Narodni poslanik Vukota Govedarica Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je između nastavka Sedme redovne sjednice, 15. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih poreskih obveznika kojima je u protekle tri godine (2020–2023) zbog zastare otpisan poreski dug. Pregled treba da sadrži podatke o:

  • iznosu ukupnog duga,
  • iznosu zbog zastare otpisanog duga i
  • poreske dužnike kojima je dio duga zbog zastare otpisan, a dio reprogramiran, sa jasno naznačenim iznosima otpisanog, odnosno reprogramiranog duga.

Tabelarni pregled treba da sadrži iznos glavnice i propisane kamate za svakog dužnika.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/011- 402 -1/23

Datum: 7.2.2024. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS,  postavio je između nastavka Sedme redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 15. decembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražim da mi dostavite tabelarni pregled svih poreskih obveznika kojima je u protekle tri godine (2020-2023) zbog zastare otpisan poreski dug. Pregled treba da sadrži podatke o:

  • iznosu ukupnog duga
  • iznosu zbog zastare otpisanog duga i
  • poreske dužnike kojima je dio duga zbog zastare otpisan, a dio reprogramiran, sa jasno naznačenim iznosima otpisanog, odnosno reprogramiranog duga.

Tabelarni pregled treba da sadrži iznos glavnice i propisane kamate za svakog dužnika.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, imajući u vidu da je predmetno pitanje u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, od iste smo dobili sljedeći odgovor:

„Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/22), a radi primjene načela ravnopravnosti, omogućeno je da se na obaveze koje su utvrđene aktom čija je izvršnost nastupila prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku Republike Srpske (prije 1. januara 2012. godine), primjenjuju odredbe važećeg zakona. Na ovaj način je, zapravo, omogućeno da se na sve poreske obveznike, izuzev onih čije su obaveze već zastarjele, primjenjuje zastarni rok od deset godina od nastupanja izvršnosti akta kojim je obaveza utvrđena.

Suštinski, ovim izmjenama Zakona omogućeno je da se izvrši otpis duga dospjelog u periodu od nastanka Poreske uprave RS (2002. godine) i ranije (1996–2002) i to kod onih poreskih obvezika kod kojih su preduzete sve zakonom predviđene mjere naplate, uključujući i pokretanje postupka prinudne naplate, ali dug nije bilo moguće naplatiti jer je riječ o poreskim obveznicima koji više ne posluju, nemaju imovinu, a kod kojih postoji veoma visok stepen potpune nenaplativosti tog duga.

Takođe, i u preporukama Međunarodnog monetarnog fonda u izvještajima tehničke misije iz 2019. i 2021. godine, između ostalog, stoji da je potrebno uspostaviti pravni mehanizam koji bi omogućio otpis zastarjelog duga koji datira prije 2012. godine jer se radi o nenaplativom dugu, što je ovim zakonskim izmjenama faktički i omogućeno.

Stoga se, nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, pristupilo donošenju rješenja o zastari po službenoj dužnosti, jer nije opravdano da i nakon toliko godina postoji dug koji, zapravo, nije moguće naplatiti.

Dakle, sve obaveze otpisane su u skladu sa Zakonu o poreskom postupku („Službeni glasnik RS, br. 78/20 i 37/22), izuzev doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, s obzirom da, shodno pomenutom Zakonu, pravo na utvrđivanje i naplatu glavnog duga po osnovu doprinosa za PIO ne zastarijeva.

Od ukupnog iznosa potraživanja koja su otpisana u periodu 2020-2023. godine, 98,91 milion KM se odnosi na otpis potraživanja po okončanju stečajnog postupka, dok su za preostali dio u iznosu od 375 miliona KM, a u skladu sa prethodno navedenim zakonskim izmjenama, donosena rješenja o otpisu potraživanja, kako po službenoj dužnosti, tako i na zahtjev poreskih obveznika.

Shodno svemu gore navedenom, pregled svih poreskih obveznika kojima je u navedenom periodu (2020-2023) otpisan dio duga zbog zastare vam nismo u mogućnosti dostaviti jer je riječ o velikom obimu podataka i o desetinama hiljada poreskih obveznika kojima je izvršen otpis potraživanja po osnovu zastare.

S obzirom da je kontinuirana aktivnost poreskih službenika da postupaju po zahtjevima poreskih obveznika, vodeći upravne postupke u skladu sa definisanim rokovima, kao i da izvršavaju poslove po službenoj dužnosti, preduzimaju mjere naplate u cilju postizanja maksimanog učinka i realizacije definisanih planova i dr, svaka vanredna aktivnost bi bila na uštrb navedenih poslova i poštovanja zakonskih rokova.

Stoga, ukoliko Vas interesuju podaci o otpisu potraživanja za konkretne poreske obveznike, molimo vas da precizirate Vaš zahtjev kako bismo mogli da se izjasnimo o iznosu otpisanih obaveza po osnovu zastare i iznosu duga.“

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

15.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11