Narodni poslanik Vukota Govedarica Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj redovnoj sjednici, 28. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

            Koliko je Vlada Republike Srpske do sada uplatila ukupno sredstava na ime lobističkih kuća?

            Molim vas da nam dostavite tabelarni pregled sa nazivom lobističke kuće, zemlje u kojoj se nalazi lobistička kuća i iznosu uplaćenih sredstava. Takođe, tražimo da nam taksativno navedete efekte svih tih ulaganja u lobiranja.

 

ODGOVOR:

Broj: 17.01/1 -  012 – 666 /23

 

Datum: 11.4.2023. godine                

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. i 29. marta 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je Vlada Republike Srpske do sada uplatila ukupno sredstava na ime lobističkih kuća? Molim vas da nam dostavite tabelarni pregled sa nazivom lobističke kuće, zemlje u kojoj se nalazi lobistička kuća i iznosu uplaćenih sredstava. Takođe, tražimo da nam taksitivno navedete efekte svih tih ulaganja u lobiranja.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

 

Republika Srpska ne ostvaruje saradnju sa lobističkim kućama u SAD niti bilo gdje u svijetu. Vlada Republike Srpske jedino ostvaruje saradnju sa pravnim i ekspertskim timovima međunarodnih  konsultantskih kuća, u skladu sa ustavnim pravima i pozicijom Republike Srpske, a u cilju formiranja pravne, ekonomske i diplomatske strategije.

 U saradnji sa Vladom i drugim institucijama Republike Srpske ove kuće preduzimaju aktivnosti na: izradi izvještaja Savjetu bezbjednosti UN i drugih dokumenata od značaja za oblast međunarodne saradnje Republike Srpske, izradi pravne i diplomatske strategije vezano za prava i poziciju Republike Srpske, koncipiranju i komuniciranju ključnih političkih stavova u inostranstvu, kao i prezentovanju poslovnih interesa Republike Srpske, promociji njenih investicionih potencijala i ostvarivanju bliskih kontakata sa poslovnom i akademskom zajednicom, nevladinim sektorom, te drugim relevantnim institucijama i organizacijama u Evropi i SAD-a. Ove kuće pružaju i podršku u organizaciji značajnih događaja u inostranstvu na kojima učestvuju zvaničnici i predstavnici institucija Republike Srpske, te omogućavaju zastupanje Republike Srpske u vezi međunarodnih pravnih i političkih pitanja, u skladu sa aktuelnim potrebama i povremenim zahtjevima.

Osim toga, podrška stručnjaka sa velikim iskustvom u oblasti međunarodnog prava značajno doprinosi pravovremenom informisanju i reagovanju na aktuelna politička, društvena i ekonomska zbivanja u Republici Srpskoj, BiH i svijetu.

Ugovori sa konsultantskim kućama nose oznaku tajnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 54/05 i 12/09), te u skladu s tim iste ne možemo dostaviti u odgovoru na Vaše pitanje.

U skladu sa zahtjevom, u nastavku dostavljamo tabelarni pregled odobrenih i utrošenih sredstava za stručne i konsultantske usluge:

Plan i ostvarenje stručnih usluga po godinama:                                                                                                          

GODINA

BUDŽET (u KM)

IZVRŠENJE (u KM)

2011.

  5.967.000

  4.622.082

2012.

  5.566.500

  5.331.589

2013.

  3.985.000

  3.804.726

2014.

  3.420.000

  3.329.860

2015.

  2.964.600

  2.871.368

2016.

  3.920.000

  3.737.866

2017.

  3.862.500

  2.658.324

2018.

  2.623.100

  2.575.234

2019.

  2.690.500

  2.561.874

2020.

  2.043.000

  1.913.752

2021.

  2.000.000

  1.882.438

2022.

  2.140.000

   2.065.074

2023.

  2.200.000

-

 

 

 

                                                                                                                                       M I N I S T A R

 

                                                                                                                                       Zlatan Klokić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11