Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 19. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Zašto nema isplate stare devizne štednje našim građanima od Invest Banke Beograd i može li se to pitanje riješiti i odnosima dvije Vlade i dobrih, specijalnih i paralelnih veza sa Republikom Srbijom?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1954-1/19

Datum: 25.09.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak postavio je, na Šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17, 18. i 19. septembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Zašto nema isplate stare devizne štednje našim građanima od Invest Banke Beograd i može li se to pitanje riješiti i odnosima dvije Vlade i dobrih specijalnih i paralelnih veza sa Republikom Srbijom?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Republika Srbija je krajem 2016. godine usvojila Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 108/16, 113/17 i 52/19). Po osnovu navedenog Zakona objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju 23.02.2017. godine. Prvobitnim Zakonom je bio predviđen rok od godinu dana za podnošenje zahtjeva i da se verifikacija okonča i emituju obveznice sa isplatom kroz deset poliugodišnjih rata i to počev od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine.

Prvim izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa, prolongiran je rok za podnošenje zahtjeva do 23.02.2019. godine. Takođe su pomjereni i rokovi izvršavanja polugodišnjih isplata po obveznicama i to počev od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine.

Zadnjom izmjenom navedenog Zakona, produžava se propisan rok za odlučivanje Uprave za javni dug po podnijetim prijavama potraživanja do 23. decembar 2019. godine, smanjuje se broj polugodišnjih rata obveznica sa deset na osam i pomijera početak isplate prve rate za šest mjeseci. Da rezimiramo, po posljednjim izmjenama zakonskih i podzakonskih porpisa Republike Srbije, isplata verifikovane štednje će biti izvršena obveznicama, koje se isplaćiju kroz osam polugodišnjih rata počev od 28. februara 2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine.

Ministarstvo finansija Republike Srpske, na svojoj zvaničnoj internet stranici redovno obavještava sva zainteresovana lica u rubrici Izdvajamo, pod odjeljkom Informacije - materijalna i nematerijalna šteta i stara devizna štednja, pod naslovom Stara devizna štednja – obaveza Republike Srbije, o svim promjenama vezanim za staru deviznu štednju Invest banke Beograd.

(internet adresa: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Gradjani/infsteta/Pages/default.aspx)

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

19.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10