Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU  FINANSIJA

            Koliko je Investiciono – razvojna banka plasirala kreditnih sredstava u proteklim godinama po osnovu kreditne linije Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada Republike Srpske?

            Tražimo da nam dostavite jasan tabelarni prikaz sa pregledom korisnika kredita, godini kada je kredit, odnosno zajam plasiran, iznosu plasmana, kao i visini kamatne stope, sa nivoom ukupnog trenutno neplaćenog duga.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012- 589 -1/23

Datum: 6.4.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS,  postavio je na Drugoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 14. marta 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Koliko je Investiciono-razvojna banka plasirala kreditnih sredstava u proteklim godinama po osnovu kreditne linije Zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada Republike Srpske?

Tražimo da nam dostavite jasan tabelarni prikaz sa pregledom korisnika kredita, godini kada je kredit, odnosno zajam plasiran, iznosu plasmana, kao i visini kamatne stope, sa nivoom ukupnog trenutnog neplaćenog duga.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

U vezi sa Vašim poslaničkim pitanjem, u prilogu akta nalazi se tabelarni prikaz koji je dostavila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                              Zora Vidović

 

 

NAPOMENA: Tabelarni prikaz dostupan u Službi NS RS.

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11