deminer, SSS – tehničar numeričkih mašina
 • 1 Deminer, SSS – turistički tehničar
 • 1 Medicinar, SSS – medicinski tehničar
 • 1 Medicinar, SSS – medicinski tehničar
 • 1 Mediciinar, SSS – pedijatrijska sestra
 • 1 Medicinar, SSS – fizioterapeutski tehničar
 • 1 Medicinar, SSS – medicinska sestra
 • 1 Medicinar, SSS – medicinski tehničar
 • 1 Medicinar, SSS – medicinski tehničar
 • 1 Medicinar, SSS – medicinski tehničar
 • 1 Medicinar, SSS  - sanidarno ekološki teničar
 • 1 Željko Trifković, SSS – sanitarni tehničar
 • 1 Rukovalac mašine za deminiranje, SSS - auto saobraćajni tehničar
 • 1 Rukovalac mašine za deminiranje, SSS – vozač motornih vozila
 • 1 Rukovalac mašine za deminiranje, SSS - bravar
 • 1 Trener – vodič pasa, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 Vodič pasa, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Vođa mašinskog tima, SSS – tekstilni tehničar metalskog smjera
 • 1 Rukovalac blindiranog utivarivača, SSS – saobraćajni tehničar
 • 1 Magacioner deminerske opreme i materijala, SSS – elektrotehničar elektronike

 

 • Sektor za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove
 • 1 Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove, VSS - oficir intendantske službe

 

 • Odjeljenje za razvoj i analitiku

 

 • 1 Branislava Kovačević, VSS - diplomirani ekonomista
 • 1 Viši referent za računovodstvene poslove, VSS – ekonomista za spoljnu trgovinu
 • 1 Pripravnik, VSS – diplomirani ekonomista

 

 • Odsjek za analitičke poslove

 

 • 1 Rukovodilac Odsjeka za analitičke poslove, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 Viši referent za analitiku i finansije, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 Viši referent za knjigovodstvene poslove, VSS – diplomirani ekonomista

 

 • Odjeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove

 

 • 1 Načelnik, VSS – diplomirani pravnik
 • 1 Stručni saradnik za personalne poslove, VŠS – pravnik za upravne poslove
 • 1 Referent za administrativne poslove, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Referent za arhivske poslove, SSS – teničar za računarstvo
 • 1 Tehnički sekretar direktora, poljoprivredni tehničar
 • 1 Administrator, SSS – turistički tehničar
 • 1 Vozač direktora, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Vozač, SSS – mašinski tehničar
 • 1 Kafe – kuharica, SSS – ekonomski tehničar
 • 1 Radnik za umnožavanje materijala, SSS –  pravni tehničar
 • 1 Portir, SSS – vozač lakih motornih vozila
 • 1 Radnik na obezbjeđenju i kontroli ulaza, SSS – strojarski tehničar
 • Odjeljenje za kapitalnu imovinu i investicije

 

 • 1 Načelnik, VSS – diplomirani ekonomista
 • 1 Viši referent za kapitalnu imovinu i investicije, VSS – mašinski fakultet
 • 1 Viši referent za tendere, nabavke i kontrolu realizacije ugovora, VSS – diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije
 • 1 Referent za koordinaciju u poslovima distribucije i kontrole MTS-a, VSS – profesor fizičkog vaspitanja
 • 1 Vođa tima za servisiranje mašina za deminiranje i vozila, SSS – bravar specijalista V stepen
 • 1 Magacioner, SSS – elektrotehničar radio i video tehnike
 • 1 Automehaničar, SSS – mehaničar motora i motornih vozila
 • 1 Autoelektričar, SSS – KV autoelektričar

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                               DIREKTOR

                                                                                                                                             Mile Međed

 

ODGOVOR 19:

Broj: 21.01/052-99/19                                                     

Dana, 06.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

               

                Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, na 2. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29.01.2019. godine postavila je sledeće poslaničko pitanje:

 „Molim vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima o stručnoj spremi, ustanovi mjestu i datumu sticanja diplome“.

 

                U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj: 123/18) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske„ broj: 31/11) dajemo sledeći

 

                                                                                  ODGOVOR

U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sistematizovana su 142 radna mjesta, a popunjeno je 127.

