Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 9. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

 

                Idejno rješenje za izgradnju Memorijalnog centra u Spomen području Donja Gradina Narodna skupština Republike Srpske je usvojila u maju 2018. godine. Od tada je prošlo skoro godinu i po dana.

                Kada će se konačno prići izradi glavnog projekta i izgradnji Memorijalnog centra u Donjoj Gradini?

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-484/19

Datum: 20. novembar 2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Perica Bundalo, Kluba poslanik PDP-a, na 6. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 9. oktobra 2019. godine, postavio je sljedeće pitanje:

„Idejno rješenje za izgradnju Memorijalnog centra u Spomen području Donja gradina Narodna skupština Republike Srpske je usvojila u maju 2018. godine. Od tada je prošlo skoro godinu i po dana.

Kada će se konačno prići izradi glavnog projekta i izgradnji Memorijalnog centra U Donjoj Gradini?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

 

U skladu sa Planom rada Ministarstva prosvjete i kulture u 2018 godini, a u saradnji sa JU „Spomen područje Donja Gradina“, uspješno je provedena procedura javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. Narodna skupština Republike Srpske je, na sjednici održanoj 16. maja 2018. godine, donijela Zaključak o usvajanju informacije o sprovedenoj proceduri, čime je uspješno završen postupak izbora najboljeg ponuđača, odnosno najbolje ponude za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina.

Nakon toga, JU „Spomen područje Donja Gradina“ je pristupila pripremi tehničke dokumentacije koja je neophodna kako bi se pristupilo raspisivanju konkursa za izradu glavnog projekta. U periodu od juna 2018. godine intenzivno se radi na pripremi dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova koji su konačno i dobijeni u aprilu mjesecu ove godine, a obuhvatili su urbanističko-tehničke uslove sa svim pripadajućim mišljenjima, saglasnostima komunalnih preduzeća, kao i izradu elaborata za eksproprijaciju zemljišta neophodnog za izgradnju.

 

 

 

 

 

Budući da je izgradnja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina od nacionalanog interesa za srpski narod, stav Republike Srpske i Republike Srbije jeste da se, kroz zajednički projekat, na području Donje Gradine izgradi najveći zajednički spomenik i memorijalni kompleks posvećen žrtvama koncentracionog logora Jasenovac.

Vlada Republike Srpske i Vlada Republike Srbije su, na zajedničkoj sjednici održanoj 28. februara 2019. godine, usvojile Zaključak o finansijskoj saradnji i zajedničkoj podršci za provođenje projekata. Na navedenoj sjednici dogovoreno je da se na području Donje Gradine izgradi najveći zajednički spomenik i memorijalni kompleks posvećen žrtvama koncentracionog logora Jasenovac, u čiju će izgradnju Republika Srbija uložiti 75, a Republika Srpska 25 odsto potrebnih sredstava.

Uporedo sa gore navedenim aktivnostima, u toku je priprema specifikacije-projektnog zadatka, što je jedan od uslova za raspisivanje konkursa za izradu glavnog projekta.

 

 

               

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,                                                                                  MINISTAR                                                                                                                               
  2. U arhivu.                                                                            Natalija Trivić, mr

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10