Narodni poslanik Nenad Stevandić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Poznato je da bi izvršavanje odluka i zaključaka Narodne skupštine za svaku Vladu trebalo da postane ili da bude aksiom.

Moje pitanje glasi sljedeće: 29.10.2015. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključak kojim je obavezala Vladu da se riješi pitanje  ratnih komandanata Vojske Republike Srpske koji nisu penzionisani po pravilima Tridesetog kadrovskog centra u Srbiji, niti Ministarstva odbrane BiH, pa su samim tim  ostali u neravnopravnom položaju, a riječ je o 24 lica koji su u ratu obavljali funkcije kontrole ili rada na frontu u omjerima do 60km. Smatrajući da ovu neravnopravnost treba ispraviti, Narodna skupština Republike Srpske je donijela zaključak  kojim je Vladu  obavezala, nakon toga ovi ratni komandanti su bili u posjeti kod Vas kao predsjednika Vlade, kod ministra Antona Kasipovića kao ministra pravde i kod gospodina Milenka Savanovića, koji je ministar rada i koji je direktno zadužen za ovo. Moje pitanje glasi:

Zašto ovaj  zaključak nije ispoštovan, jer je prošlo tri mjeseca i da li će biti ispoštovan?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-4/16

Datum, 29.03.2016. godine

REPUBLIKA  SRPSKA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

           Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. februara 2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:            

Dana 29.10.2015. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključak kojim je obavezala Vladu da se riješi pitanje ratnih komandanata vojske Republike Srpske koji nisu penzionisani po pravilima Tridesetog kadrovskog centra u Srbiji, niti Ministarstva odbrane BiH, pa su samim tim ostali u neravnopravnom položaju, a riječ je o 24  lica koji su u ratu obavljali funkcije kontrole ili rada na frontu u omjerima do 60 km. Smatrajući da ovu neravnopravnost treba ispraviti, Narodna skupština Republike Srpske je donijela zaključak kojim je Vladu obavezala, nakon toga ovi ratni komandanti su bili u posjeti kod Vas kao predsjednika Vlade, kod ministra Antona Kasipovića kao ministra pravde i kod gospodina Milenka Savanovića, koji je ministar rada i koji je direktno zadužen za ovo.

Pitanje: Zašto ovaj zaključak nije ispoštovan, jer je prošlo tri mjeseca i da li će biti ispoštovan?

O D G O V O R

Kako bi se doprinijelo rješavanju navedenog pitanja Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite donijelo je prijedlog Uredbe o dopuni uredbe o boračkom dodatku.

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe je realizacija navedenog zaključka, na način da se na mjesečnom nivou obezbijedi veći iznos boračkog dodatka svim licima na koja se pomenuti zaključak odnosi, imajući u vidu njihove zasluge u ratu jer su snosili isključivu odgovornost za komandovanje i izvođenje borbenih dejstava, odgovarali za ukupnu bezbjednost u zonama odgovornosti, te su na taj način,  zajedno sa svojim jedinicama,  obezbijedili da se ostvare ciljevi rata u pogledu zaštite naroda od pokolja i masovnog egzodusa, zaštite teritorije i materijalnih dobara i napokon najvažnije, stvaranje Republike Srpske.

Ovim Uredbom stvara se pravni osnov da se pomenutoj grupaciji boraca povećaju mjesečna primanja kroz mjesečni borački dodatak i na taj način priznaju  posebne zasluge u ratu, bez značajnog opterećenja budžeta, a imajući u vidu da su po osnovu visine primanja koja ostvaruju iz budžeta kao penzioneri, u neravnopravnom položaju u odnosu na lica sa istim statusom u državama u okruženju.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, postupajući u skladu sa zakonskom procedurom dana 24.02.2016. godine dostavilo je prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o boračkom dodatku Ministarstvu finansija i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, na mišljenje.

S obzirom da je u skladu sa čl.31 st.4 Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (''Službeni glasnik RS'' br. 134/11, 9/12 i 40/12), propisana i obaveza pribavljanja saglasnosti Boračke organizacije Republike Srpske, ovo Ministarstvo je dana 24.02.2016. godine navedenoj organizaciji dostavilo prijedlog Uredbe o dopunama Uredbe o boračkom dodatku, radi davanja saglasnosti.

Konstatujemo da je 18.03.2016. godine u Banja Luci održana 9. Sjednica Predsjedništva Skupštine Boračke organizacije na kojoj je između ostalog bilo govora i o prijedlogu Uredbe o dopuni Uredbe o boračkom dodatku.

 Sjednici su prisustvovali i ministar Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, sa svojim saradnicima, koji na prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o boračkom dodatku nisu dobili podršku i saglasnost Boračke organizacije, koja je na sjednici izrečena usmeno, a pismeni stav o ne davanju saglasnosti nije dostavljen.

 

                                                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                                 Milenko Savanović

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9