Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je Čevrtoj sjednici održanoj 18. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

            Koliko ljudi je zaposleno u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj? Tražim da nam dostavite broj i pregled svih zaposlenih u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Pregled treba da sadrži ime i prezime, starosnu i obrazovnu struktutu svakog zaposlenog.

ODGOVOR:

Broj: 10.3-011-193/19

Datum: 13. jun 2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

 REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

            Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika Srpske demokratske stranke postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na 4. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. aprila 2019. godine slj          edeće poslaničko pitanje:

            „Koliko ljudi je zaposleno u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj? Tražim da nam dostavite broj i pregled svih zaposlenih u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Pregled treba da sadrži ime i prezime, starosnu i obrazovnu strukturu svakog zaposlenog“.

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći odgovor:

ODGOVOR

            Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) uređuju se prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

            Članom 167. ovog zakona, između ostalog, propisano je da registar zaposlenih služi upravljanju ljudskim resursima i drugim potrebama u oblasti radnih odnosa. Podaci upisani u registar zaposlenih dostupni su organima i licima koja odlučuju o pravima i dužnostima službenika, kao i upravnim inspektorima.

            Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/17) utvrđen je sadržaj i način vođenja registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave, te način korištenja i dostupnost podataka iz Registra zaposlenih.

            Članom 4. ovog pravilnika, propisano je da na prikupljanje i dalju obradu podataka iz Registra zaposlenih primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita ličnih podataka, tajnost podataka i informaciona bezbjednost.

            Imajući u vidu prethodno navedeno, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, na osnovu uvida u službenu evidenciju, sačinilo je tabelarni prikaz podataka, odnosno ukupnog broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kao i pregled po stepenu obrazovanja, kako slijedi:

 

Struktura zaposlenih po stepenu obrazovanja

NKV

KV

VKV

SSS

VŠS

VSS

103

302

95

2.890

292

2.480

UKUPNO ZAPOSLENIH: 6.162

 

 

 

 

 

            S poštovanjem,    

                         

                                                                                                                      M i n i s t a r

                                                                                                                                       Lejla Rešić

                                                                            

 

 

 

 

 

 

18.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10