Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Da li ste upoznati u koliko škola 2016. godine nemamo obezbjeđenu pitku vodu? Dalje, da li imate podatke u koliko škola je 2016. godine  isključivana i tehnička voda po osnovu neplaćenih računa zbog dugovanja Ministarstva prosvjete? Dalje, da li ste informisani o nivou obezbjeđenosti adekvatnim sanitarnim i ostalim materijalima za održavanje  higijene u osnovnim i srednjim školama i da odgovorite na pitanje koliki je trenutni dug  prema dobavljačima Ministarstva prosvjete po ovom osnovu?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-384/16

Datum:  07.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nada Planinčević na 14. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11, 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li ste upoznati u koliko škola 2016. godine nemamo obezbjeđenu pitku vodu? Dalje, da li imate podatke u koliko škola je 2016. godine isključivana i tehnička voda po osnovu neplaćenih računa zbog dugovanja Ministarstva prosvjete? Dalje, da li ste informisani o nivou obezbjeđenosti adekvatnim sanitarnim i ostalim materijalima za održavanje higijene u osnovnim i srednjim školama i da odgovorite na pitanje koliko je trenutni dug prema dobavljačima Ministarstva prosvjete po ovom osnovu?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U 2016. godini, prema podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pitka voda nije obezbijeđena u 30 centralnih školskih objekata. Uglavnom je riječ o objektima koji su priključeni na lokalne seoske vodovode koji ne mogu obezbijediti pitku vodu, kako za selo, tako ni za školu. Što se tiče zahtjeva za podacima o isključivanju vode školama zbog neplaćenih računa za vodu, Ministarstvo je povremeno dobijalo informacije od škola o isključenjima zbog neplaćenih rashoda po osnovu korišćenja roba i usluga iz kojih se, između ostalih, plaćaju i računi za vodu, ali su ti slučajevi bili uglavnom privremenog karaktera i nakon plaćanja Ministarstva voda je ponovo puštana. Takođe, iz sredstava rashoda po osnovu korišćenja roba i usluga nabavljaju se i sanitarna sredstva za održavanje higijene u školi i svakoj školi se na početku školske godine odobri pripadajući iznos sredstava za ove namjene. Ministarstvo prosvjete i kulture nema podatke o pojedinačnim izdvajanjima škola samo za ove namjene.

S poštovanjem,

                MINISTAR

         dr Dane Malešević

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9