Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

               Koliko novaca su RiTE Gacko platile za kuću i imanje Jovana Govedarice iz Gacka, oca pravobranioca Milimira Govedarice, da li je Rudnik i Termoelektrana Gacko postalo vlasnik kuće i zemljišta koje je kupio od Jovana Govedarice u procesu eksproprijacije, da li Jovan plaća sada zakup i koliki RiTe Gacku, jer i dalje živi u kući koju je otkupila RiTE Gacko?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-118-3/21

Datum: 29.04.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na 15. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko novca su RiTE Gacko platile za kuću i imanje Jovana Govedarice iz Gacka, oca pravobranioca Milimira Govedarice, da li je rudnik i Termoelektrana Gacko postalo vlasnik kuće i zemljišta koje je kupio od Jovana Govedarice u procesu eksproprijacije, da li Jovan plaća sada zakup i koliki RiTe Gacku, jer i dalje živi u kući koju je otkupila RiTE Gacko?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane privrednog društva: Mješoviti Holding „ERS“ , MP a.d. Trebinje - ZP „R iTE Gacko“, a.d. Gacko (akt broj 05.05/011-118/21).

Dobijeni odgovor Mješovitog Holdinga „ERS“ , MP a.d. Trebinje - ZP „R iTE Gacko“, a.d. Gacko Vam dostavljamo u cjelosti.

 

 MINISTAR

 

 

                                                                                                                                              Petar Đokić

PREPIS ODGOVORA Mješovitog Holdinga „ERS“ , MP a.d. Trebinje - ZP „R iTE Gacko“, a.d. Gacko

Datum: 28.04.2021. godine

Broj: 02-3517

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo energetike i rudarstva

n/r ministra

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje Neboijše Vukanovića

                   Veza Vaš broj: 05.05/011-118/21, 04.2-011.109/21

Poštovani,

               Dana 26.04.2021. godine obratili ste se Uparvi Rudnika i Termoelektrane Gacko sa dopisom broj: 05.05/011-118/21 kojim ste nam proslijedili poslaničko pitanje poslanika Nebojše Vukanovića a koje glasi: „Koliko novaca su RiTE Gacko platile za kuću i imanje Jovana Govedarice iz Gacka, oca Pravobranioca Milimira Govedarice, da li je RiTE Gacko postala vlasnik kuće i zemljišta koje je kupio od Jovana Govedarice u procesu eksproprijacije, da li Jovan plaća zakup i koliki RiTe Gacko, jer i dalje živi u kući koju je otkupljena“.

               U vezi sa naprijed navedenim, napominjemo da su stranke u postupku eksproprijacije Pravobranilaštvo Republike Srpske i vlasnici nepokretnosti koje se eksproprišu, te je RiTE Gacko investitor.

               Ističemo da nemamo zakonsko ovlaštenje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) za dostavu traženih podataka jer isti uživaju zaštitu u skladu sa navedenim zakonom.

               Naime, u skladu sa članom 4. stav (1) tačka c) i f) Zakona o zaštiti ličnih podataka naše preduzeće je imalo ovlaštenje da obrađuje lične podatke fizičkih lica samo u mjeri i obimu koji je neophodan da bi se ispunila određena svrha, samo u vremenskom periodu koji je neophodan da bi se ispunila svrha za koju su podaci prikupljeni, te da iste podatke čuva u obliku koji dozvoljava da se nosioci podataka identifikuju ne duže nego što je potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

               Dakle, iste podatke smo mogli obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka eksproprijacije zemljišta kroz postupke sporazumnog određivanja naknade i postupke pravične naknade.

               U skladu sa naprijed navedenim, a iz razlog ašto su postupci za koje se traži dostava informacija završeni, dostavljanje istih informacija bez saglasnosti nosioca podataka (fizičkih i pravnih lica koji su bili raniji vlasnici i posjednici zemljišta) bi bilo u susprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a što bi neminovno proizvelo prekršajnu odgovornost odgovornih lica u našem preduzeću u skladu sa istim zakonom.

S poštovanjem!

                                                                                                            V. D. Direktor

                                                                                               Miodrag Šešlija, dipl.ing.rud.

                                                                                                      (POTPIS I PEČAT)

Dostavljeno:

  1. Ministarstvo energetike i rudarstva;
  2. a/a

 

 

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10