Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 13. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

               Mještani zaseoka Šućuri u Mjesnoj zajednici Donja Kola i mještani zaseoka Racune u Mjesnoj zajednici Krupa na Vrbasu (Grad Banjaluka) redovno plaćaju račune za utrošenu električnu energiju i potpisali su ugovore sa ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka. Međutim, problem je što u njihovim zaseocima nije obnovljena elektro mreža, a stara se raspada. Drvene bandere su uništene, a elektro žice su pale i prijeti opasnost da objekti pojedinih mještana budu zapaljeni. Kada će biti obnovljena elektro mreža u pomenutim zaseocima?

ODGOVOR:
Broj: 05.05/011-161-3/16

Datum: 19.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Nenad Stevandić (Slobodni demokratski srpski klub) na nastavku 11. sjednice, održanom 12. i 13. aprila 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Mještani zaseoka Šućuri u Mjesnoj zajednici Donja Kola i mještani zaseoka Racune u Mjesnoj zajednici Krupa na Vrbasu (Grad Banjaluka) redovno plaćaju račune za utrošenu električnu energiju i potpisali su ugovore sa ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka. Međutim, problem je što u njihovim zaseocima nije obnovljena elektro mreža, a stara se raspada. Drvene bandere su uništene, a elekro žice su pale i prijeti opasnost da objekti pojedninih mještana budu zapaljeni. Kada će biti obnovljena elektro mreža u pomenutim zaseocima?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane privrednog društva Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka (akt broj 05.05/011-161-1/16 od 25.04.2016. godine).

U dobijenoj informaciji ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka (akt broj 2349 od 16.05.2016. godine), u vezi stanja niskonaponske mreže na područuju MZ Donja Kola- Šućuri (Banja Luka) i MZ Racune (Krupa na Vrbasu) se ističe sljedeće:

  1. Donja Kola (Banja Luka) – Šućuri

Navedeni dio niskonaponske mreže, tačnije niskonaponski izlaz koji napaja zaseok Šućuri (trafostanica Sutrašnjica Šućuri) je rekonstruisan 2014. godiie. Na navedenom području izvršena je ugradnja armirano-betonskih stubova i izeršena zamjena provodiika. Niskonaponska mreža u navedenom zaseoku je u tehnički ispravnom stanju, a 80% mreže je izgrađeno armirano-betonskim stubovima i samonosivim kablovskim snopovima.

Takođe je početkom 2016. godine odrađena i rekonstrukcija drugog niskonaponskog izpaza (trafostanica Sutrašnjica Šućuri) na navedenom području i navedena rekonstrukcija je završena zaključno sa februarom 2016. godine.

Na području trafostanice Konotari, koja se nalazi na prostoru MZ Donja Kola, postoji zaseok Dabići u čijem sastavu se nalaze i tri domaćinstva Šućura. Navedena niskonaponska mreža na tom dijelu je u lošijem stanju, a Elektrodistribucija Banja Luka je napravila elaborat rekoistrukcije navedene niskonaponske mreže i planirala radove u 2016. godiii. Na navedenom području potrebno je ugraditi: 21 armirano-betonski stub tipa 9/315 i 5 armirano-betonskih stubova tipa 9/1000, kao i kabl u dužini od cca 1150 m.

Ukupan dug za električnu energiju 16 potrošača u zaseoku Šućuri-Donja Kola na dan 30.04.2016. godine iznosi 49.110,60KM.

  1. Krupa na Vrbasu – Racune

Područje MZ Racune (Krupa ia Vrbasu) trenutno pokrivaju 2 transformatorske stanice: trafostanica Amidžići i trafostanica Đurđevići. Trenutna situacija niskonaponske mreže na navedenom dijelu zahtjeva rekonstrukciju, što je i planirano u 2016. godini. Predmetii elaborati su završeni i za kompletnu rekonstrukciju potrebno je 141 armirano-betonski stub tipa 9/315 i 21 armirano-betonski stub tipa 9/1000. Nabavka potrebnog materijala je u toku, a po završetku tenderske procedure pristupiće se sanaciji navedenih mreža.

Ukupan dug za električnu energiju 93 potrošača u zaseoku Racune-Krupa na Vrbasu na dan 30.04.2016. godine iznosi 36.076,78KM.

 

 

                                                                                      MINISTAR

                                                                      Petar Đokić

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

 

 

 

13.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9