Narodni poslanik Nebojša Vukanović predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Kada će biti okončan stečaj u Preduzeću „Trudbenik“ iz Doboja i da li će biti okončan po odredbama starog ili novog Zakona o stečaju?

ODGOVOR:

Broj: 18.03-011-115/21

Datum: 27.04.2021. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Veza: Vaš akt broj: 04.2-011-109/21 od  01.04.2021. godine

              

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je  na Petnaestoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 30. marta 2021. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

«Kada će biti okončan stečaj u Preduzeću «Trudbenik» iz Doboja i da li će biti okončan po odredbama starog ili novog Zakona o stečaju?»

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 123/18), a u vezi sa članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Stečajni postupak nad privrednim društvom „Trudbenik“ a.d. Doboj - u stečaju provodi nadležni sud u Doboju od koga je Ministarstvo privrede i preduzetništva tražilo  odgovor na postavljeno poslaničko pitanje.

S tim u vezi, a shodno informacijama dobijenim od strane stečajnog upravnika privrednog društva „Trudbenik“ a.d. Doboj - u stečaju Dragana Prodića prenosimo  odgovor u cjelosti:

  1. Stečajni postupak nad dužnikom „Trudbenik“ a.d. Doboj - u stečaju  je otvoren po starom Zakonu tj. „Zakonu o stečajnom postupku“ (Službeni glasnik Republike Srpske broj 26/10), te se shodno tome stečajni postupak vodi i okončaće se po odredbama istog Zakona.
  2. Prodaja stečajnog dužnika kao jedinstvene cjeline oglašavana je do sada 3 puta pri čemu nije bilo zainteresovanih kupaca, te je Skupština povjerilaca donijela Odluku da se pristupi parcelisanju nepokretnosti stečajnog dužnika radi lakšeg unovčenja imovine stečajnog dužnika i bržeg namirenja povjerilaca.

U toku je:

  • Postupak eksproprijacije nad jednim dijelom nepokretnosti stečajnog dužnika od strane Grada Doboj radi izgradnje ulice.

 

  • Postupak parcelizacije nepokretnosti na više zasebnih cjelina sa pristupnim putem radi lakšeg unovčenja i namirenja povjerilaca.

Kada će biti okončan stečajni postupak nad dužnikom „Trudbenik“ a.d. Doboj – u stečaju zavisi od same prodaje imovine stečajnog dužnika.

 

 

                                                                                                                                                      MINISTAR

                                                                                                                             

                                                                                                                                         Vjekoslav Petričević 

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

 

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10