Narodni poslanik Vlado Gligorić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vlado Gligorić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice, 29. maja 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Kako će se primjenjivati odredbe člana 26 Zakona o hrani i člana 67 Zakona o veterinarstvu u smislu definisanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu?

Potrebno je definisati radi primjene Zakona u praksi, koje je to lice i kojeg obrazovnog profila ukoliko želimo da se standardi u proizvodnji i preradi hrane poštuju i primjenjuju.

ODGOVOR:

Broj: 12.03-011-307/18

Datum,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vlado Gligorić (Klub poslanika SNSD - Milorad Dodik) između dvije sjednice, 29. maja 2018. godine, postavo je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kako će se primjenjivati odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu u smislu definisanja odgovornog lica u smislu definisanja odgovornog lica za HACCP, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu. Potrebno je definisati radi primjene Zakona u praksi, koje je to lice i kojeg obrazovnog profila ukoliko želimo da se standardi u proizvodnji i preradi hrane poštuju i primjenjuju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije naša zemlja donijela je niz propisa iz oblasti higijene u prehrambenoj industriji sa kojima se proizvođači moraju usaglasiti. Zahtjevi se odnose na higijenu proizvoda, pogona, radnih površina i osoblja, postupke održavanje higijene i korišćena sredstva.

Na tržištima Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije poslovanje u skladu HACCP sistemom (Hazard Analysis Critical Control Points) postalo je obavezujuće još od 2002. godine. Jednostavno, uključivanje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane u opšti sistem provjere kvaliteta u preduzećima, postao je uslov poslovanja sa partnerima na međunarodnom tržištu. Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama da uspostave i sprovode u svim fazama proizvodnog lanca sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.

Članom 26. stav 1. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/17) po ugledu na zemlje u okruženju i u skladu sa propisima Evropske unije definisano je da su subjekti u poslovanju sa hranom dužni da uspostave i sprovode u svim fazama proizvodnog lanca sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP. Pored toga istim članom definisano je da za sprovođenje ovog sistema subjekat u poslovanju sa hranom obavezan je da ima zaposleno odgovorno lice.

Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distribuciji hrane svakako je njen kvalitet i bezbjednost. Obaveza svakog subjekta u poslovanju sa hranom je da tržištu pruži kvalitetnu hranu sa određenim nutritivnim svojstvima i senzornim osobinama, ali istovremeno i higijenski ispravnu, bezbjednu hranu, čime se štiti zdravlje potrošača.

Prema definiciji koju je dao Codex Alimentarius, HACCP je sistem za identifikaciju, ocjenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbjednost hrane. HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Primjena HACCP sistema zahtijeva timski pristup rješavanju problema. Uspješna primjena HACCP zahtjeva punu opredjeljenost i uključenost rukovodstva i zaposlenih. Dakle, neophodno je da rukovodstvo, zaposleni i odgovorno lice koje će biti zaduženo za uspostavu i sprovođenje programa i postupaka za osiguranje bezbjednosti hrane koji se temelje na načelima sistema HACCP bude dobar poznavalac tehnološkog procesa.

Napominjemo, da bi uvođenje i primjena HACCP sistema dali rezultate, neophodna je i obuka rukovodstva, zaposlenih i odgovornog lica. Veoma je važno da rukovodstvo i zaposleni shvate šta je i kako funkcioniše ovaj sistem, a da zatim nauče vještine koje su im potrebne za uspješno obavljanje posla, kao i odgovarajuće procedure i radna uputstva sa opisom posla koji treba da bude obavljen.

 

 

                                                                                                                                                                   MINISTAR

                                                                                                                                                          prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

29.05.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9