Narodna skupština dvotrećinskom većinom potvrdila Izjave srpskog člana Predsjedništva BiH da su tri odluke Predsjedništva BiH veoma štetne po vitalne interese Republike Srpske

Datum: 
29.07.2020 - 15:45

 Narodna skupština Republike Srpske danas je na 15. posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika da su tri odluke Predsjedništva BiH, usvojene bez konsenzusa na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva, održanoj 22. jula, veoma štetne po vitalne interese Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske da su po vitalne interese Republike Srpske veoma štetne sljedeće odluke

- Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske po kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija broj: 01-50-1-2136-11/20, bez konsenzusa usvojena na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 22. jula 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske;
- Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske po kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Ugovora o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021, broj: 01-50-1-2136-10/20, bez konsenzusa usvojena na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 22. jula 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske;
- Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske po kojoj je Odluka o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA) 2021 broj: 01-50-1-2136-9/20, bez konsenzusa usvojena na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 22. jula 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske.  

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 15. posebnoj sjednici Zaključke u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske o proglašenju tri odluke Predsjedništva BiH veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske.

Zaključke su predložili klubovi poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS), Demokratskog saveza DEMOS, Socijalističke partije (SP), Socijalističke partije Srpske (SPS), Narodnog demokratskog pokreta (NDP), Ujedinjene Srpske i Poslaničke grupe Nezavisni poslanici.

ZAKLjUČCI
 
1.    Svjesni značaja upotrebe API (unaprijed dostavljenih informacija o putnicima) i evidencije PNR podataka (evidencija o imenima putnika), koji su se pokazali kao efikasno i neophodno sredstvo za organe za sprovođenje zakona u efikasnom rješavanju savremenih bezbjednosnih prijetnji, Narodna skupština Republike Srpske podržava zaključivanje sporazuma o razmjeni API i PNR podataka, ali isključivo u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u BiH i međunarodnim standardima u ovoj oblasti, a posebno uvažavajući i štiteći osnovna ljudska prava građana predviđena međunarodnim instrumentima kojima je BiH pristupila i zagarantovana Ustavom.

2.    Narodna skupština Republike Srpske podržava učešće obrazovnih sistema iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS.  Ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021 ne odražava ustavnu strukturu BiH niti ustavne i zakonske nadležnosti Republike Srpske ni u smislu načina na koji se prikazuju rezultati testiranja, ni u smislu učešća predstavnika Republike Srpske u Upravnom odboru i koordinacionim tijelima.

3.    Zadužuje se Vlada Republike Srpske da preduzme potrebne aktivnosti kako bi Republika Srpska samostalno učestvovala u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS.

4.    Narodna skupština Republike Srpske podržava učešće obrazovnih sistema iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika PISA 2021.
Sporazum o učešću Bosne i Hercegovine u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA2021) ne odražava ustavnu strukturu BiH niti ustavne i zakonske nadležnosti Republike Srpske ni u smislu načina na koji se prikazuju rezultati testiranja ni u smislu učešća predstavnika Republike Srpske u Upravnom odboru i koordinacionim tijelima.

5.    Zadužuje se srpski član Predsjedništva BiH da u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, pokrene novu inicijativu i pregovore za zaključivanje Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA 2021) uz obavezno poštovanje mišljenja i stavova nadležnih organa Republike Srpske. Za učestvovanje Republike Srpske u PISA testiranju 2024. potrebno je poduzeti potrebne radnje kako bi Republika Srpska samostalno učestvovala u ovom Programu.

Obraćajući se poslanicima srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je po sva tri pitanja  ugrožen interes Republike Srpske jer se zadire u ustavno-pravni poredak i da je na sjednici Predsjedništva BiH, na kojoj je preglasan, zamolio druga dva člana Predsjedništva da sa dnevnog reda skinu ove tačke što oni nisu  prihvatili nakon čega je potegao vitalni nacionalni interes.

"Molim vas da zaštitite interese Republike Srpske.  Pozivam vas da odbacimo ove odluke i podržite izjave koje sam dao“, rekao je on.    