Organizacionu strukturu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove čine:

-Direktor

-Zamjenik direktora

-Stručni savjetnik

-Viši saradnik kolegijuma

-Viši saradnik za odnose sa javnošću

-Tehnički sekretar

-Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

*Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove

**Pisarnica

*Odjeljenje za opšte poslove

**Odsjek za zaštitu

-Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

*Odjeljenje za finsnsijsko-računovodstvene poslove

*Odjeljenje za javne nabavke

*Odjeljenje za internu kontrolu

-Sektor za imovinsko-pravne poslove

*Odjeljenje za drugostepeni postupak

*Odjeljenje za eksproprijaciju

*Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije

-Sektor za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti

*Odjeljenje za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti

*Odjeljenje za osnivanje katastra nepokretnosti i izradu baza podataka katastra

**Odsjek za osnivanje katastra nepokretnosti

**Odsjek za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana

*Odjeljenje za održavanje katastra nepokretnosti

*Odjeljenje za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti

-Sektor za geodetske poslove

*Odjeljenje za osnovne geodetske radove i premjer

*Odjeljenje za geodetske poslove, kartografiju i granice

*Odjeljenje za katastrasko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta

*Odjeljenje za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv

-Sektor za informacione tehnologije katastra nepokretnosti

*Odjeljenje za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske

*Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti

-Sektor za poslove nadzora

*Odjeljenje za nadzor geodetskih poslova

*Odjeljenje za nadzor imovinsko-pravnih poslova

-Jedinica za internu reviziju

-Područnne jedinice (48)

-Područne kancelarije (16)

Strukturu zaposlenih Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove čine:

-Direktor, VSS, diplomirani pravnik, postavljeno lice

-Zamjenik direktora, VSS, diplomirani pravnik, postavljeno lice

-Stručni savjetnik za pravne poslove-upražnjeno

-Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove, VSS, diplomirani ekonomista, državni službenik

-Stručni savjetnik za zaštitu , VSS, magistar inženjer nautike, državni službenik

-Stručni savjetnik za geodetske poslove -upražnjeno

-Stručni savjetnik za politike razvoja katastra, svetske i evropske integracije infrastrukture geoprostornih informacija, VSS, diplomirani ekonomista, državni službenik

-Viši saradnik kolegijuma (1 izvršilac), VSS, diplomirani psiholog, namještenik

-Viši saradnik za odnose sa javnošću (2 izvršioca), VSS,diplomirani novinar, namještenik

-Tehnički sekretar –upražnjeno

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

-Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove, VSS, diplomirani pravnik, postavljeno lice

Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove

-Načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove, VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni sardnik za pravne poslove, (2 izvršioca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za kadrovske poslove, (2 izvršioca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za vođenje Centralnog registra kadrova, (1 izvršilac), VSS, diplomirani ekonomista, državni službenik

- Stručni saradnik za kadrovske poslove-upražnjeno

- Saradnik za vođenje evidencije, (1 izvršilac), SSS, upravni tehničar, namještenik

-Saradnik za administrativno-tehničke poslove, (1 izvršilac), SSS, ekonomski tehničar

Pisarnica

- Šef Pisarnice, (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, namještenik

-Saradnik za poslove pisarnice (6 izvršilaca), SSS, administrativni tehničar, ekonomsko-komercijalni tehničar, matematički tehničar, gimnazija, finansijski tehničar, namještenik

-Saradnik za arhiv, (1 izvršilac), SSS, poljoprivredni tehničar, namještenik

Odjeljenje za opšte poslove

-Načelnik Odjeljenja za opšte poslove, VSS, diplomirani pravnik, namještenik

-Viši saradnik za analizu i vrednovanje ostvarenih ukupnih i pojedinačnih rezultata, (2 izvršioca), VSS, profesor filozofije i sociologije, profesor geografije, namještenik

-Portir (1 izvršilac), SSS, kv mašinbravar, namještenik

-Vozač (3 izvršioca), SSS, vozač motornih vozila, kv vozač putničkih i teretnih motornih vozila, namještenik

-Vozač-kurir (6 izvršioca), SSS, vozač motornik vozola u drumskom saobraćaju, vozač motornih vozola specijalista, poljoprivredni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, v.k.v. vozač motornih vozila u drumskom saobraćaju, namještini

-Kućni majstor (1 izvršilac) , SSS, kv mašinbravar

-Spremačica (1 izvršilac), osmogodišnja škola

Odsjek za zaštitu

-Rukovodilac Odsjeka za zaštitu, VSS, diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, namještenik

-Viši saradnik za zaštitu na radu (2 izvršioca), VSS, diplomirani inženjer arhitektura, diplomirani ineženjer tehnologije, namještenik

