Narodni poslanik Radovan Vuković Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Dokle je stiglo, šta se uradilo, s obzirom da na teritoriji Bileće nalaze se uglavnom glavni objekti  vezano za tu elektranu i tunel jedan i drugi i treći  i kompenzacioni bazeni  i kanali i mašinska zgrada, pa onda preko Bilećkog jezera sve je to uvezano, da nam, gospodine Đokiću, jednu pismenu informaciju date imam osjećaj da   i građanstvo nije dovoljno upoznato, pa i opštinska administracija, ne znam  baš koliko je upoznata  sa ovim svim, da nam jednu pisanu informaciju  od početka koliko je utrošeno, kako ide sa tenderom, koliko je radova završeno, kad bi eventualno moglo da se pusti u mrežu i sve što je eventualno  moguće što vi u ovom trenutku  znate vezano za ovo.

 

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-63-3/19

Datum: 25.02.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               

                Narodni poslanik Radovan Vuković (Klub poslanika SNSD) na 2. sjednici, održanoj 29., 30. i 31. januara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               

Dokle je stiglo, šta se uradilo, s obzirom da na teritoriji Bileće nalaze se uglavnom glavni objekti vezano za tu elektranu i tunel jedan i drugi i treći i kompenzacioni bazeni i kanali i mašinska zgrada, pa onda preko Bilećkog jezera sve je to uvezano, da nam, gospodine Đokiću, jednu pismenu informaciju date imam osjećaj da i građanstvo nije dovoljno upoznato, pa i opštinska administracija, ne znam baš koliko je upoznata sa ovim svim, da nam jednu pisanu informaciju od početka koliko je utrošeno, kako ide sa tenderom, koliko je radova završeno, kad bi eventualno moglo da se pusti u mrežu i sve što je eventualno moguće što vi u ovom trenutku znate vezano za ovo.“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

               

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir obim i aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane sljedećih privrednih društava: Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje (akt broj 05.05/011-63-1/19 od 11.02.2019. godine).

Dobijeni odgovor u vezi izvedenih radova, utrošenih sredstava i eventualnog puštanja u pogon HE Dabar, Vam dostavljamo u cjelosti.

 

                                                                                                    MINISTAR

                                                                                                   Petar Đokić

ODGOVOR HIDROELEKTRANA DABAR (PREPIS)

Broj: 139-1/19

Datum: 18. 02. 2019. god.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

Ministarstvo eneregetike i rudarstva

Trg Republike Srpske br.1, Banja Luka

Tel: 051/339-581; faks: 051/339-651

e-mail: mier@mier.vladars.net

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje postavljeno na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29., 30. i 31. januara 2019. godine, postavljeno od strane narodnog poslanika Radovana Vukovića, Klub poslanika SNSD.

Realizacija aktivnosti na izgradnji HE „Dabar“:

U proteklom periodu su završeni svi pripremni radovi:

  • Izgrađeni su pristupni putevi u dužini od 30 km;
  • Izgrađeno je 33 km dalekovodne mreže (10/20 kV) sa 6 trafostanica (10(20)/0.4 Kv, 2x1.000 kVa, čime je obezbijeđeno napajanje gradilišta električnom energijom sa dvije strane (Berkovići i Nevesinje);
  • Obezbijeđeno je povezivanje gradilišta optičkim kablom;
  • Izgrađen je sistem za snabdijevanje vodom gradilišta i lokalnog stanovništva koji uključuje dovodni i distributivni cjevovod u dužini od 33 km, vodozahvat bunarskog tipa za snabdijevanje sa pumpnom stanicom kapaciteta 2x25 I/s opremljenom sa hloniratorom, rezervoar kapaciteta 500 m³.

Na projektu „Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i izvođenja istraživačko-projektantskih radova u toku izgradnje“, koji je potpisan 17.03.2016. godine sa izvođačem „Integral inženjering“ a.d. Laktaši, u toku su sveobuhvatni radovi na iskopu glavnog tunela. Do sada je ukupno iskopano 5,5 kilometara glavnog tunela i pristupni tuneli u dužini 800 m.

Ukupno utrošena sredstva na realizaciji dosadašnjih aktivnosti, koja pored sredstava izdvojenih za gore naznačene projekte uključuju i sredstva izdvojena za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju hidroelektrane Dabar , su 95 miliona KM.

Hidroelektrana Dabar je 17. januara 2019. godine raspisala Javni poziv za učešće u postupku takmičarskog dijaloga za finansiranje i izgradnju preostalih objekata HE Dabar.

Ugovor o izgradnji će biti baziran na modelu EPC+F (Eng. „Engineering, Procurement, Construction and Financing“) uz jasno definisane obaveze potpisnica ugovora.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće u predkvalifikaciji u postupku takmičarskog dijaloga je 01.03.2019. godine.

Predviđeno vrijeme izgradnje svih objekata HE Dabar je maksimalno 4 godine.

Narodnom poslaniku, kao i rukovodstvu opštine Bileća i svim zainteresovanim građanima svakodnevno stojimo na raspolaganju za sve informacije u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Dabar.

S poštovanjem,

 

                                                                                        „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje

                                                                                                 V.d. Direktora:

                                                                                    Željko Zubac, dipl.inž.geol.

                                                                                                (POTPIS I PEČAT)

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10