Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Kada će se ispraviti nepravda prema borcima koji su ostvarili penziju poslije 31.12.2011. godine, koji nemaju 60 godina života i nemaju pravo na mjesečni borački dodatak?

               Poznato je da borci, koji su penzionisani prije 31.12.2011. godine, odnosno prije stupanja na snagu novog Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, pravo na mjesečni borački dodatak ostvaruju bez obzira na godine života.

               Ovo je klasičan primjer diskriminacije penzionisanih boraca kod ostvarivanja prava na mjesečni borački dodatak.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-8/16

Datum, 10. 03. 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Zoran PologošKlub poslanika PDPpostavio je na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02. i 03. marta  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                     

           „Kada će se ispraviti nepravda prema borcima koji su ostvarili penziju poslije 31. 12. 2011. godine, odnosno prije stupanja na snagu novog Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, pravo na mjesečni borački dodatak ostvaruju bez obzira na godine života.

           Ovo je klasičan primjer diskriminacije penzionisanih boraca kod ostvarivanja prava na mjesečni borački dodatak.“

O D G O V O R

           Važećim zakonima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja  i oblasti boračko-invalidske zaštite koji su u primjeni od 01. januara 2012. godine, razdvojena su prava na novčana primanja  stečena po osnovu rada od prava stečenih po osnovu statusa borca, tako da je umjesto garantovanog penzijskog osnova uvedeno pravo na mjesečni borački dodatak.

           Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) i Uredbom o boračkom dodatku („Službeni glasnik RS“ br. 52/13 i 53/14), uspostavljeno je pravo na mjesečni borački dodatak koji se ostvaruje zavisno od starosne dobi i kategorije borca.

            Uredba o boračkom dodatku propisala  je uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak, na način da pravo na mjesečni borački dodatak, u pravilu,  može da ostvari kategorisani borac kada navrši 60 godina života, ako mu je rješenjem nadležnog organa priznat status borca od prve do pete kategorije.

            Takođe, Uredbom je bio propisan izuzetak od tog pravila  i  data mogućnost određenom broju boraca da to pravo ostvare i prije navršenih 60 godina života ukoliko su bili korisnici lične penzije koja im je u skladu sa prethodnim propisima iz oblasti  penzijsko-invalidskog osiguranja, po osnovu statusa borca, bila određena od garantovanog penzijskog osnova (član 5. stav 2). Ovaj izuzetak je napravljen iz razloga što je stupanjem na snagu novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju toj grupaciji boraca umanjen iznos mjesečnog primanja. Međutim, Ustavni sud Republike Srpske je svojom  odlukom broj: U-50/12 od 24. aprila 2014. godine utvrdio da je ova odredba neustavna i nezakonita, tako da se mjesečni borački dodatak može ostvariti samo ako su kumulativno ispunjena dva uslova: navršenih 60 godina i status borca od prve do pete kategorije, pri čemu nije od uticaja da li je borac penzioner, radnik ili nezaposlen.

                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                          Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9