-Viši saradnik za zaštitu od požara (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, namještenik

SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

-Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, VSS, diplomirani ekonomista, postavljeno lice

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

-Načelnik Odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove, VSS, diplomirani ekonomista, namještanik

-Viši saradnik za planiranje i izvršenje sredstava plana (3 izvršioca), VSS, diplomirani ekonomista, diplomirani menadžer specijalista poslovne ekonomije, diplomirani ekonomista, namještenik

-Viši saradnik za sistem upravljanja finansijskim informacijama-SUFI (2 izvršioca), VSS, diplomirani ekonomista manadžer, diplomirani ekonomista manadžer, namještenik

-Viši saradnik za finansijsko izvještavanje (2 izvršioca), VSS, diplomirani ekonomista manadžer, diplomirani ekomista, namještanik

-Saradnik- knjigovođa (2 izvršioca), SSS, ekonomski tehničar, pravni tehničar, namještenik

-Saradnik za obračun plata (1 izvršilac), SSS, ekonomski tehničar, namještenik

-Saradnik za plaćanje i blagajničke poslove-upražnjeno

-Saradnik- likvidator (1 izvršilac), SSS, ekonomistica, namještenik

-Saradnik za vozni park (1 izvršilac), SSS, strojarski tehničar, namještenik

Odjeljenje za javne nabavke

-Načelnik Odjeljenja za javne nabavke, VSS, diplomirani ekonomista manadžer poslovne ekonomija, namještenik

-Viši saradnik za javne nabavke (2 izvšioca), VSS, diplomirani ekonomista, diplomirani ekonomista manadžer, namještenik

-Viši saradnik za pravne poslove u javnim nabavkama (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, namještenik

-Viši saradnik za tendersku dokumentaciju za javne nabavke-upražnjeno

-Saradnik za javne nabavke (1 izvršilac), SSS, ekonomski tehničar, namješteni

Odjeljenje za interne kontrole

-Načelnik Odjeljenja za interne kontrole, VSS, diplomirani ekonomista, namještanik

-Viši sardnik za kontrolu pravnih poslova (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, namještenik

-Viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova (3 izvršioca), VSS, diplomirani ekonoimista, namještenik

SEKTOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

-Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne poslove-upražnjeno

Odjeljenje za drugostepeni postupak

-Načelnik Odjeljenja za drugostepeni postupak-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za drugostepeni postupak (6 izvršilaca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Operater (6 izvršilaca), SSS, administrativni tehničar-daktograf, daktilograf, trgovac, namještanik

Odjeljenje za eksproprijaciju

-Načelnik Odjeljenja za eksproprijaciju, VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za geodetske poslove-upražnjeno

-Viši stručni saranik za imovinsko-pravne poslove (2 izvršioca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Saradnik za administrativno-tehničke poslove (1 izvršilac), SSS, turistički tehničar, namještenik

Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije

-Načelnik Odjeljenja za normativne poslove i evropske integracije-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za normativne poslove  i evropske integracije (3 izvršioca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za procjenu uticaja propisa (1 izvršilac) VSS, diplomirani ekonomista-menadžer javne uprave, državni službenik

-Viši saradnik za vođenje projekata EU međunarodnih projekata fondova i donacija (2 izvršioca) VSS, diplomirani ekonomista, namještenik

-Viši saradnik za koordinaciju međunarodnu saradnju i prevođenje propisa EU (1 izvršilac) VSS, profesor engleskog jezika i književnosti, namještenik

SEKTOR ZA OSNIVANJE I ODRŽAVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

-Pomoćnik direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, VSS, diplomirani pravnik, postavljeno lice

Odjeljenje za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti

-Načelnik Odjeljenja za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti, VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti (3 izvršioca) VSS, diplomirani pravnik, državni službeni

Odjeljenje za osnivanje katastra nepokretnosti i izradu baza podataka katastra

-Načelnik Odjeljenja za osnivanje katastra nepokretnosti i izradu baza podataka katastra, VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni sčužbenik

Odjseka za osnivanje katastra nepokretnosti

-Rukovodilac Odjseka za osnivanje katastra nepokretnosti -upražnjeno

-Viši stručni saradnik za pravne poslove (2 izvršioca) VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za geodetske poslove (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Saradnik za administrativne poslove (1 izvršilac) SSS, bankarski tehničar, namještenik

Odsjek za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana

-Rukovodilac Odsjeka za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za nadzor podataka katastra i digitalizaciju (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za izradu baza podataka katastra i digitalizacije (3 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Stručni saradnik za digitalne katastarske planovi (1 izvršilac) VŠS, geodetski inženjer, državni službenik