Dodik je rekao da je odluka o odobravanju i zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija veoma štetna po interese Republike Srpske i da nije u skladu sa Ustavom BiH.

"Ovaj memorandum isključuje bilo kakvu mogućnost da po ovim pitanjima bude angažovana policija Republike Srpske i druge agencije na prostoru Republike Srpske i to je ključni razlog zašto sam smatrao da ne treba dozvoliti da ovaj Memorandum dobije podršku. Memorandum sadrži niz materijalnih povreda i da nisu uvažena mišljenja Vlade, institucija Republike Srpske niti predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH“, rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska nema nijedan razlog i potrebe da se dvoumi u vezi sa tim, ističući da ono što je mimo Ustava i mimo interesa i nadležnosti institucija Republike Srpske ne može da bude prihvaćeno.

"U ovom pogledu tražim podršku Narodne skupštine da odbaci ovu odluku o odobravanju Memoranduma jer smatram da ona nije u skladu sa Ustavom, ne obezbjeđuje adekvatno mjesto institucija Republike Srpske u sprovođenju zakona i ovog Memoranduma", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da je nadležnost u oblasti obrazovanja isključivo na Republici Srpskoj, a na nivou BiH kao što se pokušava učiniti štetnim odlukama Predsjedništva BiH donesenim njegovim preglasavanjem: Odlukom o odobravanju zaključivanja Ugovora o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021 i Odlukom o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA) 2021.

"Ovdje se skrnavi ustavna nadležnost Srpske. Ako to dozvolimo i prihvatimo neka obećanja i slično, svakako ćemo izgubiti dio autonomije, što ne želimo", rekao je Dodik i dodao da se u tom pogledu traži dogovor uz uvažavanje vidljivosti Srpske u tim procesima.

On je dodao da su sve odluke Predsjedništva koje je nedavno osporio krucijalne za Srpsku.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić je u obraćanju poslanicima rekla da su sporne odluke Predsjedništva u oblasti obrazovanja predstavljaju pokušaj prenosa nadležnosti, što je nedopustivo.

Ministarka Trivić je dodala da je Vlada donijela i zaključak o načinu učestovanja Srpske u PISA testiranju za iduću godinu, te da to u školama sprovede Ministarstvo prosvjete i kulture, da obrazovni sistem Srpske bude vidljiv na listi međunarodnih testiranja, da se o tome postigne dogovor, ali to nije prihvatilo Predsjedništvo preglasavajući srpskog člna Predsjedništva.

"Podržavamo međunarodno priznata testiranja u oblasti obrazovanja ali uz učešće Republike Srpske kao samostalnog obrazovnog sistema", rekla je ona.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je na sjednici  da MUP podržava sve inicijative koje doprinose borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, ali da memorandum koji je odobrilo Predsjedništvo BiH o saradnji sa SAD u vezi sa upotrebom putničkih informacija ne štiti osnovna ljudska prava građana BiH niti prati ustavnu strukturu u BiH.

"Memorandum u obliku kakav je ispregovaran nije u skladu sa pozitivnim pravnim propisima u BiH niti je sprovodiv u praksi, a što je najgore ne štiti osnovna ljudska prava građana BiH u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ovaj memorandum ne prati ustavnu strukturu niti uvažava zakonima definisane nadležnosti institucija u oblasti bezbjednosti u BiH. Nadležna tijela po ovom memorandumu trebaju biti policijska tijela koja su nadležna za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala", rekao je ministar Lukač.

On je rekao da u borbu protiv transnacionalnog kriminala moraju biti uključena policijska tijela u BiH nadležna za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.

"Ministarstvo bezbjednosti ne vodi nijednu od baza podataka vezano za terorizam i organizovani kriminalitet i samim tim ne mogu ni koristiti postojeće mehanizme za upotrebu podataka o putnicima za identifikaciju potencijalnih rizika bezbjednosti, kako se navodi u Memorandumu", zaključio je Lukač.