Kolegijum zakazao Sedmu redovnu sjednicu za 12. decembar, na predloženom dnevnom redu 28 tačaka

Datum: 
01.12.2023 - 14:15

 Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Sedma redovna sjednica bude održana u utorak, 12. decembra 2023, sa početkom u 10 časova.

Na predloženom dnevnom redu Sedme redovne sjednice, koji je usvojio Kolegijum, nalazi se 28 tačaka.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA ZA SEDMU REDOVNU SJEDNICU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

1.         Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2.         Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godina – po hitnom postupku;

3.         Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

5.         Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu;

6.         Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu;

7.         Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini;

8.         Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

9.         Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;

10.       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku;

11.       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;

12.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;

13.       Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

14.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - po hitnom postupku;

15.       Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku;

16.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti – po hitnom postupku;

17.       Prijedlog zakona o proizvodnji  naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

18.       Prijedlog zakona o elektronskom novcu;

19.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

20.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

21.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;

22.       Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;

23.       Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;

24.       Nacrt zakona o lovstvu;

25.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora;

26.       Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

27.       Izvještaji JP „Radio-televizije Republike Srpske”:

a)Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

b) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2020. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

v) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2021. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

g) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2022. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

28. Izbor i imenovanja.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić rekao je da je Nacrtom zakona o imunitetu Srpske, koji će biti razmatran 12. decembra, predviđeno da se isključivo štite akti parlamenta Repubike Srpske da bi mogli biti sprovođeni, a da nije riječ ni o kakvoj zaštiti političkih funkcionera. 

„Ovaj nacrt zakona štiti akte Narodne skupštine Republike Srpske da bi mogli biti sprovođeni. Mi koji ih izglasavamo imamo imunitet, a oni koji ih sprovode u ovom momentu takav imunitet nemaju“, rekao je predsjednik Stevandić poslije sjednice Kolegijuma.

Govoreći o Nacrtu zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Stevandić je rekao da je ovim aktom predviđeno da nadpolovična većina izašlih građana odlučuje o referendumu, a ne nadpolovična većina upisanih građana. 

Kada je riječ o Prijedlogu budžeta za 2024. godinu, Stevandić je rekao da je ovaj budžet velika zadaća da se sprovede, jer je on, što se tiče boraca, veći za 120 miliona KM, a za 130 miliona veći kada je riječ o penzionerima.