-Stručni saradnik za obradu katastarskih podataka (10 izvršilaca) SSS, geodetski tehničar-geometar, državni službenik

Odjeljenje za održavanje katastra nepokretnosti

-Načelnik Odjeljenja za održavanje katastra nepokretnosti-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za pravne poslove (2 izvršioca) VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za geodetske poslove (1 izvršilac) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

Odjeljenje za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti

-Načelnik Odjeljenja za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za koordinaciju i organizaciju poslova dopunskog premjera (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Stručni saradnik za geodetske poslove (2 izvršioca) SSS, geodetski tehničar-geometar, državni službenik

-Saradnik za administrativne poslove ( 1 izvršilac) SSS, ekonomski tehničar, namještenik

SEKTOR ZA GEODETSKE POSLOVE

-Pomoćnik direktora za geodetske poslove, VSS, strukovni inženjer geodezije, postavljeno lice

Odjeljenje za osnovne geodetkse radove i premjer

-Načelnik Odjeljenja za osnovne geodetkse radove i premjer, VSS, diplomirani inženjer geodzije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za osnovne geodetske radove (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za geodetske poslove (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za pravne poslove (1 izvršilac) VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

Odjeljenje za geodetske poslove, kartografiju i granice

-Načelnik Odjeljenja za geodetske poslove, kartografiju i granice, VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za geodetske i katastarske poslove (2 izvršioca) VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za kartografiju i granice-upražnjeno

-Stručni saradnik za geodetske poslove i kartografiju-upražnjeno

Odjeljenja za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta

-Načelnik Odjeljenja za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta, VSS, diplomirani inženjer poljoprivrede, državni službenik

-Viši stručni saradnik za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta (6 izvršilaca), VSS, diplomirani inženjer poljoprivrede, državni službenik

Odjeljenje za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv

-Načelnik Odjeljenja za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv, VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv (2 izvršioca), VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

-Pomoćnik direktora za informacione tehnologije katastra nepokretnosti, VSS, diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku, postavljeno lice

Odjeljenje za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske

-Načelnik Odjeljenja za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske (2 izvršioca), VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za administraciju geoprostornih podataka i servisa (2 izvršioca). VSS, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani geograf turizmolog, državni službenik

-Viši saradnik za koordinaciju radnih tijela IGPRS-upražnjeno

Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti

-Načelnik Odjeljenja za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje javnim evidencijama nepokretnosti-upražnjeno

-Viši saradnik za poslovne aplikacije (1 izvršilac), VSS, diplomirani informatičar, namještenik

-Viši saradnik za administraciju sistema  (1 izvršilac), VSS, diplomirani informatičar,namještenik

-Viši saradnik za projektovanje i administraciju računarskih mreža (1 izvršilac), VSS, diplomirani informatičar,namještenik

-Viši saradnik za administraciju baza podataka (1 izvršilac), VSS, diplomirani menadžer poslovne informatike,namještenik

-Saradnik za geoinformacioni sistem (1 izvršilac), VŠS, inženjer elektrotehnike, namještenik

-Saradnik-hardverski tehničar-upražnjeno

 

 

SEKTOR ZA POSLOVE NADZORA

-Pomoćnik direktora za poslove nadzora, VSS, diplomirani pravnik, postavljeno lice

Odjeljenje za nadzor geodetskih poslova

-Načelnik Odjeljenja za nadzor geodetskih poslova-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za nadzor geodetskih poslova (7 izvršilaca), VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Viši stručni saradnik za nadzor poslova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta (1 izvršilac), VSS, diplomirani inženjer poljoprivrede, državni službenik

Odjeljenje za nadzor imovinsko -pravnih poslova

-Načelnik Odjeljenja za nadzor imovinsko -pravnih poslova-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za nadzor imovinsko -pravnih poslova (7 izvršilaca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

Jedinica za internu reviziju

-Rukovodilac jedinice za internu reviziju, VSS, diplomirani ekonomista, državni službenik

-Interni revizor (2 izvršioca), VSS, diplomirani ekonomista, državni službenik

-Šef područne jedinice (35 izvršilaca), VSS, diplomirani inženjer geodezije, diplomirani pravnik, državni službenik

