Čubrilović: Sjednica Narodne skupštine 7. februara

Datum: 
26.01.2017 - 13:30

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je utvrdio Prijedlog dnevnog reda  i termin održavanja 16. redovne sjednice za utorak, 7. februara, sa početkom u 10 časova, izjavio je poslije sjednice Kolegijuma predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

„Skupština će da zasjeda 7, 8. i 9. februara, a nastavak je planiran 14, 15. i 16. februara. Ukoliko do tada ne završimo, drugi nastavak je od 21. februara»,  kazao je Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je kazao da je utvrđen dnevni red sa dvije izmjene.

„Prva tačka dnevnog reda su poslanička pitanja ministrima u Vladi Republike Srpske umjesto, kako je to bilo prvobitno predviđeno, premijerki Republike Srpske Željki Cvijanović budući da će ona u to vrijeme biti odsutna. Sa dnevnog reda je povučen Nacrt zakona o veterinarstvu RS jer resorno ministartsvo ima potrebu za doradom nacrta“, kazao je Čubrilović.

Na Kolegijumu je razmatran i prijedlog teksta Kodeksa ponašanja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dogovoreno je da klubovi poslanika i poslanici u narednih deset dana u pismenoj formi upute Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primjedbe na prijedlog radne verzije teksta Kodeksa. 

„Nadamo se da će ovaj posao biti završen prije pripreme 17. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Očekujemo da Nacrt Kodeksa imamo na dnevnom redu martovske sjednice“, rekao je Čubrilović.

Pod tačkom razno, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je razmatrao dopis poslanika Ilije Stevančevića koji je predložio da parlament Srpske na jednu od narednih sjednica na dnevni red uvrsti tačku o sankcijama Sjedinjenih Američkih Država predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Kolegijum je zaključio da ovaj  prijedlog nije podnesen i pripremljen u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske i da nema uslova za zakazivanje posebne sjednice o ovom pitanju, niti ova tačka može da bude uvrštena na dnevnom redu redovne sjednice.

Prema članu 115. Poslovnika, sjednicu Narodne skupštine saziva predsjednik parlamenta po sopstvenoj inicijativi, a predsjednik Narodne skupštine dužan je da sazove sjednicu na zahtjev jedne trećine narodnih poslanika, predsjednika Republike i predsjednika Vlade.

Predlagač koji je zahtjevao sazivanje sjednice dostavlja materijal o pitanju za koje traži sazivanje sjednice Narodne skupštine.

U članu 116. Poslovnika definisano je da se u prijedlog dnevnog reda sjednice Narodne skupštine mogu uvrstiti samo oni prijedlozi akata koji su pripremljeni u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Poslovnikom.