Narodni poslanik Neda Petrić Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika DNS, postavila je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

Da li je veliki regionalni program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica dao prve rezultate da tako kažemo, u smislu izgradnje stambenih jednica za ovu populaciju i ako jeste u kojoj mjeri je ovaj projekat realizovan i ukoliko je moguće da nam date podatke koliko je odnosno koji su to pripadnici ove populacije, na ovaj način riješili stambeno pitanje?

 

ODGOVOR:

Broj: 18.04-07-99/18

Datum: _____________

 

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADE REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

               

Narodni poslanik Neda Petrić – Klub poslanika DNS na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 06., 07. i 08. februara 2018. godine, postavila je poslaničko pitanje Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske:

 

''Da li je veliki regionalni program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica dao prve rezultate da tako kažemo, u smislu izgradnje stambenih jedinica za ovu populaciju i ako jeste u kojoj mjeri je ovaj projekat realizovan i ukoliko je moguće da nam date podatke koliko je odnosno koji su to pripadnici ove populacije, na ovaj način riješili stambeno pitanje?''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sledeći

 

O D G O V O R

 

''U okviru Regionalnog stambenog programa, u Bosni i Hercegovini sprovodi se program stambenog zbrinjavanja kojim je planirana pomoć za oko 5.400 porodica (1.800 Srba, 1.800 Hrvata i 1.800 Bošnjaka) koji nemaju trajno riješeno stambeno pitanje. Projekat se finansira iz donatorskih sredstava preko Razvojne banke Savjeta Evrope, te jednim dijelom iz sredstava lokalne kontribucije.

 

Od ukupnog broja planiranih jedinica na nivou BiH (5.400), na području Republike Srpske predviđena je obnova ili izgradnja 4.200 stambenih jedinica (1.200 za Srbe, 1.800 za Hrvate i 1.200 za Bošnjake), a kategorije koje se ovim putem zbrinjavaju su: povratnici, izbjeglice iz Republike Hrvatske i interno raseljena lica.

 

Imajući u vidu da je za realizaciju kompletnog Programa predviđen period od više godina, donatori su zahtijevali da se paralelno sa uspostavljanjem i osposobljavanjem upravljačke i implementacione strukture i izborom korisnika pripremaju podprojekti kao dijelovi Programa.

 

Do sada su pripremljena i trenutno se realizuju četiri podprojekta (BH1, BH2, BH3 i BH4), dok su pripreme petog i šestog podprojekta (BH5 i BH6) u toku.

 

U nastavku je dat pregled planiranih stambenih jedinica u okviru podprojekata:

 

Podprojekat

Broj stambenih jedinica

Ukupno

RS

1

2

3

BH1

170

85

BH2

780

410

BH3

512

284

BH4

480

355

BH5

550

370

BH6

615

360

UKUPNO

3107

1864

 

 

Napominjemo da je u okviru podprojekta BH1 izvršena dodjela građevinskog materijala sa novčanim sredstvima za ugradnju za 20 korisnika, izbjeglica iz Republike Hrvatske koji su se opredijelili za integraciju u Republiku Srpsku, te je izgrađeno/rekonstruisano 65 stambenih jedinica za povratnike i interno raseljena lica.  Izgradnja individualnih stambenih jedinica u okviru podprojekata BH2 i BH4 je u toku, dok se podprojekat BH3 odnosi na izgradnju višestambenih objekata po principu socijalnog (neprofitnog) stanovanja za raseljena, interno raseljena lica i izbjeglice iz Republike Hrvatske i realizacija istog je takođe u toku. Podprojekat BH5 koji je u pripremi obuhvatiće izgradnju individualnih stambenih jedinica, a u pod-projektu BH6 od ukupno 360 stambenih jedinica 235 se odnosi na individualnu stambenu izgradnju/ rekonstrukciju, dok se ostatak odnosi na stanogradnju po principu socijalnog (neprofitnog) stanovanja.

Također, ističemo da se ovaj projekat ne odnosi na raspuštanje kolektivnih centara, već je u te svrhe pokrenut Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbijeđenja javnih stambenih rješenja, čija je implementacija u toku.''

S poštovanjem,

                                                                                      MINISTAR

                                                                                    Davor Čordaš

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9