-Rukovodilac odsjeka za katastarske poslove u područnoj jedinici-upražnjeno

-Rukovodilac odsjeka za zemljišno-knjižne poslove-upražnjeno

-Rukovodilac odsjeka za imovinsko-pravne poslove-upražnjeno

-Rukovodilac odsjeka za katastar nepokretnosti-upražnjeno

-Viši stručni saradnik za geodetske poslove (44 izvršioca), VSS, diplomirani inženjer geodezije, državni službenik

-Stručni saradnik za geodetske poslove (15 izvršilaca), VŠS, inženjer geodezije, državni službenik

-Stručni saradnik za katastarske poslove (157 izvršilaca), SSS, geodetski tehničar, državni službenik

-Stručni saradnik za GIS  i digitalizaciju podataka (60 izvršilaca), SSS, geodetski tehničar, gimnazija, saradnik prevodioca za ruski jezik, elektrotehničar za industrijske mašine i uređaje, komercijalni tehničar, državni službenik

-Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove (89 izvršilaca), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove (4 izvršioca), VŠS, pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za vođenje i održavanje javnih evidencija o nepokretnostima (9), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za koordinaciju poslova arhive i digitalizacije (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, državni službenik

-Viši stručni saradnik za opšte poslove (1 izvršilac), VSS, diplomirani pravnik, namještenik

-Saradnik za opšte poslove (48 izvršilaca), SSS, geološki tehničar, ekonomsko-komercijalni tehničar, građevinski tehničar za saobraćnice, poljoprivredni tehničar, upravni tehničar, geodetski tehničar, ekonomski tehničar, pravni tehničar, tehničar elektronike, birotehničar, gimnazija, matematički tehničar, namještenik

-Viši saradnik za instalaciju i održavanje poslovnih aplikacija i zaštitu podataka-upražnjeno

-Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (78 izvršioca), SSS, birotehničar, gimnazija, pogonski tehničar štampe, ekonomist, tehničar elektronike, ekonomski tehničar, komercijalni tehničar, upravni tehničar, programer, stenodaktilograf, saradnik prevodioca za engleski jezik, geodetski tehničar, pravni tehničar, saradnik prevodioca, upravno-administrativni tehničar, prirodoslovno-matematički tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar opšte bezbjednosti, trgovački tehničar, elektrotehničar energetike, finansijski tehničar, daktilokorespodent, poljoprivredni tehničar,  namještenik

-Saradnik za arhiv u područnoj jedinici (5 izvršilaca), SSS, ekonomist, upravni tehničar, gimnazija, geodetski tehničar, namještenik

-Saradnik za administrativno-tehničke poslove (20 izvršioca), SSS, ekonomski tehničar, trgovinski tehničar, ekonomist, upravno-administrativni tehničar, saobraćajni tehničar, ekonomsko-komercijalni tehničar, birotehničar, turistički tehničar, građevinski tehničar, pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, administrativni tehničar, gimnazija, namještenik

-Portir u područnoj jedinici (3 izvršioca), SSS, elektroinstalater, mehaničar motora i motornih vozila, automehaničar, namještenik

-Spremačica u područnoj jedinici (2 izvršioca), osmogodišnja škola, namještenik

-Kućni majstor u područnoj jedinici (1 izvršilac), SSS, elektroinstalater za priključke i instalacije, namještenik

 

 

Dostavljeno:                                                                                                       D I R E K T O R

      1. Naslovu,

      2. A/a.                                                                                             Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

 

 

 

 

ODGOVOR 20:

Broj: 24.011/121-1-3/19                                                                      

Datum: 06.03.2019. godine                                                                                 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

Na drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara  2019. godine, Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

Vlada Republike Srpske, Kabinet predsjednika Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, Vijeće naroda Republike Srpske, sve upravne organizacije, javna preduzeća, fondovi, agencije, direkcije:

 

„Molimo Vas da dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • o stručnoj spremi,
 • o ustanovi, mjestu i datumu sticanje diplome“.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“. broj: 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

U prilogu akta, dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje.

 

 

                                                                                                                             vršilac dužnosti direktora

                                                                                                                                             Danijela Batar

Prilog: Kao u tekstu.                                                                                                       

PRILOG:

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sistematizovano -  109 radnih mjesta , sa ukupno 428 izvršilaca

Popunjeno - 103 radna mjesta, sa ukupno 414 izvršilaca.

