Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU TRGOVINE I TURIZMA

Vjerovatno je u najboljoj namjeri Vlada povukla i donijela odluku  da se ne vrši prodaja tj. maloprodaja lož ulja na benzinskim pumpama i sad imamo situaciju u kojoj naši  trgovci i uvoznici naftnih derivata ne trguju na maloprodaji, a ista situacija je i u Federaciji, ali zato Distrikt Brčko prodaje lož ulje  i porezi završavaju u Distriktu Brčko, a oni su raširili mrežu prodaje po čitavoj Republici Srpskoj i smatram da na ovakav način,  još jednom ponavljam ,vjerujem da je u najboljoj namjeri donešena  ova odluka, ali samo podsjećam da na ovakav način  se smanjuju prihodi Republici Srpskoj i da porezi odlaze u distrikt Brčko.

Šta Ministarstvo trgovine, odnosno Vlada planira uraditi na tom pitanju?

ODGOVOR:

Broj: 14.06/1-011-273/16

Datum: 14.07.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je  na Trinaestoj sjednici održanoj 22.06.2016. godine sljedeće pitanje:

''Vjerovatno je u najboljoj namjeri Vlada povukla i donijela odluku da se ne vrši prodaja tj. maloprodaja lož ulja na benzinskim pumpama i sad imamo situaciju u kojoj naši trgovci i uvoznici naftnih derivata ne trguju na maloprodaji, a ista situacija je i u Federaciji, ali zato Distrikt Brčko prodaje lož ulje i porezi završavaju u Distriktu Brčko, a oni su raširili mrežu prodaje po čitavoj Republici Srpskoj i smatram da na ovakav način, još jednom ponavljam, vjerujem da je u najboljoj namjeri donešena ova odluka, ali samo podsjećam da na ovakav način se smanjuju prihodi Republici Srpskoj i da porezi odlaze u distrikt Brčko.

Šta Ministarstvo trgovine, odnosno Vlada planira uraditi na tom pitanju''?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 31/11 ) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo trgovine i turizma, u cilju uređivanja prometa lož ulja, odnosno u cilju sprečavanja nenamjenske potrošnje istog, predložilo je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 106/15) i Pravilnik o uslovima za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 8/16 i 32/16), kojima je uređeno  mjesto i način prometa lož ulja.  Ovim propisom je i dalje dozvoljeno vršiti promet na malo uljem za loženje na benzinskim pumpnim stanicama, ali iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija – rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom, kao i iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija – rezervoara. Bez obzira na mjesto sa koga će se vršiti prometovanje ulja za loženje, isto će se isključivo dostavljati autocisternama na adresu kupca.

Prije početka izrade Zakona, Ministarstvo je održalo zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta i Parlamenta Brčko Distrikta i upoznala ih sa suštinom budućih izmjena, te da bi zbog jedinstvenog tržišta, bilo neophodno da i oni iste ugrade u svoje propise, obzirom da je Federacija BiH na identičan način uredila promet ulja za loženje na svojoj teritoriji. 

               Brčko Distrikt nije izvršilo neophodne izmjene svojih propisa, te će Ministarstvo trovine i turizma u narednom periodu inicirati sastanke sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta, kako bi isti usaglasili svoje propise u oblasti prometa lož ulja sa propisima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Ono što je bitno napomenuti da je u periodu od stupanja na snagu gore navedenih izmjena vezanih za promet lož ulja, promet istog značajno opao, a istovremeno je porastao promet dizel goriva. Ova činjenica govori u prilog da se smanjila nenamjenska potrošenja lož ulja, odnosno da je došlo da smanjenja sive ekonomije i punjenja Budžeta Republike Srpske.  

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                                                                     MINISTAR

                                                                                                                                  Dr Predrag Gluhaković

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9