Narodni poslanik Milan Kasapović Ministarstvu privrede i preduzetništva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedmoj redovnoj sjednici, 12. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Dvije hiljade sedamnaeste godine Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je zaključila ugovor o prodaji Drvne industrije „Nova Borja“ iz Teslića, preduzeću „Interlignum“ za 350 hiljada KM.

Kupac se obavezao da će u dvije godine investirati 4,7 miliona KM, zaposliti 150 radnika u prvoj, 200 radnika u drugoj i 200 radnika u trećoj godini zapošljavanja.

S obzirom da kupac nije ispunio ugovorene uslove te je „Nova Borja“ dovedena u još veće finansijske probleme da li će Vlada pokrenuti raskidanje ugovora o prodaji „Borje“ i šta će biti sa radnicima koji su poslani kući i koji trenutno nemaju pravo na liječenje zbog neplaćenih doprinosa?

 

ODGOVOR:

Broj: 12.02.1-011-410/23

Datum: 22.01.2024.

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedmoj redovnoj sjednici, 12. decembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje :

„Dvije hiljade sedamnaeste godine Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je zaključila ugovor o prodaji Drvne industrije „Nova Borja“ iz Teslića preduzeću Interlignum za 350 hiljada KM. Kupac se obavezao da će u dvije godine investirati 4,7 miliona KM, zaposliti 150 radnika u prvoj, 200 radnika u drugoj i 200 radnika u trećoj godini zapošljavanja. S obzirom da kupac nije ispunio ugovorene uslove te je „Nova Borja“ dovedena u još veće finansijske probleme, da li će Vlada pokrenuti raskidanje ugovora o prodaji „Borje“ i šta će biti sa radnicima koji su poslani kući i  koji trenutno nemaju pravo na liječenje zbog  neisplaćenih doprinosa ?

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/20 ), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 19.01.2023. godine, Investiciono–razvojna banka Republike Srpske dostavila dopis, broj: 08/1.1-3-2/24 u vezi sa odgovorom na poslaničko pitanje koje se tiče društva „Nova Borja“ AD Teslić (u daljem tekstu: Društvo) i obavještila nas o slijedećem:

Kupac akcija državnog kapitala u AD „Nova Borja“ Teslić „Interlignum“ d.o.o. Teslić (u daljem tekstu: Kupac) se, u skladu sa Ugovorom o prodaji akcija državnog kapitala, broj: 08/1.1-30-27/16 od 02.06.2017. godine, osim uplate prodajne cijene u iznosu od 350.000,00 KM,  obavezao i slijedeće:

  • da u periodu investiranja, investira u Društvo iznos od 4.700.000,00 KM i to u prvih 9 mjeseci prve godine 4.000.000,00 KM i u prvih 9 mjeseci druge godine 700.000,00 KM
  • da u trogodišnjem periodu zapošljavanja, na godišnjem nivou, zapošljava prosječno (mjereno stanjem na kraju svakog mjeseca) na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom:
  • u prvoj godini 150 radnika
  • u drugoj godini 200 radnika
  • u trećoj godini 250 radnika.

U prvoj godini Perioda poslovnog plana izvršene su dvije kontrole realizacije ugovornih obaveza Kupca, prijevremena i redovna. Dana 06.03.2018. godine izvršena je, po zahtjevu Kupca, prijevremena kontrola izvršenja ugovorne obaveze investiranja. Tom prilikom je konstatovano da je Kupac prije isteka prve godine izvršenja Poslovnog plana, evidentirao i iskazao u poslovnim knjigama Društva ulaganja u iznosu od 5.071.939,48 KM, što je iznos investicionog ulaganja veći od ugovorenog, čime je ugovorena obaveza investiranja u cijelosti izvršena.

Obaveza zapošljavanja je u redovnim godišnjim kontrolama kontrolisana na osnovu slijedeće dokumentacije: radnih knjižica zaposlenih, ugovora o radu, prijave/promjene/odjave zaposlenih radnika-obrazac PD3100, MOP obrazac 1002-mjesečne prijave poreza po odbitku za svaki mjesec u kontrolisanom periodu sve sa bar kodom, te uvjerenje nadležne službe Poreske uprave RS sa spiskom radnika zaposlenih u kontrolisanom periodu.  Kupac je obavezu zapošljavanja ispunio u cijelosti na način da je Duštvo, u prvoj godini Perioda zapošljavanja, mjereno stanjem na kraju svakog mjeseca, s punim radnim vremenom, zapošljavalo prosječno 173 radika. Društvo je zapošljavalo i prosječno 72 radnika na određeno vrijeme, tako da je u prvoj godini Perioda zapošnjavanja ukupno radilo prosječno 245 radnika. U drugoj godini Perioda zapošljavanja Društvo je zapošljavalo, mjereno stanjem na kraju svakog mjeseca, s punim radnim vremenom  prosječno 251 radnika. Društvo je zapošljavalo i prosječno 50 radnika na određeno vrijeme, tako da je u drugoj godini ukupno radilo prosječno 301 radnik. U trećoj godini Perioda zapošljavanja, mjereno stanjem na kraju svakog mjeseca, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom  Društvo je zapošljavalo prosječno 255 radnika. Društvo je zapošljavalo i prosječno 12 radnika na određeno vrijeme, tako da je u navedenom periodu ukupno radilo prosječno 267 radnika.

 

Zaključkom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-546/17 od 02.03.2017. godine, kojim je ponuda ponuđača „Interlignum“ d.o.o. Teslić ocijenjena prihvatljivom, zadužena je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske da godišnje izvještava Vladu Republike Srpske o ispunjenju ugovornih obaveza, što je Investiciono-razvojna banka i učinila. Informacije o ispunjenju ugovornih obaveza Kupca za sve tri godine Perioda poslovnog plana, dostavljene su  Vladi Republike Srpske koja je svojim zaključcima, broj: 04/1-012-2-2348/18 od 27.08.2018. godine, broj: 04/1-012-2-2592/19 od 03.10.2019. godine i broj: 04/14-012-2-2521/20 od 10.09.2020. godine, iste i prihvatila. 

Iz svega proizilazi da je kupac akcija državnog kapitala u AD „Nova Borja“ Teslić    „Interlignum“ d.o.o. Teslić ispunio sve obaveze preuzete Ugovorom o prodaji akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske u Akcionarskom društvu za preradu drveta „Nova Borja“ Teslić, broj: 08/1.1-30-27/16 od 02.06.2017. godine, čime se isti smatra ispunjenim te ne postoji osnov niti mogućnost za raskid istog.

 

 

                                                                                                                            M  I  N  I  S  T  A  R

 

                                                                                                                                             dr Savo Minić

 

 

12.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11