Narodni poslanik Nedim Čivić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedim Čivić, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Mi smo na nekoj  od prethodnih sjednica postavljali poslaničko pitanje, a tiče se prava na otpremninu. Dobili smo neki odgovor, ali nismo zadovoljni. Stvarno ne znam, gospodine ministre, zašto mi ne možemo da dobijemo uvid u imena i prezimena osoba koja ispunjavaju uslove na otpreminu, imena i prezimena osoba koja, po Vašim kriterijumima, ne ispunjavaju uslove za tu optpreminu, kao i dinamiku dakle, do sada isplaćenih, sa imenima i prezimenima, naravno do sada ipslaćenih lica ove otpremnine.

               Tražimo imena i prezimena svih osoba koje ispunjavaju uslove na otpremninu, imena i prezimena onih osoba koje ne ispunjavaju i zašto ne ispunjavaju, i naravno ovu dinamiku do sada isplaćenih. Dakle, koji je to poredak sa imenima i prezimenima lica koja ostvaruju prava, dakle isplaćeni su i onih koji još uvijek čekaju to zakonsko pravo na otpreminu.

ODGOVOR:

Broj: 16-011-4/16

Banja Luka, 23.02.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Nedim Čivić, Klub poslanika Koalicije Domovina,  je  na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07.02.2017. godine postavio  sljedeće poslaničko pitanje:

               Mi smo na nekoj od prethodnih sjednica postavljali poslaničko pitanje, a tiče se prava na otpremninu . Dobili smo neki odgovor, ali nismo zadovoljni .

Stvarno ne znam , gospodine ministre, zašto mi ne možemo da dobijemo uvid u imena i prezimena osoba koja ispunjavaju uslove na otpremninu, imena i prezimen aosoba koja po vašim kriterijumima ne ispunjavaju uslove za tu otpremninu , kao i dinamiku dakle , do sada isplaćenih , sa imenima i prezimenim a , naravno do sada isplaćenih lica ove otpremnine.

Tražimo imena i prezimena svih osoba koji ispunjavaju uslove na otpremninu , imena i prezimena onih osoba koje ne ispunjavaju i zašto ne ispunjavaju, i naravno ovu dinamiku do sada isplaćenoh .

Dakle koji je to poredak sa imenima i prezimenima lica koja ostvaruju prava , dakle isplaćeni su i onih koji još uvijek čekaju  to zakonsko pravo na otpremninu,

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U zakonskom roku od tri mjeseca /od 16.11.2000.god. do 16.02.2001.godine/ ovo ministarstvo je zaprimilo  58.658 zahtjeva za ostvarivanje prava na otpremninu u smislu odredbe člana 152. Zakona o radu,  koji su evidentirani  u bazi podataka ovog ministarstva.

Na rješavanju zahtjeva radi jedna komisija od 5 članova , a prva rješenja su donesena 2003.godine, a  u periodu od 2003. do 31.12.2016.godine  Komisija je ukupno  riješila 31 970 zahtjeva –predmeta,  što  u  odnosu na ukupan broj od 58 658 zaprimljenih i do sada zavedenih  zahtjeva u bazu podataka iznosi 54,50  %.

Od ukupno riješenih 31 970 zahtjeva i donesenih  rješenja u periodu od 2003. do kraja 2016.  godine, priznato je pravo na otpremninu, odnosno  doneseno je  17 799 pozitivnih rješenja za isplatu otpremnine  i  14 171 negativnih rješenja kojima su zahtjevi odbijeni ili odbačeni.

               U periodu od 2007. godine, od kad su počele prve isplate otpremnina, pa do 31.12.2016. godine ukupno je:

  • isplaćeno 7 678 korisnika tj. rješenja u novčanom iznosu od 14.211.662,06 KM;
  • na isplatu čeka 1 194 korisnika u iznosu od 2.358.425,27 KM (ukoliko bi ubrzo došlo do realizacije svih ovih spiskova koji čekaju isplatu, onda bi ukupno bilo isplaćeno 8 872 korisnika u novčanom iznosu od 16.570.087,33 KM);
  • nije isplaćeno 8927 korisnika tj. rješenja

Dakle što se tiče vašeg zahtjeva za spiskom svih lica koji ispunjavaju uslove za otpremninu sa stanjem na dan 31.12.2016.godine,  to je spisak od 17 799 lica  kojima je priznato pravo na otpremninu, odnosno koji posjeduju pozitivno rješenje Komisije, i od toga broja 7 678  lica- korisnika je isplaćeno, a  1 194 je u fazi izsplate, nakon čega će broj isplaćenih rješenja biti 8  872. Znači, moguće je dati podatke o onima koji ispunjavaju uslove i onima koji ne ispunjavaju uslove za otpremninu, samo za onaj broj riješenih predmeta , a to je kao što je naprijed navedeno

31 970 predmeta ili zahtjeva .

Što se tiče zahtjeva koji još nisu riješeni, a to je broj od 26 688 zahtjeva, ne može se apriori znati ko od njih uspunjava uslove za ostvarivanje prava na otpremninu, a ko ne , dok se isti ne uzmu u rad, pri čemu napominjemo da je čl.152 Zakona o radu tačno propisao koji su uslovi za ostvarivanje prava na otpremninu.

Odredbama člana 152 Zakona o radu propisano je da:

Radnik koji se na dan 31.12.1991.god. nalazio u radnom odnosu kod poslodavca čije je sjedište bilo na sadašnjoj teritoriji Republike Srpske, a koji smatra da mu je radni odnos nezakonito prestao kod tog poslodavca, počev od toga datuma pa do dana stupanja na snagu ovog zakona, ima pravo da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu“...

Iz tih odredaba proizilazi da je za zakonito priznavanje prava na otpremninu potrebno ispunjenje tri uslova:

1. da je na dan 31.12.1991.god. bio u radnom odnosu kod poslodavca čije je   

   sjedište na sadašnjoj teritoriji Republike Srpske

2. da mu je radni odnos nezakonito prestao u zakonom utvrđenom periodu

3. da je zahtjev podnesen u tromjesečnom roku (16.11.2000.god. do 16.02.2001.)

Pri tome ističemo , da  nije svim podnosiocima  zahtjeva , kojima je u zakonom predviđenom roku prestao  radni odnos, isti prestao nezakonito, jer je u situaciji kada je radni odnos prestao na lični zahtjev , po sporazumu , zbog prestanka rada poslodavca , zbog prestanka potrebe za radom , zbog otvaranja stečajnog postupka, zbog neopravdanog izostanka s posla, zbog samovoljnog napuštanja, zbog radnog odnosa na određeno vrijeme,    isti prestao na zakonit način 

Pravo na otpremninu u smislu odredaba Zakona o radu, nemaju ni lica koja su svojevremeno ostvarila pravo na naknadu za otkazni rok, ili na naknadu za čekanje prema odredbama bivšeg Zakona o radnim odnosima, kao ni lica koja su vodila sudski spor u vezi sa prestankom radnog odnosa, ukoliko je radni spor okončan pravosnažnom odlukom.

Što se tiče vašeg zahtjeva da vam se dostave spiskovi , istom ne možemo udovoljiti, kao što smo naveli u ranijem odgovoru na poslaničko pitanje narodnog poslanika Mihneta  Okića, ne samo iz praktičnih razloga, jer se radi  o spiskovima  od preko  1000 stranica,  nego i zbog zaštite ličnih podataka korisnika .

S poštovanjem,                                                                           

                                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                                         Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9