Narodni poslanik Milanko Mihajilica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Potpredsjedniku Kasipoviću

Šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova činilo, Specijalno tužilaštvo i Republičko javno tužilaštvo, povodom negativnih revizorskih izvještaja koje je Glavna služba za reviziju javnog sektora sačinila od svog osnivanja?

Odnosi se na ministarstva, javna preduzeća, fondove, agencije, uprave, opštine, gradove za cijeli ovaj period, uključujući i za Bobar banku i osiguranje, Balkan investment banku, Birač i privatiazciju RK Boska.

ODGOVOR:

Broj: S/M-

Dana: 09.06.2015. godine                                                                      

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

Narodni poslanik Milanko Mihajlica, klub poslanika SDS-SRS RS, na Četvrtoj sjednici Vlade RS održanoj 19, 20. i 21. maja 2015. godine, postavio je sledeće poslaničko pitanje:

„Šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova činilo, Specijalno tužilaštvo i Republičko javno tužilaštvo, povodom negativnih revizorskih izvještaja koje je Glavna služba za reviziju javnog sektora sačinila od svog osnivanja? Odnosi se na ministarstva, javna preduzeća, fondove, agencije, uprave, opštine, gradove za cijeli ovaj period, uključujući i za Bobar Banku i osiguranje, Balkan investment banku, Birač i privatizaciju RK Boska.“

O D G O V O R

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u periodu od osnivanja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske do danas postupalo po ukupno 77 izvještaja te Službe u kojima je izraženo negativno mišljenje na rad kontrolisanih subjekata. Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti po navedenim izvještajima Glavne službe za reviziju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je nadležnim tužilaštvima podnijelo 87 Izvještaja o učinjenim krivičnim djelima protiv ukupno 169 lica, zbog izvršenih 128 krivičnih djela. U strukturi prijavljenih krivičnih djela najzastupljenija su djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 347. KZ RS ( ukupno 72 krivična djela), zatim „Nesavjesno privredno poslovanje“ iz člana 264. KZ RS (16), „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“ iz člana 263. KZ RS (13) i „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 354. KZ RS (11). Takođe, postupajući po naprijed navedenim izvještajima Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležnim tužilaštvima dostavilo i 32 Izvještaja o prikupljenim obavještenjima, bez kvalifikacije krivičnog djela. Trenutno se u radu organizacionih jedinica Ministarstva nalazi 17 predmeta koji se odnose na negativne revizorske izvještaje.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, po zahtjevu i pod nadzorom nadležnih tužilaštava, preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi poslovanja „Bobar banke“ a.d. Bijeljina, „Balkan investment banke“ a.d. Banja Luka i fabrike glinice „Birač“ a.d. Zvornik, te u vezi sa privatizacijom državnog kapitala u RK „Boska“ a.d. Banja Luka.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                          MINISTAR

      mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

19.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9