Narodni poslanik Zlatko Maksimović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik dr Zlatko Maksimović, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Zašto još uvijek nije formirana otkupna cijena pšenice i da li će ove godine resorno Ministarstvo podržati poljoprivredne proizvođeče kroz subvencije u otkupnoj cijeni ili će poljoprivrednici biti prepušteni tržištu i ulozi uvozničkih lobija?

                Da li je u planu dugoročna zaštita domaće proizvodnje, prvenstveno pšenice, mlijeka i mesa? Kojim mehanizmima?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.1-011-341/18

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik dr Zlatko Maksimović (samostalni poslanik) je na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 19, 20. i 21. juna 2018. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto još uvijek nije formirana otkupna cijena pšenice i da li će ove godine resorno Ministarstvo podržati poljoprivredne proizvođače kroz subvencije u otkupnoj cijeni ili će biti prepušteni tržištu i ulozi uvozničkih lobija?

Da li je u planu dugoročna zaštita domaće proizvodnje, prvenstveno pšenice, mlijeka i mesa? Kojim mehanizmima?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

                Prosječna proizvodnja pšenice u Republici Srpskoj, u posljednjih 10 godina, iznosi 170.000 tona, što je ispod količina koje su potrebne za zadovoljenje potreba mlinsko-pekarske industrije, koje se procjenjuju na 230.000 tona.

U  jesenjoj sjetvi 2017. godine, pšenica je zasijana na oko 47.000 ha, pri čemu se očekuje proizvodnja od 212.000 t, odnosno vrijednost proizvodnje od 74.000.000 KM.

Na osnovu analize stanja usjeva prema sadašnjoj situaciji, ove godine u Republici Srpskoj mogu se očekivati prinosi u granicama višegodišnjeg prosjeka, a uzimajući u obzir veće zasijane površine, očekuje se i veći ukupni obim proizvodnje, sa nešto lošijim kvalitetom zbog vremenskih prilika u proljećnom periodu.

Po sadašnjim kretanjima procijenjenih otkupnih cijena pšenice roda 2018. godine u regionu (0,24 - 0,27 KM/kg - bez PDV), realno je očekivati otkupnu cijenu u BiH u rasponu od 0,27-0,30 KM/kg. Ova cijena je uvećana u odnosu na cijene u okolnim državama za trošak transporta do BiH.

Uzimajući u obzir da se prošlogodišnja otkupna cijena kretala od 0,30-0,33 KM/kg, procjene otkupljivača su da će ovogodišnja otkupna cijena biti za nekoliko feniga niža u odnosu na prošlu godinu i to iz razloga povećanja površina pod pšenicom kako u RS tako i u regionu, te očekivanog dobrog roda pšenice i veće ponude.

Nadalje, Zakonom o regulisanju cijena („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/09), propisano je da privredni subjekti formiraju cijene proizvoda i usluga slobodno prema uslovima tržišta. Samim tim, jasno je da Ministarstvo ne može uticati na otkupnu cijenu pšenice, kao ni ostalih poljoprivrednih proizvoda.

Tokom 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, realizuje sljedeće podsticajne mjere kao podršku tekućoj proizvodnji:

  1. podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017/2018 godini, u visini od 200 KM/ha,
  2. regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru i
  3. premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2018. godine, u iznosu od 0,05 KM/ha.

Ukupan iznos podsticaja po ha sjetvene površine pod merkantilnom pšenicom u 2017/2018 godini iznosiće oko 500 KM/ ha.

Za isplatu regresa po hektaru proizvedene pšenice obezbjeđena su 2.500.000,00 KM, a za premiju po osnovu proizvedene i prodane pšenice planirana su sredstva od oko 2.500.000 KM. Dakle, može se konstatovati da je za provođenje ove dvije mjere, uključujući regres za dizel gorivo, planiran iznos sredstava veći od 5.000.000 KM iz tekućeg agrarnog budžeta.

Kada je u pitanju zaštita domaće proizvodnje, važno je naglasiti da je spoljnotrgovinsko poslovanje pravno uređeno Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici („Službeni glasnik BiH“, broj 7/98), iz kojeg proističu Odluke o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza („Službeni glasnik BiH“, broj 30/02) i Odluke o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzatorne dažbine („Službeni glasnik BiH“, br. 77/05 i 16/10). Za sprovođenje ovog Zakona nadležni su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Savjeta Ministara BiH.

Ovi propisu su odredili jasne situacije u kojima se može izvršiti primjena ovih Odluka i zaštita domaće proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je više puta insistiralo na uvođenju mjera koje su propisane gore navedenim aktima, međutim do sada nije bilo konkretnih rezultata.

Uzimajući u obzir postojeće nadležnosti nad spoljnotrgovinskim prometom i mjerama zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, koje su na nivou zajedničkih institucija, prostor za djelovanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u pravcu zaštite domaće proizvodnje, je veoma ograničen. Zbog toga je rješavanje pitanja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda identifikovano od strane ministarstva kao jedno od ključnih za zaštitu i unapređenje obima primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade istih.

Imajući u vidu sve navedeno, u cilju realizacije planiranih mjera i aktivnosti, 25.05.2018. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma, te uz podršku Ministarstva finansija i Privredne komore RS, organizovalo je konsultativni sastanak sa predstavnicima primarnog sektora (Udruženja poljoprivrednih proizvođača), prerađivačkog sektora (predstavnici prehrambene industrije i otkupljivači) i trgovačkog sektora (predstavnici trgovačkih lanaca), uz prisustvo i predstavnika finansijskog sektora (Investiciono razvojna banka i komercijalne banke), u cilju razgovora i pokretanja inicijative oko unapređenja finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda. Nakon toga, na 180. sjednici, održanoj 07.06.2018. godine, Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o unapređenju finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od strane prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske, te u cijelosti podržala mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene ka unapređenju finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od strane prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske.

 

 

                                                                                      M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                               prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9