Narodni poslanik Nebojša Vukanović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                Molim Vas da mi odgovorite ko je odgovoran što je u više navrata poništena licitacija i odluka o kupovini hotela u Nevesinju? Ko je vlasnik firme „Kodiak Hem“ i kakve su reference i finansijski izvještaji ove firme, ukoliko su objavljeni, pa da ona ima potencijal i za rekonstrukciju hotela i ispunjenje ugovorne obaveze?

ODGOVOR:

Broj: 14.05-011-54/19

Datum:  13.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 31. januara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi odgovorite ko je odgovoran što je u više navrata poništena licitacija i odluka o kupovini hotela u Nevesinju? Ko je vlasnik firme „Kodiak Hem“ i kakve su reference i finansijski izvještaji ove firme, ukoliko su objavljeni, pa da ona ima potencijal i za rekonstrukciju hotela i ispunjenje obaveze“?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

S obzirom na to da pitanja u vezi sa prodajom hotela a.d. „Vazdušna banja“ u Nevesinju nisu u nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstvo je zatražilo informacije o prodaji hotela od Opštine Nevesinje, koja je dostavila sljedeći odgovor:

„Dana 22.06.2018. godine Opština Nevesinje je putem Pravobranilaštva RS, sjedište zamjenika u Trebinju, obaviještena da je Okružni privredni sud u Trebinju, dana 18.06.2018. godine, donio rješenje i zaključivanju stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica a.d. za ugostiteljstvo i turizam „Vazdušna banja“ – u stečaju Nevesinje. Naime, u obavještenju se navodi da je imovina pomenutog pravnog lica prodata na posljednjoj licitaciji i to osmoj po redu. Na licitaciji su pristigle 3 prijave i to: Herc invest d.o.o. Trebinje, Kodiak-hem d.o.o. Trebinje i Predrag Pavlović iz Foče. Kao najpovoljnija u tom trenutku je bila ponuda Herc investa d.o.o. Trebinje, međutim nakon neuplaćene cijene u predviđenom roku pomenuta ponuda je odbačena i prihvaćena je sljedeća ponuda kao najpovoljnija, ponuda d.o.o. Kodiak-hem-a, kome je prodata imovina preduzeća za cijenu od 315.000,00 KM. Nakon toga je sklopljen kupoprodajni ugovor preko koga je hotel a.d. „Vazdušna banja“ prešao u vlasništvo Kodiak-hem-a d.o.o. Trebinje“.

U prilogu akta dostavljamo odgovor iz Opštine Nevesinje.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                        MINISTAR

Dostaviti:

1. Imenovanom,                                                                   

2.  a/a.                                                                                                                             Dragica Kovač

 

                                                                  

 

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10