Narodni poslanik Milanko Mihajilica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Šesnaestoj sjednici, održanoj 17. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Koliko finansijskih sredstava je nenaplativo, a koje je plasirala IRB, bez obzira da li ih je odobrila Vlada Republike Srpske ili IRB?

Koja privredna preduzeća, javna ili uopšte pravna lica, ne vraćaju kredite koje su dobila od strane IRB-a?

Dakle, tražim nazive preduzeća, vlasnike tih preduzeća, iznos kredita koja su podigli, a sada ne vraćaju i šta je IRB odnosno Vlada učinila tim povodom da se naplate sredstva?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-421-1/17

Datum: 01.12.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihaljica, Klub poslanika  SDS-SRS RSje na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko finansijskih sredstava je nenaplativo, a koje je plasirala IRB, bez obzira da li ih je odobrila Vlada Republike Srpske ili IRB?

Koja privredna preduzeća, javna ili uopšte pravna lica, ne vraćaju kredite koje su dobila od strane IRB-a?

Dakle, tražim nazive preduzeća, vlasnike tih preduzeća, iznos kredita koja su podigli, a sada ne vraćaju i šta je IRB odnosno Vlada učinila tim povodom da se naplate sredstva?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Povodom ovog pitanja kontaktirali smo Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske i dobili sljedeći odgovor, koji vam prenosimo u cjelosti:

Internim procedurama Investiciono-razvoje banke Republike Srpske  propisan je način i koraci u naplati dospjelih obaveza.  Prema Uputstvu za naplatu dospjelih, nenaplaćenih potraživanja definisano je pet faza.

U prvoj fazi klijent se kontaktira telefonskim putem u cilju opomene i plaćanja dospjelih obaveza. Ukoliko u ovoj fazi klijent ne izvrši plaćanje prelazi se u drugu fazu i šalje se pismena opomena. Sledeća faza koja je definisana napred navedenim Uputstvom nalaže podnošenje mjenice na naplatu, dok je za četvrtu fazu predviđena terenska posjeta klijentu kao i podnošenje na naplatu mjenica jemaca ukoliko je taj vid obezbjeđenja ugovoren. Peta faza podrazumjeva raskidanje ugovora i pokretanje izvršenja na raspoloživim instrumentima obezbjeđenja.

U određenim slučajevima sa klijentima koji pokažu i dokažu spremnost zaključuju se sporazumi u cilju naplate potraživanja.

Napred navedene procedure se primjenjuju za sve plasmane IRB RS, međutim kod određenog broja klijenata je i pored svih napred opisanih koraka pokrenut izvršni postupak kod nadležnog suda. Određeni broj klijenata je pokrenuo stečajni postupak ili postupak restruktuiranja u skladu sa Zakonom. To su sledeći klijenti:

 

R.br

Naziv klijenta

Odobreni iznos

Aktivno kašnjenje

Vlasnik

Napomena

1

JASNA a.d. Rogatica

480.000,00

1664

Mišo Bojović

Stečaj- prijavljeno potraživanje

2

CONZOS d.o.o.

840.000,00

1574

Barudžija Sebastijan

Raskid ugovora- Izvršni postupak

3

Pajić prom d.o.o.

3.000.000,00

1421

Slobodan Pajić

Raskid ugovora- Izvršni postupak

4

JU Gerontološki centar Slateks

2.000.000,00

1237

Vlada RS

Stečaj- prijavljeno potraživanje

5

Drvolik d.o.o.

3.448.000,00

1178

Miladin Pandurević

Raskid ugovora- Izvršni postupak

6

B&B VUČKO d.o.o. Pale

6.000.000,00

1117

Prović Milomir

Raskid ugovora- Izvršni postupak

7

FAMOS A.D.

3.000.000,00

1117

Akcijski fond RS

Raskid ugovora- Izvršni postupak

8

Leder d.o.o.

2.394.537,89

1117

Lazaravić Milan

Stečaj- prijavljeno potraživanje

9

EXPORT-SJEMEĆ d.o.o.

2.000.000,00

964

Rade Nikolić

Stečaj- prijavljeno potraživanje

10

Planinsko Dobro a.d.

850.000,00

934

Milorad Pikula i Mladen Stojanović

Stečaj- prijavljeno potraživanje

11

SLAVNIĆ d.o.o.

2.961.437,00

903

Boro Slavnić

Raskid ugovora- Izvršni postupak

12

Sinecoop d.o.o.

2.200.000,00

872

Mirela Kovačević i Bojan roguljić

Raskid ugovora- Izvršni postupak

13

ELVACO a.d. Bijeljina

6.500.000,00

752

Bobar autosemberia doo i B&D  Invest

Stečaj- prijavljeno potraživanje

14

Declan computers d.o.o.

728.000,00

752

Borislav Grebenar

Raskid ugovora- Izvršni postupak

15

Energoinvest elektroenergetska oprema d.o.o.

500.000,00

722

Elektoroinženjering doo Banjaluka

Raskid ugovora- Izvršni postupak

16

Drvoplast d.o.o.

110.000,00

630

Miladniko Grmuša

Raskid ugovora- Izvršni postupak

17

Farmland a.d.

14.816.137,79

599

FL Grupa doo Nova Topola i Farmland LLC Wyoming, USA

Raskid ugovora- Izvršni postupak

18

BMD d.o.o.

4.000.000,00

547

Zoran Madžarević

Raskid ugovora- Izvršni postupak

19

Pingvin d.o.o.

1.000.000,00

507

Slavica Grebenar

Pokrenut proces restruktuiranja- prizanta potraživanja

20

PINGVIN 2B d.o.o. Laktaši

850.000,00

478

Slavica Grebenar

Pokrenut proces restruktuiranja- prizanta potraživanja

21

Pingvin d.o.o.

449.000,00

356

Slavica Grebenar

Pokrenut proces restruktuiranja- prizanta potraživanja

 

S poštovanjem,   

                                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                                  dr Zoran Tegeltija

 

 

17.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9