Narodni poslanik Vukota Govedarica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj redovnoj sjednici, 28. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                        Koliko je Vlada Republike Srpske od 2012. godine do danas izdvojila sredstava po osnovu plaćenih kamata, a na osnovu kratkoročnih i dugoročnih zajmova?

                        Tražim da mi tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu po godinama za svako zaduženje.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/011- 277-1/23

Datum: 27.10.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS  postavio je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 28. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Koliko je Vlada Republike Srpske od 2012. godine do danas izdvojila sredstava po osnovu plaćenih kamata, a na osnovu kratkoročnih i dugoročnih zajmova?

Tražim da mi tražene podatke dostavite u tabelarnom pregledu po godinama za svako zaduženje“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U vezi sa Vašim poslaničkim pitanjem, u prilogu dostavljamo tabelarni prikaz traženog.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Resor za upravljanje dugom

Servis po osnovu kamate i drugih troškova u periodu 2012-2022. godina, u milionima KM

Opis                                     2012          2013          2014          2015          2016          2017          2018          2019          2020          2021          2022

Spoljni dug                    39,56         32,80         34,82         34,22         41,69         42,59         53,11         61,97         64,17         54,11         84,31

Unutrašnji dug          28,59         34,94         38,98         45,91         51,95         54,95         62,46         44,18         42,34         46,44         38,59

Ukupno    68,14         67,74         73,81         80,13         93,64         97,54         115,57      106,15      106,52      100,55      122,90

 

*Prikazani podaci odnose se na servis kamate, servisnih troškova i ostalih naknada (izuzev komisione provizije), a po osnovu duga i indirektnog duga Republike Srpske (ne uključuju servis kamate po osnovu direktnog duga jedinica lokalne samouprave i fondova socijalne sigurnosti).

 

 

NAPOMENA: Dokument je uređen (veličina i paragraf) radi prikaza na internet stranici NS RS.

28.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11