Narodni poslanik Stevo Jovanović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Prošlogodišnjim poplavama, pored Doboja, Šamca, Bijeljine, opština Modriča je pretrpjela značajne katastrofalne poplave i štete, posebno u naseljenim mjestima Dobor, Koprivna, Vranjak i Miloševac, gdje je poplavljeno preko 1000 porodičnih domaćinstava i više privrednih subjekata. Nanesene su više milionske štete.

Planira li Vlada aktivnosti na izgradnji zaštitnih brana i uređenja korita rijeke Bosne kako bi se spriječile buduće katastrofalne poplave i posledice na ovim prostorima?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-159 /15

Datum: 05.06.2015.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Stevo Joksimović (Klub poslanika SDS—SRS RS)  postavio je  na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015.godine poslaničko pitanje:

„ Prošlogodišnjim poplavama, pored Doboja, Šamca, Bijeljine, opština Modriča je pretrpjela značajne katastrofalne poplave i štete, posebno u naseljenim mjestima Dobor, Koprivica, Vranjak i Miloševac, gdje je poplavljeno preko 1000 porodičnih domaćinstava i  više privrednih subjekata. Nanešene su višemilionske štete. Planira li Vlada aktivnosti na izgradnji zaštitnih brana i uređenja korita rijeke Bosne kako bi se spriječile buduće katastrofalne poplave i posledice na ovim područjima ?“    

ODGOVOR

       Radi što kvalitetnijeg sagledavanja potreba za podizenjem stepena zaštite od štetnog djelovanja vanjskih i unutrašnjih voda na  odgovarajući stepen i nivo sigurnosti, nakon katastrofalnih poplava, koje su u maju 2014. godine zadesile  šire područje u dolini rijeke Bosne, na naš zahtjev od strane Zavoda za vodoprivredu izvršen je  pregled trenutnog funkcionalnog stanja vodoprivrednih objekata i sačinjen je Master plan za srednji i donji tok rijeke Bosne.

U izrađenom Master planu su razmatrani uzroci nastanka poplava i urgentne i kratkoročne mjere za sanaciju i dogradnju sistema za zaštitu od štetnog djelovanja voda u Modriči obuhvatajući naseljena mjesta Dobor, Koprivica, Vranjak i Miloševac.

Na sastanku u opštini Modriča, kojeg smo održali dana 22.08.2014.godine, razmotrili smo problematiku vezanu za zaštitu od poplava opština  Modriča, Vukosavlje i Šamca, u donjem toku rijeke Bosne, na kome su usaglašene sve mjere  i tada su  dogovorene i obaveze koje preuzima Javna ustanova „Vode Srpske“ da implementira mjere koje su kandidovane  da se finansiraju iz kreditnih sredstava EIB-a i naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije

U okviru projekta Hitnih mjera zaštite od poplava na području opštine Modriča potpisan je Ugovor o realizaciji sanacije Zapadnog lateralnog kanala Modriča, 02.06.2014.god izvođač radova „Gekop“ Derventa vrijednost radova je 970.716,31 eura. Rok za izvođenje radova je 12mjeseci.

Ugovorom je predviđena sanacija:

  • Zapadnog lateralnog kanala koja obuhvata;čišćenje  obodnog kanala i sanacija nasipa, ukupna dužina kanala je L=10.441,75m,izgradnju kamenih stabilizacionih pragova, sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Dobrinja koja obuhvata: čišćenje kanala Dobrinja i sanacija nasipa, dužina kanala je L=1.581,47 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova  i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Tolisa koja obuhvata:  čišćenje kanala Tolisa i sanacija nasipa, ukupna dužina kanala  je L=1.522,84 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova, sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga
  • Kanala Srnava koja obuhvata: čišćenje kanala Srnava i sanacija nasipa , ukupna dužina kanala L=627,35 m, izgradnja kamenih stabilizacionih pragova,  sanacija kaskada i sanacija betonskih obloga

Radovi su izvedeni u obimu oko 68 %; Ugovoreni rok je produžen za izvršenje posla do 15.08.2015. god. Izvođač radova je dobio dodatne Instrukcije po kojima će postupati. Drugi mjera u okviru Projekta je sanacija nasipa i regulacija dijela korita rijeke Bosne u cilju zaštite naselja Dobor. Za ovu mjeru  Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske Zak.br. 04.FS/414-231/15   odobrio je sredstva za izradu Glavnog projekta nasipa za zaštitu naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne u visini od 150,000.00 KM. Kada se završi projektna i tenderska dokumentacije izabrati će se izvođač radova a radovi će se finansirati iz  kreditnih sredstava EIB-a.

Republički štab za vanredne situacije donio je Naredbu br 11-4/14, kojom je naredio sanaciju otvora na nasipu dužine 850 m koji štiti naselje Dobor. Vodoprivredno preduzeće „Ušće Bosne“ iz Šamca u toku 2014.godine izvelo je radove u vrijednosti od 417,244.22 KM.

Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobrio je i sredstva za sanaciju ljetnog nasipa za zaštitu naselja Dobor u iznosu od 70,000.00 KM i radovi će se izvesti u narednim ljetnim mjesecima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova „Vode Srpske“

priprema prijedloge i za nove mjere na području opštine Modriča i Vukosavlje koji bi se finansirali iz kreditnih i donatorskih sredstava a odnose se na projekte:

  • Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali od Novog-Japanskog mosta u Modriči pa nizvodno na dužini od cca 1,5 km
  • Rekonstrukcija kanala Bosna-Gnionica u opštini Vukosavlje na dužini od cca 2,8 km, uz rekonstrukciju ustavne građevine
  • Regulacija potoka Jakešnica u opštini Vukosavlje u dužini od 1,5 km
  • Izgradnja desnog odbrambenog nasipa rijeke Bosne u MZ Miloševac, naselje Poloj, na dužini od cca 4.5 km  i
  • Izgradnja kišne kanalizacije u Modriči sa prepumpnom stanicom

Realizacijom započetih i planiranih projekata znatno će se povećati nivo zaštite od poplava Modriče i mjestima Dobor, Koprivica, Vranjak i Miloševac i  smanjiti  nivo šteta.

 

 

                                                                                                              M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                       prof. dr   Stevo Mirjanić

                                               

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9