Organizacionu struktruru Inspektorata čine:

 • Direktor,
 • Zamjenik direktora,
 • Stručni savjetnik;

a) 14 osnovnih organizacionih jedinica u Inspektoratu:

1. Sektor za pravne, finansijske i informatičke poslove,

2. Sektor inspekcije za hranu,

3. Sektor tržišne inspekcije,

4. Sektor poljoprivredne inspekcije,

5. Sektor šumarske inspekcije,

6. Sektor veterinarske inspekcije,

7. Sektor vodne inspekcije,

8. Sektor tehničke inspekcije,

9. Sektor saobraćajne inspekcije,

10. Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije,

11. Sektor inspekcije rada,

12. Sektor zdravstvene inspekcije,

13. Sektor prosvjetne inspekcije i

14. Sektor inspekcije za zaštitu od požara;

b) unutrašnje organizacione jedinice u Inspektoratu su:

1. 10 odjeljenja u sjedištu Inspektorata:

- Odjeljenje za unutrašnju kontrolu,

- Odjeljenje za koordinaciju rada Inspektorata i opšte poslove,

- Odjeljenje za odnose s javnošću,

- Odjeljenje za pravne poslove,

- Odjeljenje za zastupanje Inspektorata i edukaciju inspektora,

- Odjeljenje za finansije i javne nabavke,

- Odjeljenje za računovodstvo,

- Odjeljenje za informatiku,

- Odjeljenje za planiranje, izvještavanje i institucionalnu saradnju i

- Odjeljenje za evropske integracije i upravljanje projektima;

2. 6 područnih odjeljenja:

- Odjeljenje Banja Luka,

- Odjeljenje Prijedor,

- Odjeljenje Doboj,

- Odjeljenje Bijeljina,

- Odjeljenje Istočno Sarajevo i

- Odjeljenje Trebinje;

v) posebna organizaciona jedinica je Jedinica za internu reviziju.

Organizacione jedinice u sastavu unutrašnjih organizacionih jedinica su:

a) Centralna pisarnica, sa statusom odsjeka,

b) Odsjek za upravljanje ljudskim resursima,

v) Odsjek tržišne inspekcije i

g) Odsjek inspekcije rada.

Strukturu zaposlenih čine:

 •  direktor, status državnog službenika, VSS – Mr ph spec.farmacije;
 •  zamjenik direktora, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 stručni savjetnik, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 pomoćnik direktora za pravne, finansijske i informatičke poslove, VSS-diplomirani ekonomista;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički inspektor za hranu, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički tržišni inspektor, status državnog službenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički poljoprivredni inspektor, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički šumarski inspektor, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer šumarstva;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički veterinarski inspektor, status državnog službenika, VSS – diplomirani veterinar;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički vodni inspektor, status državnog službenika, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički tehnički inspektor, status državnog službenika, VSS - diplomirani inženjer rudarstva;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički saobraćajni inspektor, status državnog službenika, VSS - diplomirani inženjer saobraćaja;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički urbanističko-građevinski i ekološki inspektor, status državnog službenika, VSS - diplomirani inženjer građevinarstva;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički inspektor rada, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički zdravstveni inspektor, status državnog službenika, VSS – doktor medicine;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički prosvjetni inspektor, status državnog službenika, VSS – profesor geografije;
 • 1 pomoćnik direktora – glavni republički inspektor za zaštitu od požara, status državnog službenika, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;

Sektor inspekcije za hranu – 26 inspektora za hranu

 • 3 inspektora za hranu, VSS – diplomirani veterinar;
 • 10 inspektora za hranu, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;
 • 10 inspektora za hranu, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 3 inspektora za hranu, VSS - diplomirani sanitarni inženjer ;
 • 5 zaposlenih, status namještenika, VSS – diplomirani sanitarni inženjer i diplomirani  inženjer  tehnologije;

Sektor tržišne inspekcije - 2 rukovodioca Odsjeka tržišne inspekcije i

53 tržišna inspektora

 • 2 rukovodioca Odsjeka tržišne inspekcije, VSS – diplomirani ekonomista i diplomirani inženjer  tehnologije;
 • 23 tržišna inspektora, VSS – diplomirani ekonomista;
 •  3  tržišna inspektora, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;
 • 11  tržišnih inspektora, VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede;
 • 5 tržišnih inspektora, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 6 tržišnih inspektora, VSS - diplomirani pravnik;
 • 3 tržišna inspektora, VSS – diplomirani turizmolog;
 • 1 tržišni inspektor VSS - oficir finansijske službe;
 • 1 tržišni inspektor VSS – profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja;
 • 5 zaposlenih, status namještenika, VSS – diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista;

