Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj  8. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

  1. Koji su razlozi za izmjenu Pravilnika o ispunjenosti uslova i kategorizaciji autobuskih stanica i terminala gradskog prigradskog prevoza lica i cjenovnika usluga autobuskih stanica u RS? Ovim novim pravilnicima su privredni subjekti sa područja Birča, Romanije, Stare Hercegovine, Podrinja u nepovoljnom položaju u odnosu na privredne subjekte sa područja Banja Luke.
  2. Da li postoji mogućnost sobvencionisanja onih autobuskih stanica koje su ovim pravilnikom oštećene?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1777/15

Datum: 21.09.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marinko Božović na nastavku pete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

„Koji su razlozi za izmjenu Pravilnika o ispunjenosti uslova i kategorizaciji atobuskih stanica i terminala gradsko prigradskog prevoza lica i cjenovnika usluga autobuskih stanica u Republici Srpskoj? Ovim novim pravilnicima su privredni subjekti sa područja Birča, Romanije, Stare Hercegovine, Podrinja u nepoviljnom položaju u odnosu na privredne subjekte sa područja Banjaluke.

Da li postoji mogućnost subvencionisanja onih autobuskih stanica koje su ovim pravilnikom oštećene?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo slijedeći

ODGOVOR

Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/08, 50/10, 12/13 i 33/14) propisano je da autobuske stanice i terminali moraju biti opremljeni i održavani tako da odgovaraju namjeni propisanoj pravilnikom o ispunjenosti uslova i kategorizaciji autobuskih stanica i terminala gradskog, prigradskog prevoza. Pravilnik donosi ministar. Zakonom je propisano i da cjenovnik usluga autobuskih stanica donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Privredne komore Republike Srpske.

Pravilnik o ispunjenosti uslova i kategorizaciji autobuskih stanica i terminala gradskog/prigradskog prevoza lica donesen je 2010. godine i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 61/10. Pravilnikom su utvrđene tri kategorije autobuskih stanica, uslovi koje moraju ispunjavati autobuske stanice u zavisnosti od kategorije, uslove koje mora ispunjavati terminal gradsko/prigradskog prevoza lica i način pružanja usluga autobuskih stanica i terminala. 

Privredna komora Republike Srpske, predložila je izmjene i dopune ovog pravilnika koje se odnose na promjenu uslova koje moraju ispunjavati autobuske stanice za pojedine kategorije i terminali gradskog i prigradskog prevoza. Uslovi su povoljniji, nego što su propisani osnovnim pravilnikom. Ministarstvo je prilikom donošenja pravilnika provelo propisanu proceduru i nije bilo primjedbi na prijedlog izmjene pravilnika.

Kada je u pitanju Cjenovnik usluga autobuskih stanica, Privredna komora Republike Srpske, je shodno Zakonu dostavila usaglašen prijedlog cjenovnika na usvajanje Vladi Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je shodno zakonskoj proceduri donijela odluku kojom se predloženi cjenovnik usvaja.

Od stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispunjenosti uslova i kategorizaciji autobuskih stanica i terminala gradskog/prigradskog prevoza lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/15) nije bilo žalbi ni promjedbi na isti.

Od stupanja na snagu Cjenovnika usluga autobuskih stanica lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 38/15) u Ministarstvu saobraćaja i veza su zaprimljene primjedbe dva prevoznika (jedna od prevoznika ujedno i upravlja autobuskom stanicom) koje su, shodno Zakonu, proslijeđene Privrednoj komori Republike Srpske na nadležno rješavanje.

Napominjemo da su u Republici Srpskoj kategorizovane 33 autobuske stanice i da 140 prevoznika obavlja javni prevoz lica i koristi usluge autobuskih stanica. Od vlasnika, odnosno upravljača autobuskih stanica koje navodite u svom pitanju samo se jedan žalio na doneseni Cjenovnik.

Ministarstvo saobraćajaća i veza nema budžetom planirana sredstva za subvencionisanje autobuskih stanica. 

S poštovanjem,                 

 

                                                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                                                          Neđo Trninić

 

 

 

 

08.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9