Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 8. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

                Koliko ima zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Brodu?

                Navesti poimenično kada su zasnovali radni odnos i stepen stručne spreme?

ODGOVOR:
Broj : 10.1-011-479/19

Dana: 04.11.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

n/r Generalnog sekretara                                               

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 08. oktobra 2019. godine, poslaničko pitanje upućeno Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, a ono glasi:

„Koliko ima zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Brodu?

Navesti poimenično kada su zasnovali radni odnos i stepen stručne spreme.“

 

u skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17) dostavljamo Vam sljedeći:

 

ODGOVOR

 

Prema evidencijama registra zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske koji se vodi u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave a čiji sadržaj ažuriraju jedinice lokalne samouprave svojim podacima, stanje u ukupnom broju zaposlenih sa presjekom u novembru 2019. godine u Opštini Brod je 70 lica sa sledećim kvalifikacijama:

-Doktor nauka.....1

-Magistar.....6

-VSS.....35

-VŠS.....4

-V stepen.....2

-SSS.....21

-III stepen.....1

 

S poštovanjem,                                                                                                                

        M i n i s t a r

                                                                                                                                                      Lejla Rešić

Dostavljeno:

-Naslov,

-a/a

 

Prilog:

-2 (dva) primjerka u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-Elektronska verzija-CD

 

 

 

08.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10