Sektor poljoprivredne inspekcije

 • 27 poljoprivrednih inspektora, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;
 • 7 zaposlenih, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;

Sektor šumarske inspekcije

 • 14 šumarskih inspektora, VSS – diplomirani inženjer šumarstva;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer šumarstva;

Sektor veterinarske inspekcije

 • 8 veterinarskih inspektora, VSS – diplomirani veterinar;

Sektor vodne inspekcije – 7 vodnih inspektora

 • 2 vodna inspektora, VSS – diplomirani inženjer geologije;
 • 2 vodna inspektora, VSS – diplomirani inženjer građevinarstva;
 • 2 vodna inspektora, VSS – diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 vodni inspektor, VSS – diplomirani inženjer inženjer hemičar;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer hemičar i diplomirani ekolog;

Sektor tehničke inspekcije - 12 tehničkih inspektora

 • 1 tehnički inspektor, VSS - diplomirani inženjer geologije;
 •  3 tehnička inspektora, VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike;
 • 5 tehničkih inspektora, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;
 • 1 tehnički inspektor, VSS – diplomirani inženjer rudarstva;
 • 2 tehnička inspektora, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – hemijski tehničar;

Sektor saobraćajne inspekcije - 17 saobraćajnih inspektora

 • 1 saobraćajni inspektor, VSS – diplomirani  građevinski  inženjer  za željeznice i puteve;
 • 1 saobraćajni inspektor, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 saobraćajni inspektor, VSS – diplomirani inženjer građevinarstva;
 • 1 saobraćajni inspektor, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike;
 • 1 saobraćajni inspektor, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;
 • 12 saobraćajnih inspektora, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer saobraćaja;

Sektor urbanističko – građevinske i ekološke inspekcije - 13 urbanističko – građevinskih i ekoloških inspektora

 • 3 urbanističko – građevinska i ekološka inspektora, VSS – diplomirani inženjer arhitekture;
 • 4 urbanističko – građevinska i ekološka inspektora, VSS - diplomirani inženjer građevinarstva;
 • 1 urbanističko – građevinski i ekološki inspektor, VSS - diplomirani inženjer zaštite životne sredine;
 • 1 urbanističko – građevinski i ekološki inspektor, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;
 • 1 urbanističko – građevinski i ekološki inspektor, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 2 urbanističko – građevinska i ekološka inspektor, VSS - diplomirani inženjer šumarstva;
 • 1 urbanističko – građevinski i ekološki inspektor, VSS – diplomirani ekolog;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer arhitekture i magistar ekologije;

Sektor inspekcije rada – 1 rukovodilac Odsjeka inspekcije rada i 31 inspektor rada

 • 1 rukovodilac Odsjeka inspekcije rada, VSS - diplomirani inženjer tehnologije;
 • 2 inspektora rada, VSS - diplomirani inženjer zaštite na radu i životne okoline;
 • 4 inspektora rada, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;
 • 1 inspektor rada, VSS - diplomirani inženjer metalurgije;
 • 1 inspektor rada, VSS - diplomirani inženjer tehnologije ;
 • 23 inspektor rada, VSS - diplomirani pravnik ;
 • 4 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer mašinstva i diplomirani pravnik;

Sektor zdravstvene inspekcije - 17 zdravstvenih inspektora

 • 1 zdravstveni inspektor, VSS - diplomirani inženjer mašinstva;
 • 1 zdravstveni inspektor, VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede;   
 • 3 zdravstvena inspektora, VSS – diplomirani inženjer tehnologije;
 • 1 zdravstveni inspektor, VSS – diplomirani menadžer zdravstvene zaštite;
 • 1 zdravstveni inspektor, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 zdravstveni inspektor, VSS – diplomirani sanitarni inženjer;
 • 2 zdravstvena inspektora, VSS – diplomirani stomatolog;
 • 5 zdravstvenih inspektora, VSS – diplomirani farmaceut;
 • 2 zdravstvena inspektora, VSS – doktor medicine;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS – magistar farmacije i diplomirani farmaceut;

Sektor prosvjetne inspekcije- 13 prosvjetnih inspektora

 • 5  prosvjetnih inspektora, VSS - diplomirani pravnik;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – diplomirani pedagog;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – profesor engleskog jezika;
 • 2  prosvjetna inspektora, VSS – profesor istorije;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – profesor mehaničke tehnologije;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – profesor pedagogije i psihologije;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – profesor razredne nastave;
 • 1 prosvjetni inspektor, VSS – profesor fizike i tehničkog obrazovanja;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani pravnik;

