Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

               Kolike su ukupne obaveze po osnovu neisplaćenih naknada (za rođenje djeteta, jubilarne naknade, za smrt užeg člana porodice, prevoz...) prosvjetnim radnicima u RS i kada će iste biti isplaćene?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-114/

Datum:  28.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo na 14. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11, 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kolike su ukupne obaveze po osnovu neisplaćenih naknada (za rođenje djeteta, jubilarne naknade, za smrt člana uže porodice, prevoz...) prosvjetnim radnicima u RS i kada će iste biti isplaćene?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Dugovanja prosvjetnim radnicima u Republici Srpskoj po osnovu naknada iz radnih odnosa, prema vrstama naknade, zaključno sa 31.12.2016. godine su sljedeća:

  • naknade po osnovu rođenja djeteta 1.780.435,27 KM;
  • naknade po osnovu smrti člana uže porodice 1.347.994,61 KM;
  • naknade po osnovu jubilarne nagrade za 30 godina radnog staža u obrazovanju 1.242.638,62 KM;
  • naknade za prevoz radnika 1.850.400,00 KM;
  • naknada za predsjednika sindikata 790.000,00 KM.

Ukupna dugovanja prosvjetnim radnicima po osnovu svih naknada za navedeni period iznose 7.011.468,50 KM.

Naprijed navedene naknade su se u toku prethodnih godina isplaćivale u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Kako sredstva nisu bila dodijeljena u potrebnom iznosu da bi se izmirile godišnje obaveze po pitanju svih naknada iz radnih odnosa, došlo je do problema u isplati istih. Po obezbjeđenju budžetskih sredstava za ove namjene, Ministarstvo prosvjete i kulture će isplatiti naknade.

S poštovanjem,

 

                MINISTAR

         dr Dane Malešević

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

 

 

 

 

12.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9