Čubrilović: Zaštita ljudskih prava i sloboda osnova našeg ustavnog, pravnog i političkog sistema

Datum: 
09.12.2019 - 10:45

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je, povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, da su Republika Srpske i njene institucije posvećene zaštiti elementarnih ljudskih prava i sloboda svih njenih građana u skladu sa zakonima, Ustavom i najvišim međunarodnim standardima, konvencijama i Deklaracijom Ujedinjenih nacija.

„Zaštita ljudskih prava i sloboda je u osnovi našeg ustavnog, pravnog i političkog sistema. Cilj je da institucije svakom čovjeku obezbjede ista prava. Narodna skupština Republike Srpske, kao najviša zakonodavna institucija, dala je ogroman doprinos uspostavljanju demokratskog sistema, vladavine prava i poštovanju najviših prava i sloboda svakog čovjeka u našem društvu“, rekao je predsjednik Čubrilović.

Predsjednik Čubrilović je naglasio da su ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda svih, posebno najugroženijih kategorija i manjinskih zajednica, osnova svakog demokratskog, modernog i slobodnog društva, vladavine prava i pravne države.

„Zaštita ljudskih prava je civilizacijska tekovina i neophodno je predano raditi na ispunjavanju svih načela o ljudskim pravima i slobodama“, zaključio je Čubrilović.