Narodni poslanik Neda Petrić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, samostalni poslanik u Klubu poslanika DNS postavila je na Jedanaestoj sjednici održanoj 6. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Da li vam je poznato kako se vodi evidencija dolazaka i odlazaka s posla za zaposlene u ''Elektro Bijeljini'', pošto postoje informacije, da zaista neki visokofunkcionirani zaposleni imaju privilegiju, da vrlo rijetko dolaze na posao, pa čak neki u poslednju godinu i godinu i po, dođu po pet šest puta na posao, da li imate neku informaciju vezano za to?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-157-6/16

Datum: 13.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Neda Petrić (samostalni poslanik u Klubu DNS) na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06. i 07. aprila 2016. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

Da li vam je poznato kako se vodi evidencija dolazaka i odlazaka sa posla za zaposlene u „Elektro Bijeljini“, pošto postoje informacije, da zaista neki visokofunkcionirani zaposleni imaju privilegiju, da vrlo rijetko dolaze na posao, pa čak neki u poslednju godinu i godinu i po, dođu po pet šest puta na posao, da li imate neku informaciju vezano za to?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

               Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina (dopis broj 05.05/011-157-1/16 od 25.04.2016. godine).

U Informaciji koja je dostavljena od strane prethodno navedenog privrednog društva (akt broj 2213-1/16 od 05.05.2016. godine) ističe se sljedeće:

Evidencija dolaska i odlaska sa posla za zaposlene u MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina je uređena Uputstvom o jedinstvenom evidentiranju radnih sati preduzeća koje je donijela Uprava Preduzeća.

Radni sati se evidentiraju u knjizi u štampanoj formi poda nazivom „Evidencija radnih sati“, koju za zaposlene vode Rukovodioci službi, Upravnici poslovnica, a za Rukovodioce i Tehničke rukovodioce radnih jedinica evidenciju radnih sati vodi Služba za pravne i opšte poslove u Radnoj jedinici.

Evidentira se činjenično stanje u pogledu prisutnosti na radnom mjestu, korišćenje godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, državni praznik, službeni put, bolovanje i drugi podaci od značaja za evidenciju mjesečnih radnih sati. U slučaju neopravdanog izostanka sa posla postupa se u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o radu.

                                                                        MINISTAR

                                                                     Petar Đokić

 

06.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9