Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Klub poslanika SDS-K postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Znam da postoji mnogo sličnih pitanja ili mnogo sličnih imena, radi se o Milanković Blagoju, koji ima status porodice poginulog borca, kome je 15.12. dodijeljeno rješenje o uplati novčanih sredstava od 8.000 maraka, a za realizaciju je zaduženo Odelenje za finasnije Vašeg Ministarstva.

Prvo pitanje je zašto do sad nije uplaćeno,  kada će biti uplaćeno i zašto nema mogućnost da se ova lica obavijeste?

ODGOVOR:

                         Broj: 16-03/.2.2.1- 011-332/16

Dana:11. 07. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.

Narodni poslanik Stevandić Nenad, Klub poslanika SDS-K, postavio je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 22. juna 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                           

«Milanković Blagoja, ima status porodice poginulog borca, kome je 15.12. dodijeljeno rješenje o uplati nepovratnih novčanih sredstava od 8.000,00 KM, a za realizaciju je zaduženo Odjeljenje za finansije ovog ministarstva, pita zašto do sad nije uplaćeno, kada će biti uplaćeno i zašto nema mogućnosti da se ova lica obavijeste?»

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

O d g o v o r

Milanković Blagoji, sa statusom porodice poginulog borca, su odobrena sredstva u iznosu od 8000,00 KM na ime nepovratne novčane pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje, rješenjem o dodjeli sredstava broj:16-03/2.2.2.-1-372-770-136/13 od 31.12.2015. godine, za realizaciju je zaduženo Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove ovog ministarstva. 

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove,  rješenje je unijelo u sistem sa 31.12.2015. godine i dostavilo trezoru na plaćanje. U trezoru  na plćanje čeka još  ukupno 131 rješenje.

Ministarstvo finansija, će u narednom periodu po prilivu sredstava izvršiti uplatu odobrenih sredstava iz prethodnog stava za sve navedene u ukupnom iznosu od 825.858,58 KM.  

S poštovanjem,

                            

                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                     Milenko Savanović

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9