Narodni poslanik Zoran Vidić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                Koji su projekti realizovani na području opštine Brod sredstvima Vlade RS u periodu 01. 01. 2013 – 31. 12. 2018.?

ODGOVOR:

Broj: 06.10/012-308-1/19

Datum: 18.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik ZORAN VIDIĆ, Klub poslanika SDS-a, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31.januara 2019. godine slijedeće poslaničko pitanje:

„Koji su projekti realizovani na području opštine Brod sredstvima Vlade RS u periodu 01.01.2013-31.12.2018.?“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U periodu 2013-2018. godina na teritoriji opštine Brod finansirano je 13 projekata iz bespovratnih sredstava Vlade Republike Srpske, i to:

  • šest projekata iz budžetskih sredstava za javne investicije po odlukama Vlade Republike Srpske za koje je odobreno ukupno 790.000,00 KM, a do sada isplaćeno 498.867,00 KM,
  • dva projekta iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije po odlukama Vlade Republike Srpske u ukupnoj vrijednosti od 97.791,25 KM i sva sredstva su isplaćena,
  • dva projekta iz sredstava klirinškog duga po odlukama Vlade Republike Srpske u ukupnoj vrijednosti od 240.000,00 KM, a do sada je isplaćeno 59.082,95 KM, i
  • tri projekta iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske (ESK RPRS) u ukupnoj vrijednosti od 157.433,00 KM i sva sredstva su isplaćena.

 

Opština Brod uključena je i u realizaciju projekta Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske investicione banke i dijelom donatorskim sredstvima Evropske unije. Na opštinu Brod prenesena su kreditna sredstva EIB u iznosu od 4.865.520,00 KM od čega je do sada realizovano 856.228,00 KM. Za Opštinu su obezbijeđena i već isplaćena i grant sredstva IPA 2010 I DIO u iznosu od 389.310,00 KM.

U nastavku dajemo tabelarni pregled svih odobrenih projekata u periodu 2013-2018.godina čiji je nosilac opština Brod.

 

R. br.

Projekat

Nosilac projekta

ODOBRENO KM

ISPLAĆENO KM

NAPOMENA

A

Ulaganja  iz budžetskih sredstava za javne investicije

 

790.000,00

498.867,23

 

a1)

u 2016.godini

 

175.000,00

175.000,00

 

1

Rekonstrukcija prečistača pitke vode u opštini Brod

Opština Brod

100.000,00

100.000,00

Izvršen prenos sredstava na Opštinu 01.06.2017, opravdana prenesena sredstva

2

Sanacija krova na radioničkom prostoru i nabavka opreme za JU SŠC Nikola Tesla u opštini Brod

Opština Brod

75.000,00

75.000,00

Izvršen prenos sredstava na Opštinu 23.05.2017, opravdana prenesena sredstva

a2)

u 2017.godini

 

85.000,00

85.000,00

 

1

Sanacija kanalske mreže na području opštine Brod

Opština Brod

55.000,00

55.000,00

Izvršen prenos sredstava na Opštinu 19.01.2018, opravdana prenesena sredstva

2

Sanacija krova na Srednjoškolskom centru Nikola Tesla u opštini Brod

Opština Brod

30.000,00

30.000,00

Izvršen prenos sredstava na Opštinu 22.12.2017, opravdana prenesena sredstva

a3)

U 2018.godini

 

530.000,00

238.867,23

 

1

Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica i puteva u opštini Brod

Opština Brod

500.000,00

208.867,23

Dobavljačima plaćeno 208.867,23 KM, a za preostali iznos od 291.132,77 KM dat nalog Trezoru za prenos na račun Opštine

2

Sanacija odbaništa u naselju Skele, opština Brod

Opština Brod

30.000,00

30.000,00

Plaćeno dobavljaču 28.09.2019.godine

B

Ulaganja  iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije
(u 2018.godini)

 

97.791,25

97.791,25

 

1

Sanacija Osnovne škole Liješće, opština Brod

Opština Brod

25.000,00

25.000,00

Završen projekat

2

Sanacija krovne konstrukcije na staroj Osnovnoj školi u Brodu

Opština Brod

72.791,25

72.791,25

Završen projekat

V

Ulaganja iz sredstava klirinškog duga
(u 2018.godini)

 

240.000,00

59.082,95

 

1

Ulaganja u poslovnu zonu

Opština Brod

140.000,00

0,00

Realizacija u toku

2

Sanacija sportskih objekata na području opštine Brod

Opština Brod

100.000,00

59.082,95

Realizacija u toku

G

Ulaganja iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske (ESK RPRS)

 

157.433,00

157.433,00

 

1

Sanacija  škole Nikola Tesla u opštini Brod

Opština Brod

25.468,00

25.468,00

Finansiranje projekta odobreno u septembru 2013.godine, završen

2

Sanacija ravnog krova na JU Sportsko-kulturni centar Brod

Opština Brod

100.000,00

100.000,00

Finansiranje projekta odobreno u aprilu 2014.godine, završen

3

Izgradnja rukometnog igrališta u Donjoj Barici, opština Brod

Opština Brod

31.965,00

31.965,00

Finansiranje projekta odobreno u aprilu 2014.godine, završen

 

UKUPNO

 

1.285.224,25

813.174,43

 

D

Ulaganja po projektu Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj

 

4.865.520,00

1.245.538,00

 

 

Odobreno iz kredita EIB

Opština Brod

4.476.210,00

856.228,00

Realizacija počela 2016.godine. Na Opštinu su prenesena kreditna sredstva EIB u iznosu od 4.865.520,00 KM pd povoljnim uslovima-rok otplate kredita je 25 godina sa uračuntim grejs periodom za otplatu glavnice od 8 godina-rokovi počinju teći od povlačenja svake tranše, kamatna stopa oko 3,4% godišnje. Do sada je za projektnu dokumentaciju plaćeno 66.201,00 KM i za radove za "Rehabilitaciju, rekonstrukciju i produženje vodovodne mreže, opština Brod" 1.179.337,00 KM  od čega iz kredita EIB 790.027,00 KM i iz granta 389.310,00 KM. U toku su i drugi postupci javnih nabavki.

 

Odobreno iz granta IPA 2010 I DIO

389.310,00

389.310,00

 

SVEUKUPNO

 

6.150.744,25

2.058.712,43

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                                      Zora Vidović         

 

 

 

 

31.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10