Sektor inspekcije za zaštitu od požara - 7 inspektora za zaštitu od požara

 • 4 inspektora za zaštitu od požara, VSS -  diplomirani inženjer mašinstva;
 • 3 inspektora za zaštitu od požara, VSS -  diplomirani inženjer tehnologije;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i diplomirani inženjer hemijske tehnologije

Jedinica za internu reviziju

 • 1 rukovodilac jedinice, status državnog službenika, VSS – diplomirani ekonomista; 

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu

 • 1 načelnik odjeljenja status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 inspektor unutrašnje kontrole, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;

Odjeljenje za koordinaciju rada Inspektorata i opšte poslove

 • 1 načelnik odjeljenja, status državnog službenika, VSS – diplomirani ekolog;
 • 1 stručni savjetnik za  međunarodne projekte i finansijska pitanja, status državnog službenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani dizajner;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer saobraćaja;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS – turistički tehničar; ekonomski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ugostiteljska škola;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS - trgovinsko-ugostiteljska škola;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS – tehnička škola;
 • 1 rukovodilac Odsjeka Centralne pisarnice status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS- upravni tehničar , trgovački tehničar
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS – gimnazija, elektrotehničar energetike;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS- geodetski tehničar;

Odjeljenje za odnose sa javnošću

 • 1 načelnik odjeljenja , status namještenika, VSS – diplomirani novinar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani novinar;

Odjeljenje za pravne poslove

 • 1 načelnik odjeljenja, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 2 viša stručna saradnika za pravne poslove, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 rukovodilac Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – gimnazija;

Odjeljenje za zastupanje Inspektorata i edukaciju inspektora

 • 1 načelnik odjeljenja, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 5 viših stručnih saradnika za zastupanje Inspektorata, status državnog službenika, VSS – diplomirani pravnik;

Odjeljenje za finansije i javne nabavke

 • 1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – diplomirani pravnik;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS – diplomirani pravnik; diplomirani ekonomista
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar ;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar ;

Odjeljenje za računovodstvo

 •  1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 3 zaposlena, status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – ekonomski tehničar;

Odjeljenje za informatiku

 • 1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer
 •  
 •  2 zaposlena, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer;  

elektrotehnike , diplomirani informatičar ;

 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer informatike; dipl.menadžer-informatički menadžment;
 • 2 zaposlena, status namještenika, VSS – dip.inž.računarstva i informatike;

Odjeljenje za planiranje i izvještavanje i institucionalnu saradnju

 •  1 načelnik odjeljenja, status namještenika, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti;
 • 3 zaposlena, status namještenika, VSS –  diplomirani ekonomista;
 • 1 zaposleni, status namještenika, VSS – profesor engleskog jezika i književnosti;

Odjeljenje za evropske integracije  i upravljanje projektima

 • 1 zaposleni, , status namještenika, VSS –diplomirani politikolog;
 • 1 zaposleni, , status namještenika, VSS – diplomirani ekonomista;

PODRUČNA ODJELJENJA ( Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje)

 • 6 načelnika područnih odjeljenja, status državnog službenika, VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike, dva diplomirana ekonomista, profesor razredne nastave, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani pravnik;
 • 2 stručna savjetnika, status državnog službenika, VSS – diplomirani ekonomista, profesor fizike;
 • 8 zaposlenih, status namještenika, VSS – diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani menadžer, menadžer u javnoj upravi za javne službe i administraciju, tri diplomirana ekonomista, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani pravnik;
 • 16 zaposlenih, status namještenika, SSS - 8 ekonomskih tehničara, daktilokorespodent, gimnazija, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativni tajnik, finansijsko-bankarski tehničar, diplomirani ekonomista, poslovno pravni tehničar ;
 • 5 zaposlenih, status namještenika, SSS - vozač motornih vozila (tehnička škola), automehaničar-specijalista, ekonomski tehničar, mašinski tehničar, vozač-automehaničar;
 • 6 zaposlenih, status namještenika, SSS - ugostiteljsko-trgovinska škola (konobar), daktilograf, ekonomski tehničar, finansijski tehničar, Ugostiteljsko-turistička škola;
 • 5 zaposlenih, status namještenika, osnovna škola; ekonomski tehničar, upravna škola;
 • 2 zaposlena, status namještenika, SSS – tehnička škola, poljoprivredna škola;
 • 1 zaposleni, status namještenika, SSS – elektrotehničar računara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10