Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 5. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Kolike su ukupne dužničke obaveze Ministarstva zdravlja RS na dan 31.12.2016.?

               Molim Vas da se iste raščlane, a kada su kreditne obaveze u pitanju, da se navede svrha i iznos istih, te do kada traju.

ODGOVOR:

Broj: 11/03-012-209/17

Datum: 29.05.2017. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Narodni poslanik Milan Švraka je na nastavku 17. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Kolike su ukupne dužničke obaveze Ministarstva zdravlja RS na dan 31.12.2016.? Molim Vas da se iste raščlane, a kada su kreditne obaveze u pitanju, da se navede svrha i iznos istih, te do kada traju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske ne posjeduje „dužničke obaveze“, te uvažavajući poslaničko pitanje molimo poslanika Milana Švraku da pojasni navedeno poslaničko pitanje, odnosno da pojasni na koje konretno obaveze (ukoliko misli na obaveze) pod ovim pitanjem misli, kako bismo mogli dati precizan odgovor.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                   MINISTAR

Dostaviti:                                                                                                                    Dragan Bogdanić, dr med.

 

  1. Generalnom sekretarijatu

 Vlade Republike Srpske,

  1. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9