Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu razgovarali sa specijalnim izvjestiocem Ujedinjenih nacija za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Datum: 
19.04.2024 - 15:00

Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srpske sastali su se danas u parlamentu sa specijalnim izvjestiocem Ujedinjenih nacija za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja Klementom Volom, sa kojim su razgovarali o zakonodavnom i pravnom okviru u Republici Srpskoj koji definiše i garantuje prava građana na mirno okupljanje, udruživanje i građansku inicijativu.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predsjednik Odbora Milanko Mihajilica, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i zamjenik predsjednika Odbora Anja Ljubojević, te članovi Ognjen Vukojević, Tomica Stojanović i Đorđe Vučinić, istaknuto je da u Republici Srpskoj postoji zadovoljavajući zakonodavni okvir, kojim se definišu pomenuta prava građana.

Članovi Odbora upoznali su delegaciju UN sa važećim zakonskim rješenjima u ovoj oblasti, kao i sa nadležnostima i radom ovog skupštinskog radnog tijela.

„U Republici Srpskoj postoji zadovoljavajući zakonodavni okvir koji definiše prava na mirna okupljanja i udruživanja“, izjavio je Mihajilica novinarima nakon sastanka.

On je rekao da su sa specijalnim izvjestiocem UN razgovarali o zakonima o javnom redu i miru, o javnom okupljanju, o radu, kao i o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, izmjenama Krivičnog zakona i o medijima.

„Prilikom izrade zakona o medijima potrebno je u ranoj fazi uključiti zainteresovane subjekte civilnog društva, nevladinih organizacija i medija da bi dobili kvalitetnija rješenja“, rekao je Mihajilica, naglasivši da redovna procedura u donošenju važnih i osjetljivih zakona treba biti podrazumijevana.

Potpredsjednica Ljubojević je poručila da se u Republici Srpskoj u potpunosti poštuju prava građana na mirna okupljanja i udruživanja, u skladu sa najvišim demokratskim principima.

„Imamo jasne i precizne zakonske okvire u ovoj oblasti kojim Republika Srpska i njene najviše institucije svim građanima garantuju prava na slobodu okupljanja i udruživanja, ali i sva druga prava zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Ustavom Republike Srpske“, naglasila je Ljubojevićeva.