Narodni poslanik Ramiz Salkić Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ramiz Salkić, Klub poslanika Pokret za državu, postavio je između dvije sjednice, 24. februara 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Kada će Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske sprovesti odluku Vrhovnog suda RS po tužbi djece i roditelja iz Vrbanjaca i presudu Osnovnog suda u Srebrenici po tužbi roditelja i učenika iz Konjević Polja i omogućiti izučavanje bosanskog jezika i nastavu na bosanskom jeziku u obrazovnom procesu Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj:07.032/011-17/ 23

Dana,06.03.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
 
Narodni poslanik Ramiz Salkić, Klub poslanika Pokret za državu, postavio je između dvije sjednice, 24. februara 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:
 
''Kad će Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske sprovesti odluku Vrhovnog suda  RS po tužbi djece i roditelja iz Vrbanjaca i presudu Osnovnog suda u Srebrenici  po tužbi roditelja i učenika iz Konjević polja i omogućiti izučavanje bosanskog jezika i nastavu na bosanskom jeziku u obrazovnom procesu Republike Srpske?''
 
U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:
 
O D G O V O R
 
Nesporno je da je dana 14.11.2019. godine, Vrhovni sud Republike Srpske, donio Presudu br. 73 0 P 018311 19 Rev 2,  u pravnoj stvari tužioca Alekić Ahmeta i dr., protiv  tužene Republike Srpske i Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Kotor Varoša, radi diskriminacije, kojom je revizija tužioca usvojena, obe nižestepene presude preinačene na način da je presudom, između ostalog, utvrđeno da su tuženi, onemogućavanjem, ograničavanjem i isključivanjem uvođenja nacionalne grupe predmeta po bosanskom nastavnom planu i programu Zeničko-Dobojskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, povrijedili pravo tužioca.
Iako je u školama Republike Srpske, prije donošenja Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uvedena nacionalna grupa predmeta prema Privremenom sporazumu o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, u kojima je bilo 18 ili više djece povratnika u razredu (ili minimalni broj propisan zakonom, koji se traži za mješovite razrede), koji je prestao da važi, a na koji  sporazum  se poziva sud kod donošenja presude čije se izvršenje traži, napominjemo da nije moguće uvođenje nacionalne grupe predmeta pojedinačno za učenike, budući da tužioci, na koje se odnosi presuda, više nisu učenici škole, odnosno istu su završili.
 
Takođe je nesporno da je Presudom Osnovnog suda u Srebrenici broj: 82 0 P 012368 21 P 5 od 19.12.2022. godine u pravnoj stvari tužioca Amine Ahmetović i dr., protiv  tužene OŠ ''Petar Kočić'' Kravice  i umješača u postupku RS, Ministarstvo prosvjete i kulture, radi utvrđivanja diskriminacije iz oblasti obrazovanja,usvojen tužbeni zahtjev, u kojem se, između ostalog,  navodi da je tužena direktno i indirektno diskriminisala  tužioce na etničkoj i jezičkoj osnovi....i uskratila pravo da: ''izučavaju bosanski jezik i latinično pismo, kao školski predmet u okviru školskog obrazovnog procesa.
 
Protiv navedene presude uložena je žalba Okružnom sudu, tako da presuda nije pravosnažna i po istoj se ne može postupiti.
 
Ukazujemo da je u Ustavu Republike Srpske utvrđeno : ''Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda''. Prema tvorbenim pravilima srpskog jezika od ''srpski narod'' izvodi se ekvivalentan naziv ''srpski jezik'' i od ''hrvatski narod'' izvodi se ekvivalentan naziv ''hrvatski jezik'', a od ''bošnjački narod'' moguće je jedino izvesti naziv ''bošnjački jezik'', a nikako nije moguće izvesti naziv ''bosanski jezik''. Iz navedenog je jasno da naziv bosanski jezik nema uporište u ustavnoj definiciji kojom se određuje da su službeni jezici u Republici Srpskoj: ''jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda''.
Posebno ukazujemo da danas u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda koji imaju pravo da koriste svoje nacionalne jezike, naravno ravnopravno. Nastava  se u školi izvodi na službenim jezicima konstitutivnih naroda, uz korišćenje oba službena pisma.
Nema nijednog dokaza u presudama da  tužioci nisu mogli ići u školu  u Republici Srpskoj,  da im nije omogućeno da govore na svom maternjem jeziku, niti im je onemogućeno da pišu latinicom.
 
                
Dostavljeno :                                                                                                                MINISTAR
1. Naslovu                                                                                                              
2. A/a                                                                                                                          Željka Stojičić
 
 

 

 

 

24.02.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11